Adkomst

Se kartskisse, det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har en fin beliggenhet i et etablert boligområde. Fra boligen er det kort gangavstand til blant annet skole, barnehage, idrettsanlegg og butikk. Både boligen og området oppfattes som svært barne - og familievennlig. Her har man kort gangavstand til en rekke fine rekreasjonsområder.

Tomt

Eiet tomt på 789 kvm.
Tomten er flat og er opparbeidet med belegningsstein i tunet, samt hekk, plen og beplantning.
Det opplyses at det er automatisk fredet gravfelt her, ved større eller mindre private tiltak på eiendommen er det uvisst hvem som dekker kostnadene. Kontakt gjerne Vest-Agder fylkeskommune for videre opplysninger.

Adresse

Presthusmoen 5
4521 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Presthusmoen 5
4521 Lindesnes

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 121 m2

Finn ID: 157470942

Omkostninger

1 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
51 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 641 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 154
Bruksnr: 68

Parkering

Parkering i garasje og på tomten.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan 14.A Høllen, sist datert 26. april 1973. Formål: boliger.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Kjeller: Bad
1.etg: Entre, vindfang, wc, stue, kjøkken, gang og bad, samt 3 stk soverom.

S-rom:
Kjeller: Gang, grov vaskerom og 4 disponible rom.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig med kjeller og frittstående garasje beliggende i etablert boligfelt sentralt på Spangereid.
Utvendig er det fint opparbeidet med beleggningstein i tunet, samt opparbeidet med hekk, plen og busker rundt boligens tomt.
Eneboligen selges grunnet dødsbo og er fra 1978, den fremstår med dets elde som er normalt i forhold til oppnådd alder.
For deg som kjøper kan det nevnes:
- De fleste vinduer/dører oppnådd alder på 41 år.
- Dreneringen er svekket og det er påvist fukt innvendig i kjeller.
- Begge baderom og kjøkken fra opprinnelig byggeår.
Det nevnes videre at det ble anlagt ny shingel på tak i ca. 2009, takrenner og nedløp er skiftet i 2017 på boligen. Pipebeslag og luftehatter
er av eldre type. Det ble skiftet kledning på boligens syd og vest side i 2014.
Rapport må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellige tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden.
Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076.

Oppvarming

Det er kombinert ved- og oljeovn i huset. Varmekabler på bad, men de er i ustand. Forøvrig elektrisk i boligen.
Det er nedgravd oljetank på tomten. Selger kjenner ikke til hvor stor den er. Selger opplyser at den ligger på baksiden av huset like ved kjellertrapp. Eventuelle pålegg i forhold til å sikre/fjerne tanken er kjøpers ansvar. Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger og andre bygninger. Oljetanker vil da gå ut av bruk og må fjernes.
Lindesnes kommune henviser til forurensningsforskriften §1-8 Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk:
Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.
Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019:
Vann Gebyr 2263,-
Avløp Gebyr 3915,-
I tillegg til ovennevnte priser kommer der forbruk vann og kloakk med hhv kr. 19,33 og kr. 42,40 pr.m3, samt vannmålerleie kr. 180,64 pr. år.
Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Standard renovasjon med papirsekker kr. 2.737,-
Brannsyn, feiing Gebyr 427,65
Eiendomsskatt kr. 1959,-
Forfallsdatoene på kommunale avgifter vil bli 20. mars, 20 juni, 20. september og 20. desember.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1978/2281-1/39 Rettigheter iflg. skjøte 06.07.1978 Best. vedr. refusjonsplikt

1978/2281-2/39 Rettigheter iflg. skjøte 06.07.1978 Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 18.12.1978. Denne har en merknad: Det resterende arbeide i kjeller må utføres innen 1.7.1978.
Garasjen er godkjent 25.5.1979.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 391 311
Som sekundærbolig: kr 1 408 720

Andre opplysninger

Vel avgift: Ukjent for selger om det er vel avgift.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Kontakt

Siren Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler