• Velkommen til Gåskjennveien 54!
 • Stue.
 • Kjøkken med profilerte fronter.
 • Stue nr.2.
 • Gang
 • Bad/vaskerom i 1.etg.
 • Soverom i 1.etg.
 • Soverom 2.
 • Soverom 3.
 • Bad i 2.etg innredet med dujnisje og sevant i møblement.
 • TBB_7905.jpg
 • Husk påmelding til visning i god tid! Annonserte visninger uten påmeldinger blir ikke avholdt.
Selg med Exbo

Hjem / Gåskjennveien 54 / Tvedestrand

Gåskjennveien 54 / Tvedestrand

Tvedestrand - Landlig beliggende småbruk - Bestående av hovedhus, anneks og dobbelt garasje - Stor tomt.

Prisantydning 4 490 000,-
Omkostninger 126 392,-
Totalpris 4 616 392,-
Byggeår 1868
P-rom 147 kvm
Bruksareal 189 kvm
Tomteareal 29 650 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 147 kvm, Bruksareal: 189 kvm

Loftsetasje: P-rom: 56 kvm, BRA: 59 kvm.
1. etasje: P-rom: 91 kvm, BRA: 91 kvm.
Kjeller: P-rom: 0 kvm, BRA: 39 kvm.

Parkering

Flere parkeringsmuligheter på egen grunn. I tillegg til dobbel garasje.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i uregulert område, men er i kommuneplanen avsatt til LNF og kpfare, høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)
Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.
Eiendommen er SEFRAK registrert og ligger i et område avsatt til bevaring av bygninger og anlegg. Det hviler strenge restriksjoner vedr. riving/bygging i slike områder. Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Kjell Erik Olsen, datert 11.04.2023.

UTVENDIG
Takkonstruksjon av sperrebukker med åser. Takkonstruksjon av taksperre på tilbygg. Betongtakstein fra 90 tallet som taktekking og betongtakstein fra 2007 på tilbygg. Ståltakrenner, pipebeslag og gradrennebeslag.
Tømmervegger og bindingsverk konstruksjon med stående kledning. Vinduer i tre med 2-lags glass fra 2005 til 2007. Et vindu i kjeller med koblet glass. Inngangsdører og balkongdør. Dørene er skiftet ut. Veranda i treutførelse.

INNVENDIG
Støpt gulv i kjeller. Etasje skille av tre bjelkelag. Gulv med gulvbord, belegg, teppe, parkett og fliser. Malte vegger og panelplater. Malte himlinger, panel og takplater. Nyere vedovn i 1 etasje og eldre vedovn i loftsetasjen er tilknyttet eldre teglsteinspipe. Pipe har feierluke i loftsetasjen og i kjeller. Vedovn i tilbygg er tilknyttet elementpipe. Pipe har feierluke i kjeller. Innvendig trapp i treutførelse. Eldre og nyere innvendige profilerte dører.

VÅTROM
Bad i loftsetasjen fra 2009 har gulv med sveisebelegg. Panelplater på vegger, belegg på vegg i dusj og panel i himling. Vegghengt toalett, baderomsinnredning, badekar og dusjnisje. Bad/vaskerom i etasje fra 2009 har gulv med sveisebelegg. Panelplater på vegger, belegg på vegg i dusj og takplater i himling. Vegghengt toalett, utslagsvask, dusjdører og opplegg for vaskemaskin.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning fra 2009 med profilerte fronter og laminert benkeplate. Stekeovn, platetopp, kjøleskap og oppvaskmaskin. Ventilator har avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannrør av plast og vannrør av kobber. Avløpsrør av plast. Naturlig ventilasjon. 198 liters varmtvannstank fra 2012. Ukjent alder på trykktank. Sikringsskap med automatsikringer.

TOMTEFORHOLD
Boligen ligger i skrå terreng oppført på gråsteinsmur og tilbygg på Leca grunnmur. Boligen har brønnvann og avløp til septiktank.

Innhold

P-rom:

Loftsetasje: Trappegang, 2 ganger, bad og 2 soverom. 56 kvm.
1.etasje: Gang, stue, stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom og trappegang. 91 kvm.

S-rom:

Loftsetasje: Garderobe og bod. 3 kvm.
Kjeller: Uinnredet kjeller, 2 boder. 39 kvm.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. I 1.etg er opprinnelig gang i dag bad og opprinnelig vaskerom i dag  gang. Stue nr. 3 er i dag benyttet som soverom, dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. I 2.etg er soverom i dag trappegang. Se vedlagt kommunale tegninger.
Bod i loftsetasjen og boder i kjeller er ikke medregnet i arealene på grunn av for lav takhøyde. Gammel del av boligen har lav takhøyde. 1 etasje av gammel del har takhøyde fra rundt 1,9m og høyde under bjelker fra rundt 1,84m. Loftsetasjen i gammel har takhøyde til vannrett himling fra rundt 2,07m.

