Adkomst

Kjør til Feviktoppen og kjør mot Haugenes. Ta veien inn til høyre på Storesandsveien og følg veien videre til Skippergada, til høyre. Ved veis ende ta til venstre og videre inn på Skoleveien. I krysset ta til venstre og du får tunet rett frem.

Beliggenhet

Attraktivt beliggende, sentralt på Fevik i populært og usjenert område. Kort vei til de fleste
servicetilbud på Feviktoppen med dagligvarebutikk, apotek, blomsterbutikk, m.m.

Kort og trygg skolevei til den nye 1.-10. skolen på Fevik. Idrettshall og fotballstadion ligger like i nærheten. Storesand og Ranviga som er noen avde nydeligste badestrender og flotte rekreasjons områder ligger like utenfor døren.

Tomt

Eiet tomt på 120268 kvm.
Eiendomsgrensene er usikre og det kan forekomme avvik ved oppmåling.
Noen av grensene er fiktive.

Flott oppabeidet tomt med et hovedhus, redskapshus (bruke som garasje i dag), og 3 gjestehus.

Gruslagt tun, plen, trær, prydbusker, gjerde, platting med skifer.

Det er tinglyst vern om Raet Nasjonalpark. Ligger vedlagt i prospekt og omhandler Skærgårdsparken, øyene.

Øyene står på dette gnr/bnr, etter jordskifte er nå øyene tinglyst med delt bruksrett på 1/5 på hver.

Adresse

Skoleveien 95
4870 Fevik

Informasjon

Adresse:
Skoleveien 95
4870 Fevik

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 151 m2

Finn ID: 150030138

Omkostninger

14 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
372 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 14 900 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
384 022,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
15 284 022,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4202
Gårdsnr: 50
Bruksnr: 1

Parkering

Stor redskapsbu som brukes til garasje. Ellers godt med parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område med formål Landbruk, under under reguleringsplan Fevikkilen øst og Storesand-Randvika.
Området utenfor boligene er det kommuneplanen vedtatt 31.8.2015 som gjelder. Formål: Bolig, LNF, hensynssone marine avsetninger, gjennomføringssone for felles planlegging, og hensynssone friluftsliv.

I følge kommunen er det ikke registrert pågående planarbeid på eiendommen er i nærheten av eiendommen.

Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: Nei
Eksisterer det igangsatt planlegging som berører eiendommen: Nei

Byggene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blitt gitt løyve til å endre, bygge eller rive bygningen.
3 av byggene er sefrak registrert Våningshus, en av gjestehuene og et garasje/uthus.

Deter driveplikt på grøntareal, se vedlegg i prospekt.
Per i dag opprettholdes driveplikten ved at jordet bli lånt ut til en bonde som får avlingen.

Det er ikke foretatt tynning/hugging av skog.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Enebolig, redskapshus med lager (eget for bruk til biler, traktor m.m.), 3 gjesteboliger.

Enebolig (hovedhus):
1. etasje:
- Entré har fliser med varmekabler.
- Bad har fliser på gulv og vegger. Innredning består av toalett, baderomsinnredning og dusjvegg.
- Kjøkken (ca. 3 år) i lys utførelse med enstavs parkett på gulv.
- Spisestue med laminat på gulv. Kakkelovn.
- Stue med laminat på gulv.

Loftetasje:
- Trappegang med tregulv.
- Bad med belegg på gulv og baderomspanel på vegger. Innredning med toalett og badekar.
- Stue med vask og opplegg for vaskemaskin. Vedovn.
- 2 soverom med tregulv.
- 2 boder med tregulv.

Solbakken -Gjestebolig 1 (1987/1988):
- Det er utført utskiftinger og oppgraderinger av boligen. Blant annet er det skiftet noe utvendig
kledning, inngangsdør, et par vinduer og en del av takkonstruksjon. Boligen har sikringsskap
med automatsikringer.
Bad har belegg (2010) på gulv og malt strie/belegg på vegger. Innredning består av toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.

Skipperstua -Gjestebolig 2 (slutten av 1500-tallet):
- Det er utført utskiftinger og oppgraderinger av boligen. Blant annet er det skiftet noe utvendig
kledning, inngangsdør, en del av bjelkelag i 1 etasje, kjøkkeninnredning, varmtvannsbereder og
bad er renovert. Boligen har sikringsskap med skrusikringer. Under boligen er det en
blindkjeller/krypkjeller som ikke er kontrollert da det ikke er noen luke. Generelt er krypkjellere en
konstruksjon som ofte kan være utsatt for fukt og kondens.
- Bad ble pusset opp i 2017 og har gulv med belegg og baderomspanel på vegger. Innredning består av toalett, badekar, vask og opplegg for vaskemaskin.
- Kjøkken fra 2017.

Vesletun -Gjestebolig 3 (1988/1989):
- Det er utført utskiftinger og oppgraderinger av boligen. Under boligen er det en blindkjeller/
krypkjeller som ikke er kontrollert da det ikke er noen luke. Generelt er krypkjellere en
konstruksjon som ofte kan være utsatt for fukt og kondens.
-Bad ble pusset opp i ca. 2009. Gulv har belegg på vegger og gulv. Innredning består av toalett, baderomsinnredning, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Toalett og dusjkabinett
er fra 2018.

Gjestehusene er leid ut pr.dags dato.

