• Velkommen til Øyesletta 26 -
 • Oversikt
 • Bilde fra detaljregulering
 • Bilde fra detaljregulering
 • Oversikt
 • Oversikt
 • Oversikt
 • Eksisterende bolig.
 • Bolig og innkjørsel
 • %c3%98yesletta26_0395
 • Trygg Visning
 • Hovedetasje
 • Loftsetasjen
Selg med Exbo

Hjem / Øyesletta 26 / Øyestranda

Øyesletta 26 / Øyestranda

Lykkehjem | Spennende eiendom på Øyesletta med ferdig detaljregulering for 8 enheter i tillegg til huset som står

Prisantydning 1 990 000,-
Omkostninger 61 392,-
Totalpris 2 051 392,-
Byggeår 1836
P-rom 99 kvm
Bruksareal 99 kvm
Tomteareal 3 999 kvm
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 99 kvm, Bruksareal: 99 kvm, Bruttoareal: 109 kvm

Parkering

God parkering på egen eiendom.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplanen: Detaljregulering for 113/120 Lykkehjem på Øye. Området er regulert til 4 eneboliger i tillegg til boligen som allerede står på eiendommen, samt en 4-mannsbolig. Deler av eiendommen ligger under hensysone: Faresone - flomfare.
Reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til megler.

Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se tilstandsrapport.

Innhold

P-rom:
1.etasje: Bad, gang, kjøkken, stue, soverom
Loft: Gang, 2 soverom.

Det foreligger ikke tegninger av boligen i kommunens arkiver, så det vites ikke om boligen er endret utfra opprinnelige byggetegninger.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Enebolig over to etasjer som er oppført i trekonstruksjon. Bolig er veldig gammel og har derfor mye skjevheter i konstruksjonen.
Alle overflater bærer preg av bruksslitasjer og manglende vedlikehold. Boligen må regnes som et renoveringsobjekt.
Som det fremgår av rapporten er det registrert enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal
slitasje og alder på bygningsdelene.
Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til isolasjon,
klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til
dagens standard.
Det vises for øvrig til rapportens enkelte punkter.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedovn i stue, varmepumpe, ellers elektrisk.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Kai Birger Amundsen

Kai Birger Amundsen

Eiendomsmegler

911 57 935
kba@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 990 000,-
Omkostninger 61 392,-
Totalpris 2 051 392,-
Byggeår 1836
P-rom 99 kvm
Bruksareal 99 kvm
Tomteareal 3 999 kvm
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4227
Gårsnr 113
Bruksnr 120
Meglers referanse 3032499
Finnkode 221003601
Annonseendring 23.03.2022 13:59

Prisinformasjon

Prisantydning 1 990 000,-
Omkostninger 61 392,-
Totalpris 2 051 392,-
1 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
61 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 051 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 99 kvm, Bruksareal: 99 kvm, Bruttoareal: 109 kvm

Parkering

God parkering på egen eiendom.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplanen: Detaljregulering for 113/120 Lykkehjem på Øye. Området er regulert til 4 eneboliger i tillegg til boligen som allerede står på eiendommen, samt en 4-mannsbolig. Deler av eiendommen ligger under hensysone: Faresone - flomfare.
Reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til megler.

Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se tilstandsrapport.

Innhold

P-rom:
1.etasje: Bad, gang, kjøkken, stue, soverom
Loft: Gang, 2 soverom.

Det foreligger ikke tegninger av boligen i kommunens arkiver, så det vites ikke om boligen er endret utfra opprinnelige byggetegninger.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Enebolig over to etasjer som er oppført i trekonstruksjon. Bolig er veldig gammel og har derfor mye skjevheter i konstruksjonen.
Alle overflater bærer preg av bruksslitasjer og manglende vedlikehold. Boligen må regnes som et renoveringsobjekt.
Som det fremgår av rapporten er det registrert enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal
slitasje og alder på bygningsdelene.
Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til isolasjon,
klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til
dagens standard.
Det vises for øvrig til rapportens enkelte punkter.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedovn i stue, varmepumpe, ellers elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Flekkefjord Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Alt. Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 352 354 per 2018
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 268 474 per 2018

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Johnny Klausen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Øyesletta 26 / Øyestranda

Øyesletta 26 4484 Øyestranda

Kai Birger Amundsen, Eiendomsmegler
Mob: 91 15 79 35

Enebolig

1836

Gnr. 113 bnr. 120 i Kvinesdal kommune

2-21-0036

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggende på Øyesletta. Ca 5 min kjøring til sentrum i Liknes.

Eiet tomt på 3999 kvm.