• Velkommen til Gunnar Knudsens vei 54!
 • TBB_9757.jpg
 • Lys stue med god plass til sofa- og spisestueavdeling. Store vindusflater som gir rikelig med naturlig lys.
 • Fra stuen er det utgang til veranda.
 • Vedfyring i stuen.
 • Éntre/gang.
 • Kjøkken med grå profilerte fronter, god skap- og benkplass.
 • Hovedsoverom.
 • Bad innredet med servant i møblement og dusjkabinett.
 • Underetasje.
 • Wc.
 • Romslig veranda.
Selg med Exbo

Hjem / Gunnar Knudsens vei 54 / Saltrød

Gunnar Knudsens vei 54 / Saltrød

Saltrød - Enebolig med høyt og frittliggende tomt. Flott utsikt!

Prisantydning 2 890 000,-
Omkostninger 86 392,-
Totalpris 2 976 392,-
Byggeår 1980
P-rom 146 kvm
Bruksareal 159 kvm
Tomteareal 657 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 146 kvm, Bruksareal: 159 kvm

1. etasje: P-rom: 86 kvm, BRA: 86 kvm.
Underetasje: P-rom: 60 kvm, BRA: 73 kvm.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i område regulert til område for boliger med tilhørende anlegg, en liten del av tomten mot sør er regulert til felles grøntareal. Plannavn Mørfjær- Alvika, ikrafttredelsesdato 15.07.1976. Eiendommen er i henhold til kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse nåværende. Det er registrert arealplan under arbeid i nærheten av eiendommen. Se vedlagt oppstartsmelding og reguleringsbestemmelser.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Kjell Erik Olsen, datert 16.08.2022.
Enebolig med 1.etasje og underetasje oppført i 1980. Boligen fremtrer i forventet tilstand med tanke på alder.
Trapp mellom 1.etasje og underetasje er i dag bokset inn under gulv i 1.etasje og bak vegg i underetasjen.

UTVENDIG
Takkonstruksjon av takstoler med Sutaksplater som undertak. Betongtakstein som taktekking, plast takrenner, pipebeslag og luftelyrebeslag fra byggeår. Bindingsverk konstruksjon med stående kledning. Vinduer i tre med 2 og 3-lags glass fra byggeår. Balkongdør i stue fra 2010. Inngangsdør og balkongdører fra byggeår. Veranda på
framsiden, terrasse på gavlsiden og gangbane på inngangssiden i treutførelse.

INNVENDIG
Støpt gulv i underetasjen. Etasjeskille av trebjelkelag. Gulv med laminat, teppe, belegg og malt betonggulv. Malte vegger, tapet, baderomspanel og vegger med malt glassfiberstrie. Takplater i himlinger. Vedovn er tilknyttet elementpipe. Pipe har feierluke i underetasjen. Innvendige slette dører.

VÅTROM
Bad i 1 etasje fra byggeår har gulv med sveisebelegg, tapet på vegger og takplater i himling. Toalett baderomsinnredning og dusjkabinett. Vaskerom i underetasjen fra byggeår har støpt malt gulv, malte vegger, malt strie, malt grunnmur og takplater i himling. Utslagsvask og opplegg for vaskemaskin. Bad i underetasjen er pusset opp, har gulv med sveisebelegg, Baderomspanel på vegger og takplater i himling. Toalett, vask og dusj med forheng.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning i 1 etasje med profilert fronter, stålvask og laminert benkeplate. Komfyr og oppvaskmaskin. Fronter er skiftet ut og trolig benkeplater. Kjøkkeninnredning i underetasjen med slette fronter og laminert benkeplate. Noen eldre skap med profilerte fronter.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannledning av kobber og avløpsrør av plast fra byggeår. Noe nyere plastrør (rør i rør) og vannrør av kobber. Naturlig ventilasjon med lufteventiler i vinduer. Eldre varmepumpe. 147 liters varmtvannstank fra 1980 og 20 liters
varmtvanntank med ukjent alder. Sikringsskap med skrusikringer.

TOMTEFORHOLD
Boligen ligger i skrå terreng oppført på grunnmur trolig av Leca.

Innhold

P-rom:

1.etasje: Vindfang, gang, bad, stue, kjøkken og 2 soverom. 86 kvm.
Underetasje: Vindfang, gang, vaskerom, bad, stue/kjøkken og soverom. 60 kvm.

