Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Adkomst

Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i et attraktivt og barnevennlig boligområde med stor og usjenert tomt som grenser til friareal. Det er kort vei til skole og barnehage, bussholdeplass, trekanten senter med matbutikk, etc. Til Vågsbygd senter er det ca. 1,9 km. Gang og sykkelvei (sykkelekspressvei under utbygging) til Kvadraturen og Kristiansand sentrum. Kort vei til flotte turområder, lekeplasser, fotballbane, etc.

Tomt

Eiet tomt på 793 kvm. Stor og usjenert tomt opparbeidet med plen og hekk. Asfalterte gårdsplass.

Adresse

Svaleveien 14
4626 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Svaleveien 14
4626 Kristiansand S

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 114 m2

Finn ID: 159976982

Omkostninger

2 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
68 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 358 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 14
Bruksnr: 416

Parkering

Garasje. Ellers gode parkeringsmuligheter utenfor huset.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Slettheia II, datert 03.12.66. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1. etg. Vindfang, gang, bad, kjøkken, stue, 3 soverom
Underetasje: Vindfang, stue, kjøkken, bad, soverom

Stort loft med gulv.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Enebolig med potensiale over to plan. 1. etasje har følgende standard. Lys stue med ny peisovn og fin utsikt. Det er 3 soverom hvorav ett har utgang til terrasse/hage og ett har godt med garderobeskap og dør opp til stort loft med gulv.
Eldre bad med fliser og malt gulv. Vegger har malte fliser og malt glassfiberstrie. Innredet med dusjkabinett, baderomsinnredning og toalett. Opplegg for vaskemaskin.
Kjøkkenet er påbegynt oppusset. Det er åpnet opp mot stuen og innredet med nye skap og integrerte hvitevarer som ovn, mikro, koketopp og kjøl- og fryseskap.
Underetasjen er innredet som hybel med entre, soverom, stue med peisovn og kjøkken med eldre kjøkkeninnredning. Eldre bad med fliser på gulv og sokkelfliser. Malt grunnmur og malt strie på vegger. Innredet med dusjkanbinett, baderominnredning og toalett. Kjelleren er ikke godkjent som egen boenhet.

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygd i 1961. Boligen er oppført i trekonstruksjon på grunnmur av sementblokker og plasstøpt betong.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
- De fleste konstaterte tilstandsvekkelser ved boligen er forventet i forhold til boligens alder, vedlikehold og bruk.
- Det er utført noe oppussing og noen oppgraderinger av boligen.
- Men boligen er en del år og inneholder stort sett eldre bygningsdeler som blant annet taktekking, takrenner, en del av utvendig kledning, dører, de fleste vinduer og hoved delen av røropplegg.
- Boligen må regnes som et oppussingsobjekt og trenger utskiftinger.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring og elektrisitet.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 10 652 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 4 474,-.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 2 911,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 4 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1960/2434-2/93 Bestemmelse om veg
21.05.1960
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert 3 november 1961

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:

Som primærbolig: kr 775 378
Som sekundærbolig: kr 2 791 362

Andre opplysninger

Vel avgift:

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Fra 1. januar 2014 er det krav om at radon nivået måles i utleieboliger. Det er ikke foretatt radonmåling av denne boligen. Hvis kjøper ønsker å leie ut, blir det kjøpers ansvar å gjennomføre måling og foreta eventuelle utbedringer som følge av resultatet av målingen.

Kontakt

Marit Havik Staalesen
Marit Havik Staalesen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler