• Flott usjenert opparbeidet hage med solrike uteplasser.
 • Romslig stue med utgang til terrasse.
 • Romslig stue med utgang til terrasse.
 • Delveis åpent kjøkken / stue med direkte tilgang til terrasse.
 • Trivelig spiseplass med utgang til terrasse.
 • Innbydende bad med dobbel vask, dusj og badekar.
 • Innbydende bad med dobbel vask, dusj og badekar.
 • Romslig soverom i 2.etasje
 • Romslig soverom i 2.etasje
 • Romslig soverom i 2.etasje
 • Romslig soverom i 2.etasje
 • Hovedsoverom 2. etasje
 • Hovedsoverom 2. etasje
 • Soverom i 2.etasje
 • Bad 2.etasje
 • Bad 2.etasje
 • Bad 2.etasje
 • Bad 2.etasje
 • image003
 • image003_2
 • assignment-14116-1717629848009
 • 1ute
 • 2ute
 • utekveld
Selg med Exbo

Hjem / Topdalsveien 128 / Tveit

Topdalsveien 128 / Tveit

Tveit - Meget koselig enebolig med flott opparbeidet tomt. Solrikt / Garasje.

Prisantydning 4 990 000,-
Omkostninger 139 490,-
Totalpris 5 129 490,-
Byggeår 1959
P-rom 186 kvm
Tomteareal 719 kvm
Soverom 5
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 186 kvm, BRA-i: 285 kvm , TBA: 110 kvm

Parkering

Garasje og oppstillingsplasser på tomten.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i område definert som LNFR / Faresone ras og skredfare.
Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1.Etasje:Bad , Hall , Kjøkken , Stue , Soverom.
2.Etasje:Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Gang ,Bad/vaskerom , Soverom 4
Kjeller: Uinnredet kjellerrom

Det foreligger hverken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på boligen.
På eldre boliger er det ikke uvanlig at ferdigattest har uteblitt. For tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998 er det ikke lenger mulig å få utstedt ferdigattest.  Dette i henhold til plan og bygningsloven §21-10 femte ledd. Dersom bygget er omsøkt og godkjent av kommunen, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen selv om ferdigattest eller brukstillatelse mangler.

Standard

Takstmannens konklusjon:
se tilstandsrapport

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 37 843

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

926 37 843
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 4 990 000,-
Omkostninger 139 490,-
Totalpris 5 129 490,-
Byggeår 1959
P-rom 186 kvm
Tomteareal 719 kvm
Soverom 5
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4204
Gårsnr 113
Bruksnr 48
Meglers referanse 3044826
Finnkode 124016601
Annonseendring 08.07.2024 06:55

Prisinformasjon

Prisantydning 4 990 000,-
Omkostninger 139 490,-
Totalpris 5 129 490,-
4 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
124 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000,-))
--------------------------------------------------------
139 490,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 129 490,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 186 kvm, BRA-i: 285 kvm , TBA: 110 kvm

Parkering

Garasje og oppstillingsplasser på tomten.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i område definert som LNFR / Faresone ras og skredfare.
Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1.Etasje:Bad , Hall , Kjøkken , Stue , Soverom.
2.Etasje:Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Gang ,Bad/vaskerom , Soverom 4
Kjeller: Uinnredet kjellerrom

Det foreligger hverken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på boligen.
På eldre boliger er det ikke uvanlig at ferdigattest har uteblitt. For tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998 er det ikke lenger mulig å få utstedt ferdigattest.  Dette i henhold til plan og bygningsloven §21-10 femte ledd. Dersom bygget er omsøkt og godkjent av kommunen, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen selv om ferdigattest eller brukstillatelse mangler.

Standard

Takstmannens konklusjon:
se tilstandsrapport

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2022:
Som primærbolig: kr 1 006 192
Som sekundærbolig: kr 3 823 529

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Topdalsveien 128 / Tveit

Topdalsveien 128 4658 Tveit

Svenn Erik Kvannes, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 78 43

Enebolig

1959

Gnr. 113 bnr. 48 i Kristiansand kommune

1-24-0166

Eiet tomt på 719 kvm.
Flott opparbeidet tomt med stor hage - beplantning - solrike uteplasser.