S.rom:

Underetasje: 2 boder. 13 kvm.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dagens rominndeling/bruken av enkelte rom er endret fra kommunale godkjente tegninger. I underetasjen er hobbyrom i dag benyttet som stue/kjøkken. Rombenevnelse er satt ut fra dagens bruk. Trapp mellom etasjene er kledd inn. Innkledd areal for trapp i underetasjen er ikke medregnet i arealene.Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Våtrom, generell, bad.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er alder på bad, ikke dagens tilstand som er utslagsgivende for fastsetting av Tilstandsgrad 3. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

Våtrom, generell, vaskerom.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er alder på vaskerom, ikke dagens tilstand som er utslagsgivende for fastsetting av Tilstandsgrad 3. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig, taktekking.
Det er avvik: Taktekking har noe slitasje og mose. Store deler av forventet brukstid er oppbrukt.

Utvendig, nedløp og beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er avvik: Takrenner og beslag har noe slitasje. Store deler av forventet brukstid på takrenner og beslag er
oppbrukt.

Utvendig, veggkonstruksjon.
Det er avvik: Kledning og utvendig treverk har normal slitasje, på utsatte steder værslitasje og noe råte.

Utvendig, takkonstruksjon/Loft.
Det er avvik:Takkonstruksjon har noe avvik/skjevheter. Takkonstruksjon/loft har noen steder lufting i gesims
andre steder ikke. På undertak hvor det er lite lufting er det noe svertesopp. På undertak/takkonstruksjon er det noen opptørkede fuktmerker etter tidligere lekkasjer blant annet ved pipe og luftelyre.

Utvendig, vinduer.
Det er avvik: Vinduer har på utsatte steder værslitasje og faste stue vinduer har noe råte i karm. Barnesikring på vinduer har hengt seg opp. Glass i vinduer er en del år, det er derfor påregnelig at det kan være eller kan bli
punkteringer i glass.

Utvendig, dører - 2.
Det er avvik: Inngangsdør og balkongdører har varierende slitasje. Inngangsdør og den ene balkongdøra tetter ikke helt mellom dørblad og karm. Den ene balkongdøra har punktert glass. Glass i de andre balkongdørene er
også en del år.

Utvendig, balkonger, terrasser og rom under balkonger.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er avvik: Rekkverk på veranda og terrasse er 0,83m. Rekkverk har noen avvik/skjevheter og mangler noe rekkverk på terrasse inn mot fjellet. Gangbane har
avvik/skjevhet og det er åpning i terrasse langs fjell. Minst en bæresøyle under veranda har skjevhet/gått
ut da søyler står i skrå terreng.

Innvendig, rom under terreng.
Det er avvik: På innvendig grunnmur i bod og vaskerom er det kalkutslag som indikerer fuktvandring gjennom
grunnmur/fuktopptrekk i støpt gulv. Ved fuktmåling med pigger i list mot grunnmur i bod ble det målt fukt. Ved fuktmåling med pigger i hull og med hammerelektrode i bunnsvill i påforet vegg mot grunnmur under terreng ble det også målt noe fukt.

Våtrom, overflater vegger og himling, bad.
Det er avvik: Veggplater i dusj inneholder fukt og buler.

Våtrom, fukt i tilliggende konstruksjoner, bad.
Det er avvik: Men det ble målt fukt i veggplater i dusj.

Tekniske installasjoner, varmtvannstank.
Det er avvik: Forventet brukstid er oppbrukt på varmtvannstank fra 1980.

Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg.
Sikringsskap med skrusikringer. Selger har ingen informasjon om det elektriske anlegget.

Tomteforhold, byggegrunn.
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. I bod i underetasjen er det sprekker i grunnmur.

Tomteforhold, drenering.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. En eventuell drenering/fuktsikring fra byggeår må antas å ha begrenset effekt som følge av alderssvekkelser.

Tomteforhold grunnmur og fundamenter.
Grunnmuren har sprekkdannelser. Grunnmur har enkelte riss/sprekkdannelse og sprekker I bod i underetasjen.

Tomteforhold, forstøtningsmurer.
Det er avvik: Forstøtningsmur har ujevn utførelse, rekkverk på muren er løst, har for store åpninger og mangler noe
rekkverk i enden.

