Adkomst

Fra Arendal sentrum, kjører du opp Vestregate og tar til høyre inn i tunnelen på toppen av bakken. Når du kommer ut av tunnelen, tar du til høyre i rundkjøringen og kjører rett frem i neste rundkjøring, mot Barbu. I rundkjøringen i Barbu, tar du til venstre mot Eydehavn Tromøy. Når du kommer til Songebukten, tar du til venstre inn Gamle Songevei. Kjør rett frem, opp Songebakken. Ta til høyre i de to neste kryssene. Ta til høyre ved Songe Terrasse 6. Boligen ligger på venstre side av veien. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen har en flott beliggenhet i et eldre, veletablert boligområde på "Songe". Boligen har en fin sykkelavstand på ca. 3,5 km unna Arendal sentrum. Eiendommen ligger høyt og fritt og har fin utsikt utover Songebukta. Flotte turområder i lysløype, kun en spasertur unna boligen. Lysløypen har treningsapparater langs løypen og oppkjørt skispor på vinterstid. Kort og barnevennlig vei til barne-og ungdomsskole på Birkenlund med SFO og idrettshall. Gode bussforbindelser til sentrum.

Tomt

Eiet tomt på 603 kvm. Tomten har usikre grenser. Helt nøyaktig areal vites derfor ikke.
Tomten er pent beplantet og opparbeidet med plen og biloppstillingsplasser. Flott utsikt mot Songebukten.

Adresse

Songe Terrasse 12
4842 Arendal

Informasjon

Adresse:
Songe Terrasse 12
4842 Arendal

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 138 m2

Finn ID: 143683079

Omkostninger

2 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
65 992,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 255 992,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4203
Gårdsnr: 509
Bruksnr: 126

Parkering

Utvendige biloppstillingsplasser på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for "Songe Terrasse", vedtatt 02.08.1956 med formål: "områder for boliger m/tilhørende anlegg". Se vedtekter til reguleringsplanen vedlagt i salgsoppgaven. Kommuneplan formål: "boligbebyggelse nåværende". Det foreligger planarbeid under arbeid: "Birkenlund, oppheving". Denne planen er iflg. kommunen fra 1955 og skal oppheves. Planen regulerer eiendommer som grenser til denne mot Vest/sentrum. Bestemmelsene i kommuneplanen vil være gjeldende.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport fra takstmann Kjell Erik Olsen, datert 25.03.19.

Innhold

P-rom:
1. etg.: Gang, bad, stue/spisestue, kjøkken og 2 soverom.
Underetasje: Entré, kjellerstue, gang, rom som benyttes til soverom, soverom og wc.

Fasade er noe endret fra opprinnelige godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. Kommunens tegninger av underetasjen har rombetegnelser som "ved", "mat", stort vaskerom og rom uten romtegnelse. Vaskerommet er omgjort til et mindre vaskerom, i tillegg til et rom som benyttes av selger til soverom. Bod er innredet og benyttes som soverom. Dette er ikke godkjent for varig opphold.

Standard

Enebolig på Songe Terrasse med flott utsikt mot Songebukten. Eiendommen ligger høyt og fritt med gode solforhold. Stue med plass til spisebord, utsikt og vedfyring. Eldre, koselig kjøkkeninnredning med utgang til pent opparbeidet grønnsakshage. Bad med dusjhjørne, toalett og servant i møblement. Underetasjen består av blant annet kjellerstue, toalettrom, vaskerom og soverom. Iflg. selger var det pr. 25.03.19 ledige båtplasser til utleie i Songebukten. Deler av kledningen er byttet av selger i senere tid.

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygd i 1958. Boligen er oppført i trekonstruksjon på støpt grunnmur.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Boligen fremtrer i god teknisk stand.
-Det er utført oppussing og oppgraderinger av boligen.
-Blant annet er taktekking, de fleste vinduer, et par ytterdører og deler av røropplegg skiftet ut. Bad ble renovert i 2014. Det er
også bygd veranda og terrasse.
-Konstaterte tilstandsvekkelser ved boligen er forventet i forhold til boligens alder, vedlikehold og bruk.
-Boligen er en del år og inneholder eldre bygningsdeler som blant annet deler av røropplegg og deler av utvendig kledning.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedfyring i begge stuene. Ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Privat stikkvei ned til boligen.

- Første delen av veien med gnr. 509, bnr. 30 i Arendal kommune, eies av privatpersoner.
- Neste del av veien med gnr. 509, bnr. 22 i Arendal kommune, eies av Arendal kommune.
- Siste del av veien med gnr. 509, bnr. 39 i Arendal kommune, eies av Songe Terrasse 16.
Det foreligger ingen skriftlig avtale eller tinglyste rettigheter knyttet til dette.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 15 595 for 2018. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 3 671. Det er ikke installert vannmåler i boligen. På sikt vil kommunen pålegge alle beboere å installere dette. Det er 12 terminer i året. Avgiftene inkluderer vann, avløp, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
- Registrering av grunn, tinglyst 10.08.1955.

- Rettigheter iflg. skjøte, tinglyst 10.08.1955.
Rettighetshaver: knr: 0906, gnr: 509, bnr. 39.
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 462 926,-.
Som sekundærbolig: kr 1 543 088,-.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Iflg. selger er den private stikkveien ned til boligen tilknyttet Snøløs velforening. Det er ingen faste utgifter knyttet til dette, men beboerne deler på utgifter ifm. vedlikehold og brøyting.

Det er iflg. selger også en egen vel-forening på Songe Terrasse med velavgift pålydende kr. 150,- pr. år.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av takstmann Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Marius Engelskjønn
Marius Engelskjønn

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler