• drone oversikt
  • drone1
  • drone2
  • drone fra nord
  • IMG_02271
  • IMG_02301
  • IMG_02371
  • IMG_02641
  • IMG_02661
  • IMG_0273
  • tomteoversik
Selg med Exbo

Hjem / Skisentervegen 113 / Hovden i setesdal

Skisentervegen 113 / Hovden i setesdal

3 sentralt beliggende tomter, kort vei til alpinanlegget/sentrum! Fra kr. 1.850.000,- vei/vann/avløp til tomt inkludert

Prisantydning 1 850 000,-
Omkostninger 229 292,-
Totalpris 2 079 292,-
Tomteareal 680 kvm
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Parkering

Parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Tomtenen ligger under reguleringsplan for del av  Dyregrenda Nord datert 22.10.2018 Plan Id 201611

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

926 37 843
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 850 000,-
Omkostninger 229 292,-
Totalpris 2 079 292,-
Tomteareal 680 kvm
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4222
Gårsnr 2
Bruksnr 216
Meglers referanse 3032112
Finnkode 121023101
Annonseendring 03.06.2022 07:48

Prisinformasjon

Prisantydning 1 850 000,-
Omkostninger 229 292,-
Totalpris 2 079 292,-
1 850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-))
103 000,- (Omkostning kjøper - Tilkoblingsavgift Bykle kommune)
5 900,- (Omkostning kjøper - Fiber tilknytning.)
60 000,- (Andel innfrastruktur.)
--------------------------------------------------------
229 292,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 079 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Tomtenen ligger under reguleringsplan for del av  Dyregrenda Nord datert 22.10.2018 Plan Id 201611

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Lovverk

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Skisentervegen 113 / Hovden i setesdal

Skisentervegen 113 4755 Hovden i setesdal

Svenn Erik Kvannes, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 78 43

Fritidseiendom

Gnr. 2 bnr. 216 i Bykle kommune

1-21-0231

Tomtene ligger tilbaketrukket fra Skisentervegen med innkjørsel fra Fjellparkveien og Skisenterveien.
Tomtene er store med et areal på ca 680 m2.

Tomtene selges med innlagt VVA til tomten. Prisantydning på kr. 1.950.000,- mill. til 2,200.000,- mill.

Tomtene ligger 8 min. gå-avstand til skisenteret og 10 min. gå-avstand til Hovden sentrum.

Pris kr. 2.100.000,-
Tomt 4 - 2/216 - Aeal 687 kvm

Pris kr. 2.000.000,-
Tomt 5 - 2/1932 - Areal 688 kvm

Pris kr. 1.850.000,-
Tomt 6 - 2/1931 - Areal 687 kvm