Romslig platting med skifer. 3-4 år gammel.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Enebolig bygd i ca. 1802. Boligen er oppført i trekonstruksjon på gråsteinsmur og støpt grunnmur.
I tillegg inneholder eiendommen 3 mindre gjesteboliger og stort redskapshus med lager.

Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Redskapshus med lager er oppført i 2007/2008 og er ok.
-Ellers er det utført utskiftinger, vedlikehold og oppgraderinger på hoved bygning og gjesteboliger.
-Konstaterte tilstandsvekkelser ved hoved bygning og gjesteboliger er forventet i forhold til bygningenes alder, vedlikehold og bruk.
-Hoved bygning og gjesteboliger har varierende alder, men er av eldre dato og inneholder eldre bygningsdeler.
-Utskiftinger og oppgraderinger må påregnes.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring, varmepumpe og elektrisitet. Varmepumpe er ca 2 år.
Vedovn og kakkelovn er tilknyttet teglsteinspipe. Kakkelovn er ca. 2 år. Pipe har feierluke i 1
etasje.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Veien inn til eiendommen er privat. Brøyting og vedlikehold må påregnes.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 28.421 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 9642,-.
Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 12 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1965/434-1/37 Jordskifte, 16.02.1965
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
-Gjelder ikke denne eiendommen lenger.
-Denne skal slettes og gjelder ikke lenger.

1972/834-2/37 Bestemmelse om veg, 06.03.1972
rettighetshaver:Knr:0904 Gnr:50 Bnr:307
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
- Dette er veiretten inn til naboen.

1972/1106-1/37 Jordskifte, 28.03.1972
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1978/2525-1/37 Fredningsvedtak, 02.06.1978
Bestemmelse om skjærgårdspark
Gjelder denne registerenheten med flere
- Ligger vedlagt i prospekt og omhandler Skærgårdsparken, øyene.

1992/4508-2/37 Erklæring/avtale,16.09.1992
GODKJENNING AV GRENSER.
Gjelder denne registerenheten med flere
Gjelder naboeiendommen gnr. 50, bnr. 5, 7 og 18.

2006/513306-1/200 Jordskifte, 25.10.2006
Bestemmelse om veg
Jordskiftesak nr 8/2000 FEVIK
Jordskifteoverrettsak nr 6/2005- FEVIK.
Gjelder denne registerenheten med flere
-Dette gjelder veien fra Flødda til Breiviga og Moviga. Gjelder ikke lenger denne eiendommen.

2012/571723-1/200 Rett til utskilt tomt, 12.07.2012
Rettighetshaver:Boye Yvette Elder
Fnr: 20087236294
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
- Tomtene er merket på eget kart i prospektet.

2012/571723-2/200 Rett til utskilt tomt,12.07.2012
Rettighetshaver:Boye Kevin
Fnr: 05057847796
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
- Tomtene er merket på eget kart i prospektet.

2012/571723-3/200 Forkjøpsrett på vilkår, 12.07.2012
Rettighetshaver:Boye Yvette Elder
Fnr: 20087236294
Forkjøpsrett på vilkår også for evt. barn.
Gjelder denne registerenheten med flere

2012/571723-4/200 Forkjøpsrett på vilkår, 12.07.2012
Rettighetshaver:Boye Kevin
Fnr: 05057847796
Forkjøpsrett på vilkår også for evt. barn.
Gjelder denne registerenheten med flere
-Ved evt. salg har øvrige familie forkjøpsrett.

2012/571723-5/200 Forkjøpsrett på vilkår, 12.07.2012
Rettighetshaver:Boye Jarle Elder
Fnr: 06026536756
Forkjøpsrett på vilkår for barn av Jarle.
Gjelder denne registerenheten med flere
-Ved evt. salg har øvrige familie forkjøpsrett.

2015/978596-1/200 Jordskifte, 22.10.2015
Jordskiftesak 0900-2014-0028 FEVIK
Saken gjelder rettsutgreiing - lakserett
Aust-Agder jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere
-Gjelder lakserettighet.
Lakseretten syd på Rødøya er ikke eksklusiv for gnr. 50, bnr. 55, men eies i sameie.
Gnr. 50 bnr. 1,4,15, 55 er medeiere i lakseretten.

2017/29205-3/200 Erklæring/avtale, 10.01.2017
Forskrift om vern av Raet nasjonalpark i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Aust-Agder fylke
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

I følge kommunen: Ikke funnet midlertidige brukstillatelser eller ferdigattester. Tegningene som er sendt med er så gamle at tiltakene de viser ikke vil få ferdigattest i dag, jf. pbl. § 21-10 femte ledd.

Konsesjon

Kjøper plikter å undertegne egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 719 594 per 31.12.17
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 590 539 per 31.12.17

Andre opplysninger

Vel avgift: Det er ikke pliktig medlemskap i vel.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det er ikke boplikt i Grimstad kommune.

Fra 1. januar 2014 er det krav om at radon nivået måles i utleieboliger. Det er ikke foretatt radonmåling av denne boligen. Hvis kjøper ønsker å leie ut, blir det kjøpers ansvar å gjennomføre måling og foreta eventuelle utbedringer som følge av resultatet av målingen.

Oljefyr er tatt ut av huset, men det ligger en tom glassfibertank nedgravd i hagen.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre
Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler