• Romslig stue med koselig peis.
 • Romslig stue med koselig peis.
 • Romslig stue med koselig peis.
 • Romslig stue med koselig peis.
 • Romslig stue med koselig peis.
 • Romslig stue med koselig peis utgang til solrik terrasse.
 • Kjøkken med delvis åpen løsning mot stue.
 • Kjøkken med delvis åpen løsning mot stue.
 • Kjøkken med delvis åpen løsning mot stue.
 • Kjøkken med delvis åpen løsning mot stue.
 • Kjøkken med delvis åpen løsning mot stue.
 • Bad tilhørende hoveddel.
 • Soverom tilhørende hoveddel.
 • Soverom tilhørende hoveddel.
 • Gang.
 • Gang inn mot tilleggsdel.
 • Gang inn mot tilleggsdel hoveddel.
 • Stue / Kjøkken tilleggsdel.
 • Stue / Kjøkken tilleggsdel.
 • Stue / Kjøkken tilleggsdel.
 • Stue / Kjøkken tilleggsdel.
 • Bad tilleggsdel.
 • Soverom tilleggsdel.
 • Soverom tilleggsdel.
 • Soverom tilleggsdel.
 • Sydvendt fasade.
 • Remestylflotti-hyttegrend-1-03312020_230716
 • Bod.
 • Plantg.Remestøylflotti Hyttegrend 1
 • Drone tatt fra syd.
 • Drone tatt fra nord.
 • Drone.
 • Drone med Hovdenut og Nos til høyre.
Selg med Exbo

Hjem / Remestøylflotti hyttegrend 1 / Hovden i setesdal

Remestøylflotti hyttegrend 1 / Hovden i setesdal

KONTAKT MEGLER FOR VISNING - Solsiden - Stor genersjonshytte på solrik tomt. Flott utsikt!

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 151 kvm, Bruksareal: 163 kvm, Bruttoareal: 173 kvm

1.Etasje: BTA 173 kvm / BRA 163 kvm / P-rom 151 kvm / S-rom 12 kvm

Parkering

På egen tomt.

Reguleringsforhold

Hytten ligger under reguleringsplan for Hovden Aust ikrafttredelse 27.05.2010 godkjent til fritidsformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:

1.Etasje: 2 kjøkken/stue, 5 soverom, bad, bad/vaskerom.

S-rom:
2 boder.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Hytta er bygget i perioden 2008-2011, og har senere hatt normalt vedlikehold.
Generell tilstand er god.
Forskrifter og byggeskikk som gjalt da byggingen ble igangsatt avviker fra dagens krav til nye fritidsboliger. Dette gjelder blant
annet krav til isolasjon, dimensjonering og våtrom.
I rapporten har følgende bygningsdeler Tilstandsgrad 2:
-Gulv på grunnen
-Takrenner
-Vegger i begge våtrom
-Ventilasjon i bad
Forøvrig vises til beskrivelser, vurderinger og levetidsbetraktninger for de enkelte bygningsdeler.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Kart

Prisantydning6900000
Omkostninger184142
Totalpris7084142
Byggeår2008
P-rom151
Bruksareal163
Tomteareal1156
Soverom5
BoligtypeFritidseiendom

Se flere detaljer

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

92 63 78 43
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning6900000
Omkostninger184142
Totalpris7084142
Byggeår2008
P-rom151
Bruksareal163
Tomteareal1156
Soverom5
BoligtypeFritidseiendom
EierformSelveier
Kommunenr4222
Gårsnr2
Bruksnr1005
Meglers referanse3028751
Finnkode120009701
Annonseendring14.07.2020 11:29

Prisinformasjon

Prisantydning6900000
Omkostninger184142
Totalpris7084142
6 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
184 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 084 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 13.817 pr. år.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1986/104126-1/93  Fredningsvedtak 07.10.1986 
Overført fra: 4222-2/1
Gjelder denne registerenheten med flere.

2006/12154-2/93  Erklæring/avtale 08.06.2006 
Pliktig medlemskap i velforening m.v.

2006/23330-2/93  Bestemmelse om veg 24.10.2006 
rettighetshaver:Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1005

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 30.10.2013

Konsesjon

Da det er boplikt i Bykle kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 151 kvm, Bruksareal: 163 kvm, Bruttoareal: 173 kvm

1.Etasje: BTA 173 kvm / BRA 163 kvm / P-rom 151 kvm / S-rom 12 kvm

Parkering

På egen tomt.

Reguleringsforhold

Hytten ligger under reguleringsplan for Hovden Aust ikrafttredelse 27.05.2010 godkjent til fritidsformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:

1.Etasje: 2 kjøkken/stue, 5 soverom, bad, bad/vaskerom.

S-rom:
2 boder.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Hytta er bygget i perioden 2008-2011, og har senere hatt normalt vedlikehold.
Generell tilstand er god.
Forskrifter og byggeskikk som gjalt da byggingen ble igangsatt avviker fra dagens krav til nye fritidsboliger. Dette gjelder blant
annet krav til isolasjon, dimensjonering og våtrom.
I rapporten har følgende bygningsdeler Tilstandsgrad 2:
-Gulv på grunnen
-Takrenner
-Vegger i begge våtrom
-Ventilasjon i bad
Forøvrig vises til beskrivelser, vurderinger og levetidsbetraktninger for de enkelte bygningsdeler.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Under innhenting.

Andre opplysninger

Vel avgift: kr. 1000,- pr år - dekker velavgift, styrearbeid, regnskapsførsel, veivedlikehold og løypebidrag.
Brøyting: Betales av hytte eier ihht avtale. ca 4-6.000,- pr år.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Sveinung Nordal samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
Dokumenter
Les komplett salgsoppgave

Gjør deg kjent med salgsoppgaven før bud inngis da kjøp skjer i henhold til avtalebetingelser som fremgår i denne. Husk at du som kjøper har selvstendig undersøkelsesplikt.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi har solgt flere boliger enn noen andre og har resultater ingen andre kan vise til.
Vi kan nemlig Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Remestøylflotti hyttegrend 1 / Hovden i setesdal

Eiet tomt på 1156 kvm.
Opparbeidet som naturtomt.

Hoved tomt 1156 kvm
Delareal formål privat vei 7 kvm
Delareal formål fritid 1149 kvm