• Prosjektert hytte som gjøres ferdig utvendig! Landskapet er bare illustrajson.
  • Tomten ligger fint til like ved Røsstadvannet
  • Det er allerede en ferdig hytte på området
  • Plantegning
Selg med Exbo

Hjem / Røsstadveien 15 / Lindesnes

Røsstadveien 15 / Lindesnes

RØSSTAD - Prosjektert fritidsbolig som gjøres ferdig utvendig i fine omgivelser med Røsstadvannet.

Prisantydning 1 390 000,-
Omkostninger 6 592,-
Totalpris 1 396 592,-
Bruksareal 57 kvm
Tomteareal 861 kvm
Soverom 3
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 57 kvm, Bruttoareal: 73 kvm

Boligens bruksareal som er oppgitt i prospektet er beregnet ut fra tegninger. Det tas forbehold om nødvendige mindre justeringer/endringer i arealer og utforming ved bygging, herunder at det vil kunne komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke fremgår på tegninger. Mindre endringer i arealer på ferdig bolig er ikke grunnlag for prisavslag.

Se vedlagt byggesøknad og tegning.

Parkering

Parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019-2030, vedatt 05.09.2019 avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Info fra utbygger:
- Tilkobling til vann og strøm er inkludert
- Frikjøpt tomt
- Pilarer med impregnerte dragere
- Terrasse som vist på tegning, noe avvik kan forekomme
- Bjelkelag med stubbeloftsplater og underbort
- Utvendige vegger, bindingsverk, asfaltvindtett og dobbelfals kledning
- Hvite vinduer og dører
- Takstoler, rupanel og shingel
- Nødvendige vindski, vannbord og pannebord.

Standard

Hytta gjøres ferdig utvendig og kjøper kan selv gjøre arbeidet innvendig.

Oppvarming

Kjøper står selv fritt til å velge dette da kjøper overtar hytten kun ferdig utvendig.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Maiken Skoie

Maiken Skoie

Eiendomsmegler

906 81 815
ms@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 390 000,-
Omkostninger 6 592,-
Totalpris 1 396 592,-
Bruksareal 57 kvm
Tomteareal 861 kvm
Soverom 3
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 373
Bruksnr 9
Meglers referanse 3035479
Finnkode 322001702
Annonseendring 08.08.2022 09:28

Prisinformasjon

Prisantydning 1 390 000,-
Omkostninger 6 592,-
Totalpris 1 396 592,-
1 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
5 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 210 000,-))
--------------------------------------------------------
6 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 396 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 57 kvm, Bruttoareal: 73 kvm

Boligens bruksareal som er oppgitt i prospektet er beregnet ut fra tegninger. Det tas forbehold om nødvendige mindre justeringer/endringer i arealer og utforming ved bygging, herunder at det vil kunne komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke fremgår på tegninger. Mindre endringer i arealer på ferdig bolig er ikke grunnlag for prisavslag.

Se vedlagt byggesøknad og tegning.

Parkering

Parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019-2030, vedatt 05.09.2019 avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Info fra utbygger:
- Tilkobling til vann og strøm er inkludert
- Frikjøpt tomt
- Pilarer med impregnerte dragere
- Terrasse som vist på tegning, noe avvik kan forekomme
- Bjelkelag med stubbeloftsplater og underbort
- Utvendige vegger, bindingsverk, asfaltvindtett og dobbelfals kledning
- Hvite vinduer og dører
- Takstoler, rupanel og shingel
- Nødvendige vindski, vannbord og pannebord.

Standard

Hytta gjøres ferdig utvendig og kjøper kan selv gjøre arbeidet innvendig.

Oppvarming

Kjøper står selv fritt til å velge dette da kjøper overtar hytten kun ferdig utvendig.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Energiattest

Selger og kjøper sammen er ansvarlig for at boligen har energiattest. Energimerkingen må foreligge før det kan utstedes ferdigattest.

Ligningsverdi

Fastsettes av skatt Sør når leilighetene er ferdigstilt.

Andre opplysninger

Kjøper må påregne at det vil tilkomme en årlig velavgift og dugnad i området.

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper er å anse som profesjonell/investor, kjøpet vil da i hovedsak reguleres av Avhendingsloven, det samme gjelder boliger som selges etter at de er ferdigstilt.

Selger tar forbehold om hensiktsmessige endringer i byggeleveransen som er nødvendig for å gjennomføre byggingen, dog uten at standarden eller at bygget forringes.

Det tas videre forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter.

Budgivning

Selges til fast pris. Ved kjøp fylles det ut en skriftlig kjøpsavtale hos megler, som i etterkant setter opp standard på kjøpekontrakt.

Kjøper plikter å fremlegge finansieringsbevis.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte leveransebekrivelse, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Røsstadveien 15 / Lindesnes

Røsstadveien 15 4520 Lindesnes

Maiken Skoie, Eiendomsmegler
Mob: 90 68 18 15

Fritidseiendom

Gnr. 373 bnr. 9 i Lindesnes kommune

3-22-0017

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Prosjektert fritidsbolig i naturskjønne og landlige omgivelser ca. 10 minutter i bil nord for Vigeland sentrum. Fine turområder i nærheten. Her er det lunt, fint og solrikt med utsikten rettet mot Røsstadvannet like i nærheten.

Eiet tomt på 861 kvm. Tomten vil ikke bli ytterligere opparbeidet noe rundt hytta, forutenom terrasse som er inkludert. Kjøper må selv opparbeide tomten utover dette.