Tomteforhold, forstøtningsmurer - 2.
Det er avvik: Nettinggjerde er bøyd ned/defekt i enden.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Innvendig, overflater - 2.
Det er avvik: Laminatgulv har noen åpne skjøter og stedvis topper i skjøter. Veggpalter har enkelte steder noen
sprekker i skjøter.

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. På soverom i 1 etasje ble det målt høydeforskjell på 18mm gjennom hele rommet og 20mm i stue/kjøkken i underetasjen.

Innvendig, radon.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig, pipe og ildsted.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på pipe er oppbrukt.

Innvendig, innvendige dører.
Det er avvik: Innvendige dører fra byggeår med normal slitasje.

Kjøkken, avtrekk, kjøkken.
Det er avvik: Lysbryter går ut igjen slik at lys slukkes.

Tekniske installasjoner, vannledninger.
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner, avløpsrør.
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Avløp fra kjøkkenbenk i underetasjen går ut gjennom vegg og ned i terreng ved inngangsdør. Ukjent om avløpsrør er tilkoblet resterende avløpsnett.

Tekniske installasjoner, varmesentral.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid er oppbrukt. Tilstand på varmepumpe er ukjent.

Tomteforhold, terrengforhold.
Det er avvik: Deler av terreng under veranda har fall mot grunnmur.

Tomteforhold, utvendige vann- og avløpsledninger.
Det er avvik: Kombinasjonen av alder og materiale på innvendige vann- og avløpssystemet tilsier at også utvendige vann- og avløpsrør er fra byggeår.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedfyring i stue, i tillegg til varmepumpe. Ellers elektrik oppvarming.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Marius Engelskjønn

Marius Engelskjønn

Eiendomsmegler

930 24 844
me@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 890 000,-
Omkostninger 86 392,-
Totalpris 2 976 392,-
Byggeår 1980
P-rom 146 kvm
Bruksareal 159 kvm
Tomteareal 657 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F
Eierform Selveier
Kommunenr 4203
Gårsnr 45
Bruksnr 56
Meglers referanse 3037397
Finnkode 422007701
Annonseendring 28.09.2022 09:51

Prisinformasjon

Prisantydning 2 890 000,-
Omkostninger 86 392,-
Totalpris 2 976 392,-
2 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-))
--------------------------------------------------------
86 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 976 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 146 kvm, Bruksareal: 159 kvm

1. etasje: P-rom: 86 kvm, BRA: 86 kvm.
Underetasje: P-rom: 60 kvm, BRA: 73 kvm.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i område regulert til område for boliger med tilhørende anlegg, en liten del av tomten mot sør er regulert til felles grøntareal. Plannavn Mørfjær- Alvika, ikrafttredelsesdato 15.07.1976. Eiendommen er i henhold til kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse nåværende. Det er registrert arealplan under arbeid i nærheten av eiendommen. Se vedlagt oppstartsmelding og reguleringsbestemmelser.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Kjell Erik Olsen, datert 16.08.2022.
Enebolig med 1.etasje og underetasje oppført i 1980. Boligen fremtrer i forventet tilstand med tanke på alder.
Trapp mellom 1.etasje og underetasje er i dag bokset inn under gulv i 1.etasje og bak vegg i underetasjen.

UTVENDIG
Takkonstruksjon av takstoler med Sutaksplater som undertak. Betongtakstein som taktekking, plast takrenner, pipebeslag og luftelyrebeslag fra byggeår. Bindingsverk konstruksjon med stående kledning. Vinduer i tre med 2 og 3-lags glass fra byggeår. Balkongdør i stue fra 2010. Inngangsdør og balkongdører fra byggeår. Veranda på
framsiden, terrasse på gavlsiden og gangbane på inngangssiden i treutførelse.

INNVENDIG
Støpt gulv i underetasjen. Etasjeskille av trebjelkelag. Gulv med laminat, teppe, belegg og malt betonggulv. Malte vegger, tapet, baderomspanel og vegger med malt glassfiberstrie. Takplater i himlinger. Vedovn er tilknyttet elementpipe. Pipe har feierluke i underetasjen. Innvendige slette dører.

