Solgt
  • Velkommen til Elvegata 1 - En koselig liten enbolig på Birkeland
  • Stor og solrik tomt med godt med boltreplass
  • Husk påmelding til visning i god tid! Annonserte visninger uten påmeldinger blir ikke avholdt
  • Velkommen inn!
  • I stua er det både varmepumpe og vedovn.
  • Kjøkken med plass til kjøkkenbord
  • Velkommen opp - På loftet er det gang og 3 soverom.
Selg med Exbo

Hjem / Elvegata 1 / Tingvatn

(SOLGT) Elvegata 1 / Tingvatn

BUD FORELIGGER - Birkeland - Enebolig m/ uthus på romslig tomt

Prisantydning 840 000,-
Omkostninger 39 392,-
Totalpris 879 392,-
Byggeår 1950
P-rom 111 kvm
Bruksareal 111 kvm
Tomteareal 1 850 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 111 kvm, Bruksareal: 111 kvm

Bolig:
1.Etasje: BRA 63 kvm, P-rom 63 kvm
Loft: BRA 48 kvm, P-rom 48 kvm.

Uthus m/carport:
1.etasje: BRA 35 kvm, S-rom: 35 kvm

Parkering

I carport, samt god parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i uregulert område, men er i kommundelplanen for tingvatn - Snartemo 2014- 2024 avsatt til enebolig.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1.etasje: Gang, bad/vaskerom, kjøkken, stue og hall m/trapp.
Loft: Gang og 3 soverom

Uthus med carport og lagerrom.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1950 i Hægebostad. Boligen ligger på ei flat og romslig tomt (1851 kvm), det er anlagt eget uthus med carport på eiendommen. Boligen ligger sentrumsnært i Birkeland med nærhet til butikk.

Det er kun boligen som inngår i rapporten.
Uthus/carport er ikke kontrollert, vedlagt en enkel beskrivelse.
Uthus/carport har generallt en enkel byggeskikk og standard. Boligen er vurdert utfra byggeår og hva som anses som normal bruks- og aldersslitasje.Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid: mellom 8-16 på hverdager, tlf 47759958, eller e-post: karl@ketakst.no

For øvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Oppvarming

Varmepumpe og vedovn i stua.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 476 54 387

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Gyro Eftestøl

Gyro Eftestøl

Eiendomsmegler

476 54 387
ge@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 840 000,-
Omkostninger 39 392,-
Totalpris 879 392,-
Byggeår 1950
P-rom 111 kvm
Bruksareal 111 kvm
Tomteareal 1 850 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4226
Gårsnr 25
Bruksnr 56
Meglers referanse 3042225
Finnkode 823004301
Annonseendring 29.09.2023 14:46

Prisinformasjon

Prisantydning 840 000,-
Omkostninger 39 392,-
Totalpris 879 392,-
840 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
25 250,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
39 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
879 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 111 kvm, Bruksareal: 111 kvm

Bolig:
1.Etasje: BRA 63 kvm, P-rom 63 kvm
Loft: BRA 48 kvm, P-rom 48 kvm.

Uthus m/carport:
1.etasje: BRA 35 kvm, S-rom: 35 kvm

Parkering

I carport, samt god parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i uregulert område, men er i kommundelplanen for tingvatn - Snartemo 2014- 2024 avsatt til enebolig.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1.etasje: Gang, bad/vaskerom, kjøkken, stue og hall m/trapp.
Loft: Gang og 3 soverom

Uthus med carport og lagerrom.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1950 i Hægebostad. Boligen ligger på ei flat og romslig tomt (1851 kvm), det er anlagt eget uthus med carport på eiendommen. Boligen ligger sentrumsnært i Birkeland med nærhet til butikk.

Det er kun boligen som inngår i rapporten.
Uthus/carport er ikke kontrollert, vedlagt en enkel beskrivelse.
Uthus/carport har generallt en enkel byggeskikk og standard. Boligen er vurdert utfra byggeår og hva som anses som normal bruks- og aldersslitasje.Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid: mellom 8-16 på hverdager, tlf 47759958, eller e-post: karl@ketakst.no

For øvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Oppvarming

Varmepumpe og vedovn i stua.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Alt. Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 343 909 per 2021
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 238 071 per 2021

Andre opplysninger

Kjøleskap og vaskemaskin på badet medfølger.
Møbler som er i boligen på visningsdagen medfølger.
Boligen vil ikke bli ytterligere vasket ut.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Karl Henry Englund , samt selgers egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Elvegata 1 / Tingvatn

Elvegata 1 4595 Tingvatn

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Enebolig

1950

Gnr. 25 bnr. 56 i Hægebostad kommune

8-23-0043

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen har en solrik og sentral beliggenhet på Birkeland. Herfra er det kort gangavstand til nærbutikk, bensinstasjon,  barneskole og idrettsanlegg.
Ca 5 km til Snartemo togstasjon.

Eiet tomt på 1850 kvm.
Romslig og flat tomt opparbeidet med plen og frukttrær. Gode solforhold!