• IMG_0959
 • IMG_0999
 • IMG_1011
 • Trygg Visning
 • IMG_0963
 • IMG_0968
 • IMG_0973
 • IMG_0979
 • IMG_0983
 • IMG_0985
 • IMG_0934
 • IMG_0939
 • IMG_0988
 • IMG_0945
 • IMG_0949
 • IMG_0950
 • IMG_0951
 • IMG_0953
 • IMG_0991
 • IMG_0996
 • IMG_0993
 • IMG_1002
 • IMG_1005
 • IMG_1008
Selg med Exbo

Hjem / Solheimslii 11 / Hovden i setesdal

Solheimslii 11 / Hovden i setesdal

KONTAKT MEGLER FOR VISNING! Solheimsmoen - Koselig hytte på solrik tomt

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 53 kvm, Bruksareal: 53 kvm, Bruttoareal: 58 kvm

1.Etasje: P-rom: Gang, do, stue/kjøkken, rom med vaskeplass, 3 soverom.

Parkering

På felles oppstillingsplass. Det er ikke egen parkeringsplass til hytten men rett til parkering nede ved veien. Det er mulighet for å anlegge vei til hytten. Kontakt megler for mer info.

Reguleringsforhold

Hytten ligger under reguleringsbestemmelser for Solheimsmoen - Revidert 04.04.2013 godkjent for fritidsbebyggelse.

Byggemåte

Oppført i tre.

Innhold

P-rom 53 kvm BRA 53 kvm: Gang, do, stue/kjøkken, rom med vaskeplass, 3 soverom.

Standard

Hytten holder normal standard ihht byggetid.
Hyttas pilarer og bærestruktur ble utbedret av lokalt byggfirma en gang mellom 2005 og 2010 ihht selger.
Takpapp ble utbedret/reparert av lokalt byggfirma ca. 2008

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Kart

Prisantydning1490000
Omkostninger38472
Totalpris1528472
Byggeår1978
P-rom53
Bruksareal53
Tomteareal1270
Soverom3
BoligtypeFritidseiendom

Se flere detaljer

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

92 63 78 43
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning1490000
Omkostninger38472
Totalpris1528472
Byggeår1978
P-rom53
Bruksareal53
Tomteareal1270
Soverom3
BoligtypeFritidseiendom
EierformSelveier
Kommunenr4222
Gårsnr2
Bruksnr378
Meglers referanse3017100
Finnkode116002201
Annonseendring18.04.2020 21:49

Prisinformasjon

Prisantydning1490000
Omkostninger38472
Totalpris1528472
1 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-))
--------------------------------------------------------
38 472,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 528 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Dei kommunale avgiftene på eigedomen er kr 1875,- per år fordelt på to terminar. Avgiftene inkluderer hytterenovasjon.
Det er lagt opp offentleg vatn og avlaup fram til feltet.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Ingen servitutter registrert på eiendommen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidit brukstillatelse/ferdigattets på hytten.

Konsesjon

Da det er boplikt i Bykle kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 53 kvm, Bruksareal: 53 kvm, Bruttoareal: 58 kvm

1.Etasje: P-rom: Gang, do, stue/kjøkken, rom med vaskeplass, 3 soverom.

Parkering

På felles oppstillingsplass. Det er ikke egen parkeringsplass til hytten men rett til parkering nede ved veien. Det er mulighet for å anlegge vei til hytten. Kontakt megler for mer info.

Reguleringsforhold

Hytten ligger under reguleringsbestemmelser for Solheimsmoen - Revidert 04.04.2013 godkjent for fritidsbebyggelse.

Byggemåte

Oppført i tre.

Innhold

P-rom 53 kvm BRA 53 kvm: Gang, do, stue/kjøkken, rom med vaskeplass, 3 soverom.

Standard

Hytten holder normal standard ihht byggetid.
Hyttas pilarer og bærestruktur ble utbedret av lokalt byggfirma en gang mellom 2005 og 2010 ihht selger.
Takpapp ble utbedret/reparert av lokalt byggfirma ca. 2008

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad sparebank.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Exbo anbefaler Boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler. Kjøper må krysse av på budskjema dersom boligkjøperforsikring ønskes kjøpt eller senest gi beskjed på kontraktsmøtet.

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2014: kr 383 214,-

Velavgift

Vel avgift: kr. 600,- pr år i kontingent for velet som betales. Denne kontingenten innbefatter brøyting av felles parkering nede ved veien.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Den ene selgeren forbeholder seg forkjøpsrett og har rett til å tre inn i høyeste bud.

Nye eiere må signere egenerklæring konsesjonsfrihet til Bykle kommune.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til grundig gjennomgang av vedlagte selgers egenerklæring

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
Dokumenter
Les komplett salgsoppgave

Gjør deg kjent med salgsoppgaven før bud inngis da kjøp skjer i henhold til avtalebetingelser som fremgår i denne. Husk at du som kjøper har selvstendig undersøkelsesplikt.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi har solgt flere boliger enn noen andre og har resultater ingen andre kan vise til.
Vi kan nemlig Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Solheimslii 11 / Hovden i setesdal

Kjør riksvei 9 opp Setesdalen. Hyttefeltet ligger på høyre side ved starten av Hartevann ca 4 km sør for Hovden.

Solheimsmoen ligger ca 4 km før Hovden og bare noen kilometer fra preparerte skiløyper og alpinanlegg. Stedet er et flott utgangspunkt også sommers tid og er ideelt for turgåere. Det er gode muligheter for fiske, og fiskekort kan fås kjøpt på turistkontoret i Hovden. Det er et flott badeland i Hovden sentrum og i tillegg mange severdigheter.

Eiet tomt på 1270 kvm.
Opparbeidet med naturtomt.