• Velkommen til Øksnevikveien 22 - helt nyoppført hytte
 • Fantastisk utsikt fra hytta
 • Fasade og biloppstillingsplass utenfor
 • Det er en stor stue og stort flott kjøkken u hytta
 • Men store skyvedører kan man få følelsen av å være ute selv om man er inne
 • Flott deilig utsikt i fra kjøkken
 • Det er god med naturlig lys inn
 • _DSC7254u
 • 2 store flotte baderom i hytta gjør det svært praktisk for en hel familie
 • Det er 4 soverom i hytta. Alle har en god størrelse
 • Fine flotte moderne farger gjør hytta tidsriktig og pen
 • Baderom nummer 2
 • Plantegning
 • Stor flott terrasse med god plass
 • Utsikt
 • Hytta ligger fint til på en topp med fin utsikt
 • Oversikt over hytteområdet
 • Velkommen til visning!
Selg med Exbo

Hjem / Øksnevikveien 22 / Lindesnes

Øksnevikveien 22 / Lindesnes

Helt ny og flott fritidseiendom i Øksnevik | 4 soverom | Stor solrik terrasse |

Prisantydning 4 490 000,-
Omkostninger 41 317,-
Totalpris 4 531 317,-
Byggeår 2022
P-rom 117 kvm
Bruksareal 120 kvm
Tomteareal 629 kvm
Soverom 4
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 117 kvm, Bruksareal: 120 kvm

Parkering

Parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner

Id 1029201910
Navn Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019 - 2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 05.09.2019
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1029201910/Dokumenter/1029-201910%0Bestemmelser1.pdf
Delarealer Delareal 1 413 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Id 102912
Navn Øksnevik
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 11.12.2008
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/102912/Dokumenter/Bestemmelser111212.pdf
Delarealer Delareal 629 kvm
Formål Fritidsbebyggelse

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Helt ny og flott hytte med høy standard som inneholder:
Gang, stor flott stue/kjøkken, 4 soverom, to flotte romslige baderom samt en stor deilig solrik terrasse.

Standard

Hytta holder dagens høye standard for 2022.
Utbygger er en erfaren byggmester og leverer hytta etter ihht. dagens krav og lovverk.
Det er lagt opp rør til balansert ventilasjonsanlegg om man ønsker å innstalere dette ved en senere anledning.

Oppvarming

Det er varmekabler på begge badegulv samt gang.
Det er lagt opp rør til balansert ventilasjonssystem.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Kristoffer M. Munksgaard

Kristoffer M. Munksgaard

Eiendomsmegler

982 80 347
kmm@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 4 490 000,-
Omkostninger 41 317,-
Totalpris 4 531 317,-
Byggeår 2022
P-rom 117 kvm
Bruksareal 120 kvm
Tomteareal 629 kvm
Soverom 4
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 455
Bruksnr 343
Meglers referanse 3037620
Finnkode 122030001
Annonseendring 08.12.2022 11:09

Prisinformasjon

Prisantydning 4 490 000,-
Omkostninger 41 317,-
Totalpris 4 531 317,-
4 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
27 175,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 087 000,-) av tomteverdi)
--------------------------------------------------------
41 317,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 531 317,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 117 kvm, Bruksareal: 120 kvm

Parkering

Parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner

Id 1029201910
Navn Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019 - 2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 05.09.2019
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1029201910/Dokumenter/1029-201910%0Bestemmelser1.pdf
Delarealer Delareal 1 413 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Id 102912
Navn Øksnevik
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 11.12.2008
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/102912/Dokumenter/Bestemmelser111212.pdf
Delarealer Delareal 629 kvm
Formål Fritidsbebyggelse

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Helt ny og flott hytte med høy standard som inneholder:
Gang, stor flott stue/kjøkken, 4 soverom, to flotte romslige baderom samt en stor deilig solrik terrasse.

Standard

Hytta holder dagens høye standard for 2022.
Utbygger er en erfaren byggmester og leverer hytta etter ihht. dagens krav og lovverk.
Det er lagt opp rør til balansert ventilasjonsanlegg om man ønsker å innstalere dette ved en senere anledning.

Oppvarming

Det er varmekabler på begge badegulv samt gang.
Det er lagt opp rør til balansert ventilasjonssystem.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Det er ikke fastsatt ligningsverdi på eiendommen enda. Kjøper må forvente at det settes ligningsverdi som er med på å beregne formuesverdien.
Kontakt skatt sør for mer informasjon.

Andre opplysninger

Vel avgift:  Det er pliktig medlemskap i hyttevel.
Velforening i hyttefeltet opplyser:
Det er pr. i dag en felles kostnad (velforeningskontingent) på kr. 4000,- pr år. Denne skal innbetales pr. 1.4 hvert år. Denne kontingenten dekker drift og vedlikehold for velforeningen, samt brøyting, plenklipping, vedlikehold av veier, brygger, fellesområder, renseanlegg, drift av pumpestasjoner.
Summen på kontingenten fastsettes av årsmøtet for 1 år av gangen. Det er 1 obligatorisk dugnad hvert år (påskeaften). Hvis man ikke møter til dugnad så belastes kr. 1000,- i ikke oppmøtt til dugnad. Det er også noen oppsamlings dugnader for de som ikke kan være med for eksempel påskeaften til å delta på andre for å gjøre sin "plikt". Eier av båtplass har ansvar for egen "bås" med utriggere. Selve bryggeanlegget et det velforeningens om har vedlikeholdsansvar for.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Regnskap og vedtekter for hyttevel kan fås ved henvendelse til megler.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Øksnevikveien 22 / Lindesnes

Øksnevikveien 22 4521 Lindesnes

Kristoffer Munksgaard, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 47

Fritidseiendom

2022

Gnr. 455 bnr. 343 i Lindesnes kommune

1-22-0300

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Hytta ligger i Øksnevik hyttefelt, 3 km fra Spangereid. Hyttefeltet er veletablert og barnevennlig med felles badestrand, volleyball,- og fotballbane m.m

Eiet tomt på 629 kvm.
Tomten har gruslagt innkjørsel og terrasse med gode solforhold og utsikt.
Det vil komme en tomt på baksiden av denne hytten som vil bli bebygd. Se vedlagt i salgsoppgaven.