Visning

Visning tirsdag 25/02 fra 1630 - 1715

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott enebolig med usjenert og luftig beliggenhet. Etablert og rolig område ca. 2 km fra Vennesla sentrum.
Her har man naturen som nærmeste nabo og det er fine turområder og badeplasser like i nærheten.
Det er kort vei til holdeplass for lokalbuss, samt Snømyra barnehage. Har man barn i skolepliktig alder går disse på Hunsfos barneskole. Eiendommen ligger kun 150 meter fra grensen til Kristiansand og her er det kort vei til Ålefjærfjorden, golfbane på Bjaavann, Kjevik flyplass og Sørlandsparken.

Tomt

Eiet tomt på 2004 kvm.

Eiendommen har 2 gnr/bnr.
5/286 har 1417 kvm.
5/423 har 587 kvm.

Mot syd har man en stor opparbeidet gressplen. Her er det også en romslig terrasse med gode solforhold.
Mot nord har man en stor frittstående redskapsbod med hundegård, innkjørsel og gressplen i flere etasjer.

Det er ca.20 frukttrær av ulike sorter på tomta.
Fra tomta har man god utsikt, naturen som nærmerste nabo og man ligger for seg selv, uten innsyn.
Det er stort sett sol hele dagen.

Tomtestørrelsen er historisk oppmålt og har ikke måleforretning. Avvik på tomtestørrelsen kan derfor forekomme.

Adresse

Ålefjærvegen 534
4708 Vennesla

Informasjon

Adresse:
Ålefjærvegen 534
4708 Vennesla

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 159 m2

Finn ID: 170505678

Omkostninger

2 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
68 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 358 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4223
Gårdsnr: 5
Bruksnr: 423

Parkering

Parkering i carport tilknyttet huset. Ellers gode parkeringsmuligheter i eget tun.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til bolig og ligger under reguleringsplan for Varpekjerran - Snømyr. Datert 30.03.93.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

-Loftsetasje P-rom: 3 soverom, gang/trapp.

-1.etg P-rom: Stue, kjøkken, spisestue, vindfang, hall/trapp/trapperom, bad.
S-rom: Bod.

-Kjeller P-rom: Kjellerstue, vindfang, gang/trapp,
vaskerom/toalettrom.
S-rom: Bod.

Det foreligger ikke opprinnelige godkjente tegninger på boligen i kommunens arkiv.
Det vites derfor ikke om det er gjort endringer med boligen som er søknadspliktig. Rombruken som beskrevet er slik huset blir brukt per i dag.

Standard

Flott familiebolig som holder god standard etter levealder. Det er gjort flere oppdraderinger. Se takstrapport for nærmere informasjon.

Takstmannens konklusjon:
Det er utført oppussing og noen oppgraderinger av bla: Taktekking, takrenner og pipebeslag ble byttet i 2016. Det ble da også montert ventiler til loftet og
etterisolert i bjelkelaget. Trekledning ble byttet på 2 vegger og etterisolert ved veranda. Det ble gjort i 2016. Resten av kledningen ble byttet i 2008. Hele huset ble malt i 2018. Vinduer er byttet i 2002. Kjellervinduer er eldre (må etterhvert byttes). Inngangsdøren, terrassedøren og dør ut i fra kjelleren er byttet. Innerdører er byttet i 2017. Ikke i
kjelleren. Veranda byttet og utvidet i 2016. Badet i 1.etg. ble pusset opp i 2015. Kjøkkeninnredningen er fra 2014. Vaskerommet er eldre. Innvendige flater er pusset opp.
Det er også montert en ny forstøtningsmur med gjerde mot veien. Vannrør under veien og inn til tomten ble byttet av Vennsla kommune i 2018. Eldre rør fra
tomten og inn til huset. I følge eier virker vanntrykket mye bedre etter dette. Uthuset fikk ny kledning, tak og vinduer i 2017. Innvendig er uthuset å regnes som eldre.
Platting ved inngangspartiet til boligen ble bygget i 2017.

Boligen fremstår i god teknisk stand. Den er vedlikeholdt og vurdert ut i fra alder og normal bruk. Noen bygningsdeler i fra byggeår kan ha behov for
vedlikehold og normale oppgraderinger.
Vaskerommet er eldre. Det er ikke drenert med grunnmursplater under bakken på grunnmuren. Noen saltutslag i boden i kjelleren.

Tg: 2 er satt på:
- Drenering.
- Noen vinduer.
- Rom under terreng (Bod).
- Sluk i badet, fall på badegulvet.
- Vaskerom.
- Innvendige flater uthus og drenering.
- Noen rør.
Tg: 3 er satt på:
Trapp ned til kjelleren.

Forøvrig må rapporten leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med: vedovn på kjøkkenet, peis i kjellerstuen. Varmepumpe i stuen.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Noe av innkjørselen ligger på annen manns tomt. Det finnes ingen tinglyste avtaler på vegrett her.

Eiendommen har vannmåler.

Offentlige avgifter

Abonnementsgebyr vann: kr. 1 478,-.
Abonnementsgebyr avløpr: kr. 2 378,-.
Forbruk vann: kr. 18,75,-. pr m3.
Forbruk avløp: kr. 28,5,- pr. m3.
Eiendomsskatt: kr. 3 046,-.

Estimert for 2019 har denne eiendommen blitt beregnet til kr. 13 260,-. inkl eiendomsskatt. Basert på forbruket til dagens eier.

Renovasjon kommer i tillegg og koster kr. 2 179,48,- pr. år.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

Ingen heftelser er registrert.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Boligen er byggemeldt.

Konsesjon

Kjøper plikter å undertegne egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2018:
Som primærbolig:
kr 593 284,-.
Som sekundærbolig:
kr 2 135 822,-.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Henrik Løvdal, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Ken Morten Egenes
Ken Morten Egenes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler