• Hjertelig velkommen til Njerve 24!
 • En sjelden strandeiendom med Under som nærmeste nabo!
 • Det er innregulert brygge på eiendommen, se vedlagt reguleringskart i salgsoppgaven
 • Eiendommen består av hytte og anneks
 • Hytte
 • Stue
 • med store vindusflater som gir mye lys
 • Fra stuen kan man nyte en fantastisk utsikt!
 • Det er spiseplass til flere, samt vedovn for kalde vinterkvelder
 • Kjøkken
 • Soverom 1
 • Soverom 2
 • Soverom 3
 • Anneks
 • Stue/kjøkken
 • Soverom 1
 • Soverom 2
 • Baderom/vaskerom
 • Nærområdet
 • Nærområdet
 • Hjertelig velkommen til visning!
 • Plantegning hytte
 • Plantegning anneks
Selg med Exbo

Hjem / Njerve 24 / Lindesnes

Njerve 24 / Lindesnes

SPANGEREID/NJERVE - Sjelden strandeiendom på idyllisk, romslig og usjenert tomt med hytte og anneks!

Prisantydning 6 800 000,-
Omkostninger 184 142,-
Totalpris 6 984 142,-
P-rom 55 kvm
Bruksareal 55 kvm
Tomteareal 4 530 kvm
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 55 kvm, Bruksareal: 55 kvm

Fritidsbolig:
1.etg: BRA: 55 kvm, P-rom: 55 kvm

Anneks:
1.etg: BRA: 49 kvm, P-rom: 49 kvm

Parkering

Kjørevei helt til eiendommen - rikelig med parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019-2030 vedtatt 05.09.2019. Hensynssone H910.
Eiendommen ligger under reguleringsplan for Njerveåsen vedtatt 23.11.2000 avsatt til friluftsområde i sjø/vassdrag, friluftsområde, offentlig friområde, fritidsbebyggelse.

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.
Eiendommen ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen, og det er derfor strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning.

Info fra selger:
Det ligger et fornminne (gravrøys) på kanten av stupet ned mot parkeringsplassen til Under (ikke på denne tomten).

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Info fra kommunen ang regulert brygge: Se vedlagt reguleringskart i fullstendig salgsoppgave.
Brygge i reguleringsplanen har en entydig plassering som viser størrelse på brygge. Utenfor merket område vil det være en dispensasjon. Dersom det søkes om brygge innenfor merket område, så er det ikke en dispensasjon og en søknad uten ansvarsrett med tre ukers frist for behandling. Det er føringer for størrelse på brygge som er 2 x 8 m.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport.

Byggeår fritidsbolig: Info fra kommunen: I vårt arkiv foreligger det ikke dokumentasjon på fritidsbolig. I følge ortofoto så var bygg oppført i 1967. Antar at fritidsbolig ble oppført før bygningslovens virkning av 1965.
Byggeår anneks: 1995

Innhold

En sjelden fritidseiendom med både fritidsbolig og anneks. Fritidsboligen er på en flate og inneholder entrè, stue/kjøkken i åpen løsning, samt 3 soverom.
Annekset  inneholder entrè, 2 soverom, stue/kjøkken, samt baderom/vaskerom. Tilhørende utvendig bod/utedo.

Det foreligger ikke dokumentasjon på fritidsbolig fra byggår i kommunens arkiver, men det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger for tilbygg i 1974 , men det er avvik fra disse som ikke er søkt godkjent hos kommunen.
Det er enkelte endringer på omsøkte plantegninger. 1 stk. vindu i lite soverom mot vest er ikke merket på tegninger.

Godkjent utebod/utedo på 5 kvm er ikke medregnet i arealoversikt.

Opprinnelig hytte er trolig fra 60-tallet. Det foreligger ingen tegninger/søknader/ferdigattest fra den tid i kommunens arkiver og det vites derfor ikke om dagens bruk av rominndeling av opprinnelig hytte stemmer overens med opprinnelig godkjente tegninger.

Alle tiltak i 100 meter beltet er søknadspliktig. Iht Lindesnes kommune informeres det om at dersom tiltak/oppføring av bygg, brygge eller lignende er utført før 1985 så anser kommunen tiltaket som ok og er indirekte godkjent. Tiltak utført etter 1985 er søknadspliktig.

