• Velkommen til Vasslandsgrenda 44!
 • Stor og solrik terrasse med flott utsikt over vannet
 • Hytta ligger idyllisk til ved Vasslandstjønn
 • Velkommen inn!
 • Hyggelig stue med plass til både sofa og spisebord
 • Kjøkken
 • Soverom 1
 • Soverom 2
 • Bad
 • Badstue
 • Inngangsparti
 • Nydelig utsikt fra stuevindu
 • Sommerbilde tatt av selger
 • Vinterbilde tatt av selger
 • Gode turmuligheter i området
 • Flott badeplass i Vasslandstjønn som kan nytes på varme sommerdager
 • Kjørevei helt inn til hytta med gode parkeringsmuligheter
 • Utedo og vedbod
 • Velkommen til visning!
Selg med Exbo

Hjem / Vasslandsgrenda 44 / Hornnes

Vasslandsgrenda 44 / Hornnes

Idyllisk beliggende helårshytte ved Vasslandstjønn | Solrikt - Innlagt vann og strøm

Prisantydning 890 000,-
Omkostninger 36 392,-
Totalpris 926 392,-
Byggeår 1971
P-rom 75 kvm
Bruksareal 75 kvm
Soverom 2
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 75 kvm, Bruksareal: 75 kvm

Parkering

Kjørevei helt inn til hytta. Gode parkeringsmuligheter på tomten.

Reguleringsforhold

Kommuneplan:

Id: 201701
Navn: Kommuneplan Evje og Hornnes 2020-2030
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 27.02.2020
Bestemmelser:
https://www.arealplaner.no/4219/dokumenter/1601/200227-kp-gjeldende-bestemmelser.pdf
Delarealer: Delareal 90 m
Arealbruk: Fritidsbebyggelse,Nåværende
Områdenavn: 197402

Reguleringsplan:

Id: 197402
Navn: Vasslandstjønn NV
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 02.01.1974
Bestemmelser:
https://www.arealplaner.no/4219/dokumenter/731/197402_bestemmelser.pdf
https://www.arealplaner.no/4219/dokumenter/1601/200227-kp-gjeldende-bestemmelser.pdf

Deler av eiendommen ligger regulert under fareområde. Kommunen opplyser om at det ligger i fareområde for snøskred.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom: Gang, soverom 1, soverom 2, innvendig bod, Wc, bad, stue og kjøkken.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger.
Deler av gangen er blitt omgjort til Wc.
Det er laget en gang mellom gang fra stue og frem til bad.
På badet er deler av den ene veggen til badstu fjernet.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Oppvarming

Boligen varmes opp med to vedfyrte ovner. Ellers elektrisk oppvarming.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Martin Tollefsen Jensen

Martin Tollefsen Jensen

Eiendomsmegler

99363366
mj@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 890 000,-
Omkostninger 36 392,-
Totalpris 926 392,-
Byggeår 1971
P-rom 75 kvm
Bruksareal 75 kvm
Soverom 2
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4219
Gårsnr 32
Bruksnr 38
Meglers referanse 3038953
Finnkode 122047301
Annonseendring 18.11.2022 21:16

Prisinformasjon

Prisantydning 890 000,-
Omkostninger 36 392,-
Totalpris 926 392,-
890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-))
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
36 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
926 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 75 kvm, Bruksareal: 75 kvm

Parkering

Kjørevei helt inn til hytta. Gode parkeringsmuligheter på tomten.

Reguleringsforhold

Kommuneplan:

Id: 201701
Navn: Kommuneplan Evje og Hornnes 2020-2030
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 27.02.2020
Bestemmelser:
https://www.arealplaner.no/4219/dokumenter/1601/200227-kp-gjeldende-bestemmelser.pdf
Delarealer: Delareal 90 m
Arealbruk: Fritidsbebyggelse,Nåværende
Områdenavn: 197402

Reguleringsplan:

Id: 197402
Navn: Vasslandstjønn NV
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 02.01.1974
Bestemmelser:
https://www.arealplaner.no/4219/dokumenter/731/197402_bestemmelser.pdf
https://www.arealplaner.no/4219/dokumenter/1601/200227-kp-gjeldende-bestemmelser.pdf

Deler av eiendommen ligger regulert under fareområde. Kommunen opplyser om at det ligger i fareområde for snøskred.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom: Gang, soverom 1, soverom 2, innvendig bod, Wc, bad, stue og kjøkken.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger.
Deler av gangen er blitt omgjort til Wc.
Det er laget en gang mellom gang fra stue og frem til bad.
På badet er deler av den ene veggen til badstu fjernet.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Oppvarming

Boligen varmes opp med to vedfyrte ovner. Ellers elektrisk oppvarming.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Rekvirert, men ikke mottatt.

Velavgift

Velavgift:

Andre opplysninger

Brøyteavgift vinteren 2021/2022 på kr. 1700,-
Vasslandsgrenda vel trekker fra 500kr fra fakura ved deltakelse på dugnad.

Vegavgift abusvegen 2022: kr. 1850,-

Eiendommen har septiktank. Kostnad for tømming var sist på kr. 2245,-. Denne ble tømt 30.08.2022.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Tommy Johansen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Vasslandsgrenda 44 / Hornnes

Vasslandsgrenda 44 4737 Hornnes

Terje Skaara, Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 49

Fritidseiendom

1971

Gnr. 32 bnr. 38 i Evje og hornnes kommune

1-22-0473

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Hytta ligger ca. 30 minutter fra Evje sentrum med alle fasiliteter. Her finner du blant annet dagligvarebutikker, cafeer, apotek og vinmonopol. Evje har også aktiviteter for hele familien. Hytta ligger ca. 1 time fra Kristiansand. Det er flere fine turmuligheter i området, samt kort vei til Espetveit og Fjelestad med oppkjørte skiløyper på vinterstid.

Eiet tomt.
Opparbeidet med terrasse og plen.

Eiendommen er en uoppmålt tomt. Det vites derfor ikke areal eller hvor grensene går. Tomten er kun merket med et punt i kartet rundt hytten, slik tomter blir beregnet med et fiktivt areal på 90m2. Iht matrikkelrapporten har eiendommen et historisk areal på 1300 m2. Kjøper må forvente at dette arealet kan avvike betraktelig ved en oppmåling.

Eiendommen er et dødsbo. Selger har ikke kjennskap til eiendommens grenser og selger kommer ikke til å foreta oppmaling i forkant av salget. Det vil være kjøpers ansvar og kostnad å ta en et oppmåling av eiendommen.