• Vatnedalsvegen Hytte Eksteriør
 • Vatnedalsvegen Hytte Interiør
 • DJI_0167
 • oversikt
 • Vatnedalsvegen Hytte Eksteriør V2 02
 • Flott utsikt
 • Flott utsikt
 • Flott utsikt
 • Flott utsikt
 • Tomteområde, se vedlagt kart i prospekt
 • Plantegning 1.Etasje
 • Plantegning loftsetasje
Selg med Exbo

Hjem / Vatnedalsvegen 85 / Bykle

Vatnedalsvegen 85 / Bykle

Hovden - Prosjektert hytte på solrik utsiktstomt - Nærhet til flotte turområder og skiløyper

Prisantydning 4 490 000,-
Omkostninger 77 440,-
Totalpris 4 567 440,-
Byggeår 2024
P-rom 1 kvm
Bruksareal 100 kvm
Tomteareal 1 232 kvm
Soverom 5
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Hytte:
Bruksareal: 100 kvm.
1.Etasje: 83,6 kvm.
2.Etasje: 16,3 kvm.


Bruksareal på hytten  som er oppgitt i prospektet er beregnet ut fra tegninger. Det tas forbehold om nødvendige mindre justeringer/endringer i arealer og utforming ved bygging, herunder at det vil kunne komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke fremgår på tegninger.

Parkering

På egen tomt.
Se vedlagt tomtekart i prospekt.

Reguleringsforhold

Kommuneplan 2018-2030
Kommuneplanens arealdel
Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 28.02.2019

Nigard Hoslemo, del av 5/1 og del av B5 i Midtregionen
Bebyggelsesplan ihht.Reguleringsplan
Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 24.08.2009
Reguleringsplan under arbeid: Kotetjønnkollen og Langhaugen. 

Hyttefeltet ligg delvis inn i aktsomhetsområde for snøskred
Ligg innafor aktsomhet for radon.

Byggemåte

Se vedlagt romskjema

Innhold

Hytte - 
1.Etasje: Gang, 3 soverom, bod, vaskerom, WC, bad og stue/kjøkken. 2.Etasje: 2 Soverom og loftstue

Standard

Se vedlagt romskjema i prospekt.

Oppvarming

Vedovn og elektrisk.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 37 843

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

926 37 843
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 4 490 000,-
Omkostninger 77 440,-
Totalpris 4 567 440,-
Byggeår 2024
P-rom 1 kvm
Bruksareal 100 kvm
Tomteareal 1 232 kvm
Soverom 5
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4222
Gårsnr 5
Bruksnr 56
Meglers referanse 3032125
Finnkode 121009303
Annonseendring 28.05.2024 10:44

Prisinformasjon

Prisantydning 4 490 000,-
Omkostninger 77 440,-
Totalpris 4 567 440,-
4 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
25 000,- (Dokumentavgift (av tomteverdien 1 000 000,-).)
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
37 700,- (Løypeavgift)
--------------------------------------------------------
77 440,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 567 440,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Hytte:
Bruksareal: 100 kvm.
1.Etasje: 83,6 kvm.
2.Etasje: 16,3 kvm.


Bruksareal på hytten  som er oppgitt i prospektet er beregnet ut fra tegninger. Det tas forbehold om nødvendige mindre justeringer/endringer i arealer og utforming ved bygging, herunder at det vil kunne komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke fremgår på tegninger.

Parkering

På egen tomt.
Se vedlagt tomtekart i prospekt.

Reguleringsforhold

Kommuneplan 2018-2030
Kommuneplanens arealdel
Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 28.02.2019

Nigard Hoslemo, del av 5/1 og del av B5 i Midtregionen
Bebyggelsesplan ihht.Reguleringsplan
Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 24.08.2009
Reguleringsplan under arbeid: Kotetjønnkollen og Langhaugen. 

Hyttefeltet ligg delvis inn i aktsomhetsområde for snøskred
Ligg innafor aktsomhet for radon.

Byggemåte

Se vedlagt romskjema

Innhold

Hytte - 
1.Etasje: Gang, 3 soverom, bod, vaskerom, WC, bad og stue/kjøkken. 2.Etasje: 2 Soverom og loftstue

Standard

Se vedlagt romskjema i prospekt.

Oppvarming

Vedovn og elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Innbetalingsplan:
Av den totale kjøpesummen utgjør vederlaget for tomten fra kr 1.000.000,-.
Dette beløpet pluss omkostninger forfaller til betaling 2 uker etter signering av kjøpekontrakt. Tomt vil da bli tinglyst
over på kjøper, og oppgjør for tomten utbetales til selger.

Tilkoblingsavgifter og generelle avgifter betales samtidig.

Restsum faktureres i henhold til verdier påført tomten på følgende måte:
40% ved ferdig støpt plate, tett bygg med vinduer.
30% ved klar til rør og elektriker, isolert, lettvegger
montert samt ned/utlekting).
20% ved ferdig panel, parkett og dører montert.
resten ved overtakelse

KOSTNADER VED AVBESTILLING:
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Det foreligger ikke likningsverdi på eiendommen p.t - skattsør fastsetter dette når hytten er ferdigstilt.

Andre opplysninger

Opplysninger fra grunneier er at brøyting av vei vil ligge på Ca kr 4000,- i året, men vil variere utfra hvor mye snø det kommer. Vedlikehold av vei kommer på egen regning.

I området er det et veilag som heter Løyningsåne hyttegrend, når tomtene er solgt, så er det mulighet for nye eiere å bli med her.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Utbygger har rett til å gjøre mindre endringer i tekniske installasjoner og materialvalg uten at kjøper har rett til prisavslag. Dette forutsetter at ikke eiendommens kvalitet forringes.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte enheter uten varsel

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Vatnedalsvegen 85 / Bykle

Vatnedalsvegen 85 4754 Bykle

Svenn Erik Kvannes, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 78 43

Fritidseiendom

2024

Gnr. 5 bnr. 56 i Bykle kommune

1-21-0093

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse.

Exbo har gleden av å presentere denne flotte prosjekterte hytten. 
Hytten ligger solrikt til med utsikt til fjellene i mot øst. Gode forhold for friluftsliv og lek. Barnevennlig med friområde og akebakker i nærheten av hytten.  Vinter: Skiene kan spennes på ved hytten - kort avstand til forlenget oppkjørt løypenett, sørover mot "Hoslemoløypa" og "Hoslemoskaret" og nordover mot Ørnefjell og videre.  Sommer: Hytten er et godt utgangspunkt for fotturer i fjellet, mot Ørnefjell også kjørevei, fin for sykling og tilkomst til golfbane. Jf. løypeinfo for Hovden. Kjøretid til Hovden: ca. 15 min.Hytte - Bruksareal på 100 kvm og inneholder: 1.Etasje: Gang, 3 soverom, bod, vaskerom, WC, bad og stue/kjøkken. 2.Etasje: 2 Soverom og loftstue.


Se vedlagt romskjema i prospekt.

Eiet tomt på 1232 kvm. Det er ikke fullført oppmålingsforretning, avvik kan forekomme.

Hytten vil bli levert med gruset innkjørsel.