Kommentar fra takstmann:
Det er kun ett soverom som er godkjent etter dagens forskrifter til dagslys og rømning iht.
Bemerker at det er omsøkt og godkjent 3 soverom ved byggesøknad i 1974 og 2 av disse med ca. samme størrelse som dagens planløsning.
2 av soverommene er lite etter dagens forskrifter og det er noe lite dagslysflate i vinduer etter forskrifter.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Fritidsboligen ligger idyllisk til på Njerve på Spangereid i Lindesnes kommune.
Ligger østvendt med umiddelbar nærhet til sjøen og nydelig utsikt over sjøen og havet.

Eiendommen ligger med grense mot Kråkevika friluftsområde og har kun kort vei til Båly havn og hotell samt restaurant Under.
Eiendommen har ikke innlagt vann eller avløp men har etablert brønn.
Består av hovedhytte og anneks samt utebod/utedo.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Hovedhytte med utvendige overflater stort sett fra byggeår unntatt enkelte nyere vinduer og terrassedør.
-Anneks med referanse byggeår i 1995.
-Yttertak på begge enheter må påberegnes å skiftes de neste årene.
-Enkelte vinduer/hoveddør i hovedhytte må påberegnes å skiftes.
-Hoveddør til anneks består av kun labankdør.
-Det anbefales el-tilsyn.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Nydelig og usjenert beliggenhet med umiddelbar nærhet til sjøen.
-Kort vei til Båly havn og havhotell samt restaurant Under.
-Godt ivaretatt eiendom og enheter gjennom årene.
-Tilsammen 5 godkjente soverom medregnet begge enheter.
-God parkering på egen tomt.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Lykke til på visning.

Oppvarming

Vedovn - forøvrig elektrisk.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 906 81 815

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Maiken Skoie

Maiken Skoie

Eiendomsmegler

906 81 815
ms@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 6 800 000,-
Omkostninger 184 142,-
Totalpris 6 984 142,-
P-rom 55 kvm
Bruksareal 55 kvm
Tomteareal 4 530 kvm
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 451
Bruksnr 150
Meglers referanse 3040114
Finnkode 323002401
Annonseendring 26.05.2023 20:08

Prisinformasjon

Prisantydning 6 800 000,-
Omkostninger 184 142,-
Totalpris 6 984 142,-
6 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
170 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 800 000,-))
--------------------------------------------------------
184 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 984 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 55 kvm, Bruksareal: 55 kvm

Fritidsbolig:
1.etg: BRA: 55 kvm, P-rom: 55 kvm

Anneks:
1.etg: BRA: 49 kvm, P-rom: 49 kvm

Parkering

Kjørevei helt til eiendommen - rikelig med parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019-2030 vedtatt 05.09.2019. Hensynssone H910.
Eiendommen ligger under reguleringsplan for Njerveåsen vedtatt 23.11.2000 avsatt til friluftsområde i sjø/vassdrag, friluftsområde, offentlig friområde, fritidsbebyggelse.

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.
Eiendommen ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen, og det er derfor strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning.

Info fra selger:
Det ligger et fornminne (gravrøys) på kanten av stupet ned mot parkeringsplassen til Under (ikke på denne tomten).

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Info fra kommunen ang regulert brygge: Se vedlagt reguleringskart i fullstendig salgsoppgave.
Brygge i reguleringsplanen har en entydig plassering som viser størrelse på brygge. Utenfor merket område vil det være en dispensasjon. Dersom det søkes om brygge innenfor merket område, så er det ikke en dispensasjon og en søknad uten ansvarsrett med tre ukers frist for behandling. Det er føringer for størrelse på brygge som er 2 x 8 m.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport.

Byggeår fritidsbolig: Info fra kommunen: I vårt arkiv foreligger det ikke dokumentasjon på fritidsbolig. I følge ortofoto så var bygg oppført i 1967. Antar at fritidsbolig ble oppført før bygningslovens virkning av 1965.
Byggeår anneks: 1995

Innhold

En sjelden fritidseiendom med både fritidsbolig og anneks. Fritidsboligen er på en flate og inneholder entrè, stue/kjøkken i åpen løsning, samt 3 soverom.
Annekset  inneholder entrè, 2 soverom, stue/kjøkken, samt baderom/vaskerom. Tilhørende utvendig bod/utedo.

Det foreligger ikke dokumentasjon på fritidsbolig fra byggår i kommunens arkiver, men det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger for tilbygg i 1974 , men det er avvik fra disse som ikke er søkt godkjent hos kommunen.
Det er enkelte endringer på omsøkte plantegninger. 1 stk. vindu i lite soverom mot vest er ikke merket på tegninger.

Godkjent utebod/utedo på 5 kvm er ikke medregnet i arealoversikt.