Anneks er i dag innredet, dette er ikke søkt godkjent hos kommunen og er ikke godkjent for varig opphold.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig med loftsetasje, 1 etasje og kjeller oppført i 1868 og tilbygd i 2007. Nyere bygningsdeler fremtrer i god teknisk stand. Eldre bygningsdeler fremtrer i forventet tilstand med tanke på alder.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Innvendig, innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens
forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Trapp er bratt og uten rekkverk i trappeløp.
Rekkverk langs trappeåpning har høyde på 0,64m og for store åpninger i rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000,-

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Innvendig, pipe og ildsted.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid på pipe og eldre vedovn er oppbrukt. Eldre vedovn kan bare fyres i på
dagtid når man er til stede.

Tekniske installasjoner, ventilasjon.
Det er avvik: Utenom i kjeller og bad er vinduer og rom uten lufteventiler.

Tomteforhold, drenering - 2.
Det er avvik: En eventuell drenering langs utvendig grunnmur på boligens eldre del må antas å ha begrenset eller ingen effekt som følge av alderssvekkelser.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig, taktekking.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på taktekkingen er oppbrukt.

Utvendig, nedløp og beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig, veggkonstruksjon.
Det er avvik: Kledning og utvendig treverk har på utsatte steder noe vær slitasje og litt lite lufting i bunnen.

Utvendig, takkonstruksjon/Loft - 2.
Det er avvik: Takkonstruksjon har avvik/skjevheter og lite lufting.

Utvendig, balkonger, terrasser og rom under balkonger.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Høyde på veranda rekkverk er 0,90m.

Innvendig, overflater - 2.
Det er avvik: Eldre innvendige overflater har varierende slitasje og gulv stedvis knirk.

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. I gammel del ble det i loftsetasjen målt høydeforskjell opptil 35mm gjennom hele rom og i 1 etasje opptil 40mm.

Innvendig, radon.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig, rom under terreng.
Det er avvik: I kjellerboder i gammel del er det synlig fukt og utslag på fuktindikatoren. Ved fuktmåling med pigger
i treverk i himling i gammel del og i bunnen av treskillevegg i tilbygg ble det ikke påvist unormale forhold. I treverk i gammel det er det noe synlig angrep av skadedyr/borebille.

Innvendig innvendige dører.
Det er avvik: Eldre innvendige dører har normal slitasje, lav høyde og enkelte dørblad tar imot karm.

Våtrom, overflater gulv, bad.
Det er avvik: Krav til fall er ikke oppfylt. Gulv er tilnærmet flatt. Det er 3mm høydeforskjell/fall fra gulv ved dør til gulv
ved kant av badekar og 8mm høydeforskjell/fall fra gulv ved dør til gulv ved sluk i dusj. Deler av gulv i
dusj er uten fall til sluk.

Våtrom, sanitærutstyr og innredning, bad.
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Våtrom, ventilasjon, bad.
Det er avvik: Mangler luftespalte i dør for til luft til rommet.

Våtrom, overflater gulv, bad/vaskerom.
Det er avvik: Krav til fall er ikke oppfylt. Gulv er tilnærmet flatt. Det er 3mm høydeforskjell/fall fra gulv ved dør til gulv
ved sluk ute på gulv. Det er lagt en list på gulv langs dusj.

Våtrom, sanitærutstyr og innredning, bad/vaskerom.
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Våtrom, ventilasjon, bad/vaskerom.
Det er avvik: Mangler luftespalte i dør for til luft til rommet.

Tekniske installasjoner, vannledninger - 2.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tomteforhold, grunnmur og fundamenter.
Det er avvik: Grunnmur med noe riss/mindre sprekkdannelse og gråsteinsmur har noen sprekker mellom stein på
hjørne.

Tomteforhold, terrengforhold.
Det er avvik: Terreng langs grunnmur er noen steder flatt med noe begrensede muligheter for avrenning.

Tomteforhold, utvendige vann- og avløpsledninger.
Det er avvik: Utfra alder på boligen kan deler av utvendige vann og avløpsrør være av eldre dato.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Det er innstalert varmepumpe i den ene stuen. Det er også vedovn. Varmekabler på baderom.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 994 15 237

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Caroline Dalene

Caroline Dalene

Eiendomsmegler

994 15 237
cd@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 4 490 000,-
Omkostninger 126 392,-
Totalpris 4 616 392,-
Byggeår 1868
P-rom 147 kvm
Bruksareal 189 kvm
Tomteareal 29 650 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Eierform Selveier
Kommunenr 4213
Gårsnr 23
Bruksnr 3
Meglers referanse 3040400
Finnkode 423002501
Annonseendring 30.11.2023 14:01

Prisinformasjon

Prisantydning 4 490 000,-
Omkostninger 126 392,-
Totalpris 4 616 392,-
4 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
112 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 490 000,-))
--------------------------------------------------------
126 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 616 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 147 kvm, Bruksareal: 189 kvm

Loftsetasje: P-rom: 56 kvm, BRA: 59 kvm.
1. etasje: P-rom: 91 kvm, BRA: 91 kvm.
Kjeller: P-rom: 0 kvm, BRA: 39 kvm.

Parkering

Flere parkeringsmuligheter på egen grunn. I tillegg til dobbel garasje.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i uregulert område, men er i kommuneplanen avsatt til LNF og kpfare, høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)
Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.
Eiendommen er SEFRAK registrert og ligger i et område avsatt til bevaring av bygninger og anlegg. Det hviler strenge restriksjoner vedr. riving/bygging i slike områder. Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Kjell Erik Olsen, datert 11.04.2023.

UTVENDIG
Takkonstruksjon av sperrebukker med åser. Takkonstruksjon av taksperre på tilbygg. Betongtakstein fra 90 tallet som taktekking og betongtakstein fra 2007 på tilbygg. Ståltakrenner, pipebeslag og gradrennebeslag.
Tømmervegger og bindingsverk konstruksjon med stående kledning. Vinduer i tre med 2-lags glass fra 2005 til 2007. Et vindu i kjeller med koblet glass. Inngangsdører og balkongdør. Dørene er skiftet ut. Veranda i treutførelse.

INNVENDIG
Støpt gulv i kjeller. Etasje skille av tre bjelkelag. Gulv med gulvbord, belegg, teppe, parkett og fliser. Malte vegger og panelplater. Malte himlinger, panel og takplater. Nyere vedovn i 1 etasje og eldre vedovn i loftsetasjen er tilknyttet eldre teglsteinspipe. Pipe har feierluke i loftsetasjen og i kjeller. Vedovn i tilbygg er tilknyttet elementpipe. Pipe har feierluke i kjeller. Innvendig trapp i treutførelse. Eldre og nyere innvendige profilerte dører.

VÅTROM
Bad i loftsetasjen fra 2009 har gulv med sveisebelegg. Panelplater på vegger, belegg på vegg i dusj og panel i himling. Vegghengt toalett, baderomsinnredning, badekar og dusjnisje. Bad/vaskerom i etasje fra 2009 har gulv med sveisebelegg. Panelplater på vegger, belegg på vegg i dusj og takplater i himling. Vegghengt toalett, utslagsvask, dusjdører og opplegg for vaskemaskin.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning fra 2009 med profilerte fronter og laminert benkeplate. Stekeovn, platetopp, kjøleskap og oppvaskmaskin. Ventilator har avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannrør av plast og vannrør av kobber. Avløpsrør av plast. Naturlig ventilasjon. 198 liters varmtvannstank fra 2012. Ukjent alder på trykktank. Sikringsskap med automatsikringer.

TOMTEFORHOLD
Boligen ligger i skrå terreng oppført på gråsteinsmur og tilbygg på Leca grunnmur. Boligen har brønnvann og avløp til septiktank.

Innhold

P-rom:

Loftsetasje: Trappegang, 2 ganger, bad og 2 soverom. 56 kvm.
1.etasje: Gang, stue, stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom og trappegang. 91 kvm.

S-rom:

Loftsetasje: Garderobe og bod. 3 kvm.
Kjeller: Uinnredet kjeller, 2 boder. 39 kvm.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. I 1.etg er opprinnelig gang i dag bad og opprinnelig vaskerom i dag  gang. Stue nr. 3 er i dag benyttet som soverom, dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. I 2.etg er soverom i dag trappegang. Se vedlagt kommunale tegninger.
Bod i loftsetasjen og boder i kjeller er ikke medregnet i arealene på grunn av for lav takhøyde. Gammel del av boligen har lav takhøyde. 1 etasje av gammel del har takhøyde fra rundt 1,9m og høyde under bjelker fra rundt 1,84m. Loftsetasjen i gammel har takhøyde til vannrett himling fra rundt 2,07m.

Anneks er i dag innredet, dette er ikke søkt godkjent hos kommunen og er ikke godkjent for varig opphold.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig med loftsetasje, 1 etasje og kjeller oppført i 1868 og tilbygd i 2007. Nyere bygningsdeler fremtrer i god teknisk stand. Eldre bygningsdeler fremtrer i forventet tilstand med tanke på alder.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Innvendig, innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens
forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Trapp er bratt og uten rekkverk i trappeløp.
Rekkverk langs trappeåpning har høyde på 0,64m og for store åpninger i rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000,-

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Innvendig, pipe og ildsted.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid på pipe og eldre vedovn er oppbrukt. Eldre vedovn kan bare fyres i på
dagtid når man er til stede.

Tekniske installasjoner, ventilasjon.
Det er avvik: Utenom i kjeller og bad er vinduer og rom uten lufteventiler.

Tomteforhold, drenering - 2.
Det er avvik: En eventuell drenering langs utvendig grunnmur på boligens eldre del må antas å ha begrenset eller ingen effekt som følge av alderssvekkelser.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig, taktekking.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på taktekkingen er oppbrukt.

Utvendig, nedløp og beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig, veggkonstruksjon.
Det er avvik: Kledning og utvendig treverk har på utsatte steder noe vær slitasje og litt lite lufting i bunnen.

Utvendig, takkonstruksjon/Loft - 2.
Det er avvik: Takkonstruksjon har avvik/skjevheter og lite lufting.

Utvendig, balkonger, terrasser og rom under balkonger.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Høyde på veranda rekkverk er 0,90m.

Innvendig, overflater - 2.
Det er avvik: Eldre innvendige overflater har varierende slitasje og gulv stedvis knirk.

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. I gammel del ble det i loftsetasjen målt høydeforskjell opptil 35mm gjennom hele rom og i 1 etasje opptil 40mm.

Innvendig, radon.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig, rom under terreng.
Det er avvik: I kjellerboder i gammel del er det synlig fukt og utslag på fuktindikatoren. Ved fuktmåling med pigger
i treverk i himling i gammel del og i bunnen av treskillevegg i tilbygg ble det ikke påvist unormale forhold. I treverk i gammel det er det noe synlig angrep av skadedyr/borebille.

Innvendig innvendige dører.
Det er avvik: Eldre innvendige dører har normal slitasje, lav høyde og enkelte dørblad tar imot karm.

Våtrom, overflater gulv, bad.
Det er avvik: Krav til fall er ikke oppfylt. Gulv er tilnærmet flatt. Det er 3mm høydeforskjell/fall fra gulv ved dør til gulv
ved kant av badekar og 8mm høydeforskjell/fall fra gulv ved dør til gulv ved sluk i dusj. Deler av gulv i
dusj er uten fall til sluk.

Våtrom, sanitærutstyr og innredning, bad.
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Våtrom, ventilasjon, bad.
Det er avvik: Mangler luftespalte i dør for til luft til rommet.

Våtrom, overflater gulv, bad/vaskerom.
Det er avvik: Krav til fall er ikke oppfylt. Gulv er tilnærmet flatt. Det er 3mm høydeforskjell/fall fra gulv ved dør til gulv
ved sluk ute på gulv. Det er lagt en list på gulv langs dusj.

Våtrom, sanitærutstyr og innredning, bad/vaskerom.
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Våtrom, ventilasjon, bad/vaskerom.
Det er avvik: Mangler luftespalte i dør for til luft til rommet.

Tekniske installasjoner, vannledninger - 2.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tomteforhold, grunnmur og fundamenter.
Det er avvik: Grunnmur med noe riss/mindre sprekkdannelse og gråsteinsmur har noen sprekker mellom stein på
hjørne.

Tomteforhold, terrengforhold.
Det er avvik: Terreng langs grunnmur er noen steder flatt med noe begrensede muligheter for avrenning.

Tomteforhold, utvendige vann- og avløpsledninger.
Det er avvik: Utfra alder på boligen kan deler av utvendige vann og avløpsrør være av eldre dato.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Det er innstalert varmepumpe i den ene stuen. Det er også vedovn. Varmekabler på baderom.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2021:
Som primærbolig: Kr: 494 282,-
Som sekundærbolig: Kr: 1 779 413,-

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Gåskjennveien 54 / Tvedestrand

Gåskjennveien 54 4905 Tvedestrand

Caroline Dalene, Eiendomsmegler
Mob: 99 41 52 37

Enebolig

1868

Gnr. 23 bnr. 3 i Tvedestrand kommune

4-23-0025

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggende mellom Tvedestrand og Arendal på en meget hyggelig plass med skogen og flotte jorder som nærmeste nabo. I område er det gårdsbruk/småbruk og spredt bebyggelse. Fine turmuligheter sommer som vinter rett på utsiden av døra.

Eiet tomt på 29650 kvm.
Eiendommen har usikre grenser. Avvik kan forekomme.
Tomten består av to teiger. Teigen som boligen, annekset og garasjen, består av gruset gårdsplass og plener, samt store jorder i forkant. Tilhørende skogteigen ligger ca.1km fra boligen.