VÅTROM
Bad i 1 etasje fra byggeår har gulv med sveisebelegg, tapet på vegger og takplater i himling. Toalett baderomsinnredning og dusjkabinett. Vaskerom i underetasjen fra byggeår har støpt malt gulv, malte vegger, malt strie, malt grunnmur og takplater i himling. Utslagsvask og opplegg for vaskemaskin. Bad i underetasjen er pusset opp, har gulv med sveisebelegg, Baderomspanel på vegger og takplater i himling. Toalett, vask og dusj med forheng.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning i 1 etasje med profilert fronter, stålvask og laminert benkeplate. Komfyr og oppvaskmaskin. Fronter er skiftet ut og trolig benkeplater. Kjøkkeninnredning i underetasjen med slette fronter og laminert benkeplate. Noen eldre skap med profilerte fronter.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannledning av kobber og avløpsrør av plast fra byggeår. Noe nyere plastrør (rør i rør) og vannrør av kobber. Naturlig ventilasjon med lufteventiler i vinduer. Eldre varmepumpe. 147 liters varmtvannstank fra 1980 og 20 liters
varmtvanntank med ukjent alder. Sikringsskap med skrusikringer.

TOMTEFORHOLD
Boligen ligger i skrå terreng oppført på grunnmur trolig av Leca.

Innhold

P-rom:

1.etasje: Vindfang, gang, bad, stue, kjøkken og 2 soverom. 86 kvm.
Underetasje: Vindfang, gang, vaskerom, bad, stue/kjøkken og soverom. 60 kvm.

S.rom:

Underetasje: 2 boder. 13 kvm.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dagens rominndeling/bruken av enkelte rom er endret fra kommunale godkjente tegninger. I underetasjen er hobbyrom i dag benyttet som stue/kjøkken. Rombenevnelse er satt ut fra dagens bruk. Trapp mellom etasjene er kledd inn. Innkledd areal for trapp i underetasjen er ikke medregnet i arealene.Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Våtrom, generell, bad.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er alder på bad, ikke dagens tilstand som er utslagsgivende for fastsetting av Tilstandsgrad 3. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

Våtrom, generell, vaskerom.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er alder på vaskerom, ikke dagens tilstand som er utslagsgivende for fastsetting av Tilstandsgrad 3. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig, taktekking.
Det er avvik: Taktekking har noe slitasje og mose. Store deler av forventet brukstid er oppbrukt.

Utvendig, nedløp og beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er avvik: Takrenner og beslag har noe slitasje. Store deler av forventet brukstid på takrenner og beslag er
oppbrukt.

Utvendig, veggkonstruksjon.
Det er avvik: Kledning og utvendig treverk har normal slitasje, på utsatte steder værslitasje og noe råte.

Utvendig, takkonstruksjon/Loft.
Det er avvik:Takkonstruksjon har noe avvik/skjevheter. Takkonstruksjon/loft har noen steder lufting i gesims
andre steder ikke. På undertak hvor det er lite lufting er det noe svertesopp. På undertak/takkonstruksjon er det noen opptørkede fuktmerker etter tidligere lekkasjer blant annet ved pipe og luftelyre.

Utvendig, vinduer.
Det er avvik: Vinduer har på utsatte steder værslitasje og faste stue vinduer har noe råte i karm. Barnesikring på vinduer har hengt seg opp. Glass i vinduer er en del år, det er derfor påregnelig at det kan være eller kan bli
punkteringer i glass.

Utvendig, dører - 2.
Det er avvik: Inngangsdør og balkongdører har varierende slitasje. Inngangsdør og den ene balkongdøra tetter ikke helt mellom dørblad og karm. Den ene balkongdøra har punktert glass. Glass i de andre balkongdørene er
også en del år.

Utvendig, balkonger, terrasser og rom under balkonger.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er avvik: Rekkverk på veranda og terrasse er 0,83m. Rekkverk har noen avvik/skjevheter og mangler noe rekkverk på terrasse inn mot fjellet. Gangbane har
avvik/skjevhet og det er åpning i terrasse langs fjell. Minst en bæresøyle under veranda har skjevhet/gått
ut da søyler står i skrå terreng.