Opprinnelig hytte er trolig fra 60-tallet. Det foreligger ingen tegninger/søknader/ferdigattest fra den tid i kommunens arkiver og det vites derfor ikke om dagens bruk av rominndeling av opprinnelig hytte stemmer overens med opprinnelig godkjente tegninger.

Alle tiltak i 100 meter beltet er søknadspliktig. Iht Lindesnes kommune informeres det om at dersom tiltak/oppføring av bygg, brygge eller lignende er utført før 1985 så anser kommunen tiltaket som ok og er indirekte godkjent. Tiltak utført etter 1985 er søknadspliktig.

Kommentar fra takstmann:
Det er kun ett soverom som er godkjent etter dagens forskrifter til dagslys og rømning iht.
Bemerker at det er omsøkt og godkjent 3 soverom ved byggesøknad i 1974 og 2 av disse med ca. samme størrelse som dagens planløsning.
2 av soverommene er lite etter dagens forskrifter og det er noe lite dagslysflate i vinduer etter forskrifter.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Fritidsboligen ligger idyllisk til på Njerve på Spangereid i Lindesnes kommune.
Ligger østvendt med umiddelbar nærhet til sjøen og nydelig utsikt over sjøen og havet.

Eiendommen ligger med grense mot Kråkevika friluftsområde og har kun kort vei til Båly havn og hotell samt restaurant Under.
Eiendommen har ikke innlagt vann eller avløp men har etablert brønn.
Består av hovedhytte og anneks samt utebod/utedo.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Hovedhytte med utvendige overflater stort sett fra byggeår unntatt enkelte nyere vinduer og terrassedør.
-Anneks med referanse byggeår i 1995.
-Yttertak på begge enheter må påberegnes å skiftes de neste årene.
-Enkelte vinduer/hoveddør i hovedhytte må påberegnes å skiftes.
-Hoveddør til anneks består av kun labankdør.
-Det anbefales el-tilsyn.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Nydelig og usjenert beliggenhet med umiddelbar nærhet til sjøen.
-Kort vei til Båly havn og havhotell samt restaurant Under.
-Godt ivaretatt eiendom og enheter gjennom årene.
-Tilsammen 5 godkjente soverom medregnet begge enheter.
-God parkering på egen tomt.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Lykke til på visning.

Oppvarming

Vedovn - forøvrig elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2021: kr 319 146

Andre opplysninger

Alle møbler og inventar som vist på visning medfølger eiendommen.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Leif Vinsjevik, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Njerve 24 / Lindesnes

Njerve 24 4521 Lindesnes

Maiken Skoie, Eiendomsmegler
Mob: 90 68 18 15

Fritidseiendom

Gnr. 451 bnr. 150 i Lindesnes kommune

3-23-0024

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen ligger usjenert og fint til i idylliske omgivelser på Njerve i Spangereid, på romslig tomt omkranset av sjø og natur.
Her kan man sitte med "tean i tanga" på egen eiendom, nyte skjærgården i båt eller alle de fine turområdene. Den verdenskjente Michelin restauranten Under, samt friområdet Kråkevika er nærmeste nabo, samt kort vei til Båly havn, Lindesnes Havhotell, frisørsalong, butikk, bensinstasjon og diverse fasiliteter!
Ca 28 km fra eiendommen til Mandal sentrum hvor man finner Norges sørligste og kanskje koseligste gågate, med mange gode sentrumsfasiliteter, blant annet bakeri, bokhandel, fortausrestauranter & hyggelige butikker, samt hvitmalte sørlandshus og trange, sjarmerende gater som gir sentrum en helt spesiell atmosfære. Langs elva kan man sommerstid oppleve et yrende båtliv.

En praktfull og sjelden eiendom med mange gode kvaliteter! Her er det fint og fredelig å være.

Eiet tomt på 4530 kvm. Eiendommen grenser til sjø og har hjelpelinje vannkant, usikre grenser iht matrikkelen. Ved oppmåling kan avvik forekomme.
Historisk areal på 5000 kvm.  Eiendommen er etablert ved skylddeling 07.04.72, og det foreligger ikke målebrev.
Eiendommen er regulert til friluftsområde, samt grenser til friområde - se vedlagt reguleringskart i fullstendig salgsoppgave.

En sjelden eiendom, på romslig og solrik tomt med egen strandlinje. Eiendommen er opparbeidet med plen, natur, fjell og sjø.
Her kan man oppleve roen og hyggen i en rolig og idyllisk atmosfære på en usjenert plass. Kjørevei helt til eiendommen.

Selger informerer:
Det er et grensemerke som ikke lenger finnes. Det er det som ligger først langs veien opp mot hytta fra Båly.