Innvendig, rom under terreng.
Det er avvik: På innvendig grunnmur i bod og vaskerom er det kalkutslag som indikerer fuktvandring gjennom
grunnmur/fuktopptrekk i støpt gulv. Ved fuktmåling med pigger i list mot grunnmur i bod ble det målt fukt. Ved fuktmåling med pigger i hull og med hammerelektrode i bunnsvill i påforet vegg mot grunnmur under terreng ble det også målt noe fukt.

Våtrom, overflater vegger og himling, bad.
Det er avvik: Veggplater i dusj inneholder fukt og buler.

Våtrom, fukt i tilliggende konstruksjoner, bad.
Det er avvik: Men det ble målt fukt i veggplater i dusj.

Tekniske installasjoner, varmtvannstank.
Det er avvik: Forventet brukstid er oppbrukt på varmtvannstank fra 1980.

Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg.
Sikringsskap med skrusikringer. Selger har ingen informasjon om det elektriske anlegget.

Tomteforhold, byggegrunn.
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. I bod i underetasjen er det sprekker i grunnmur.

Tomteforhold, drenering.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. En eventuell drenering/fuktsikring fra byggeår må antas å ha begrenset effekt som følge av alderssvekkelser.

Tomteforhold grunnmur og fundamenter.
Grunnmuren har sprekkdannelser. Grunnmur har enkelte riss/sprekkdannelse og sprekker I bod i underetasjen.

Tomteforhold, forstøtningsmurer.
Det er avvik: Forstøtningsmur har ujevn utførelse, rekkverk på muren er løst, har for store åpninger og mangler noe
rekkverk i enden.

Tomteforhold, forstøtningsmurer - 2.
Det er avvik: Nettinggjerde er bøyd ned/defekt i enden.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Innvendig, overflater - 2.
Det er avvik: Laminatgulv har noen åpne skjøter og stedvis topper i skjøter. Veggpalter har enkelte steder noen
sprekker i skjøter.

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. På soverom i 1 etasje ble det målt høydeforskjell på 18mm gjennom hele rommet og 20mm i stue/kjøkken i underetasjen.

Innvendig, radon.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig, pipe og ildsted.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på pipe er oppbrukt.

Innvendig, innvendige dører.
Det er avvik: Innvendige dører fra byggeår med normal slitasje.

Kjøkken, avtrekk, kjøkken.
Det er avvik: Lysbryter går ut igjen slik at lys slukkes.

Tekniske installasjoner, vannledninger.
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner, avløpsrør.
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Avløp fra kjøkkenbenk i underetasjen går ut gjennom vegg og ned i terreng ved inngangsdør. Ukjent om avløpsrør er tilkoblet resterende avløpsnett.

Tekniske installasjoner, varmesentral.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid er oppbrukt. Tilstand på varmepumpe er ukjent.

Tomteforhold, terrengforhold.
Det er avvik: Deler av terreng under veranda har fall mot grunnmur.

Tomteforhold, utvendige vann- og avløpsledninger.
Det er avvik: Kombinasjonen av alder og materiale på innvendige vann- og avløpssystemet tilsier at også utvendige vann- og avløpsrør er fra byggeår.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedfyring i stue, i tillegg til varmepumpe. Ellers elektrik oppvarming.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2020:
Som primærbolig: Kr: 612 631,-
Som sekundærbolig: Kr: 2 205 470,-

Andre opplysninger

Eiendommen overtas som på visning, det vil ikke bli ryddet eller vasket noe ytterligere.
Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Gunnar Knudsens vei 54 / Saltrød

Gunnar Knudsens vei 54 4815 Saltrød

Marius Engelskjønn, Eiendomsmegler
Mob: 93 02 48 44

Enebolig

1980

Gnr. 45 bnr. 56 i Arendal kommune

4-22-0077

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Enebolig beliggende sentralt på Saltrød ca 7 km øst for Arendal sentrum i veletablert og barnevennlig område. Eiendommen ligger inners i blindvei. Kort gangavstand til kjøpesenter med butikker, apotek
og gatekjøkken. I tillegg finner du barnehage samt barne- og ungdomsskole i nærområdet. Kort avstand til fine turområder. Meget gode bussforbindelser til Arendal og Eydehavn. Boligen ligger høyt og fritt med utsikt.

Eiet tomt på 657 kvm.
Opparbeidet med gruset innkjørsel, hge og veranda.