Adkomst

Fra Birkeland sentrum, følg riksvei mot Lillesand. Etter ca 300 m tar du av til venstre skiltet Nordåsen Terrasse. Følg denne veien over sletten, og ta rett frem i krysset og du ankommer boligen på venstre side. Boligen er merket med til salgsplakat fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet med visningsskilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger innerst i en blindvei i et attraktivt og rolig boligområde på Birkeland. Eiendommen har sol hele dagen, om formiddagen på framsiden og om ettermiddagen / kvelden på lun terrassen. Det er gangavstand til sentrum med alle servicetilbud, og kort vei til barnehager, skole, idrettsplass og lekeplasser. Det er også flotte tur- og skiløyper i nærområdet. Til Lillesand er det ca 10 min kjøirng, og til Kristiansand ca 25-30 minutter med bil.

Tomt

Eiet tomt på 732 kvm.
Opparbeidet med asfaltert innkjørsel, plen, busker og trær. Det er flere fine uteplasser på tomten. En mindre del av boligen er bygd over nabogrensen.

Adresse

Nordåsen terrasse 27
4760 Birkeland

Informasjon

Adresse:
Nordåsen terrasse 27
4760 Birkeland

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 231 m2

Finn ID: 158272688

Omkostninger

2 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
78 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 768 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 928
Gårdsnr: 85
Bruksnr: 24

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i garasje og i innkjørsel. Det er varmekabler i innkjørsel.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Nordåsen 3 gnr. 85 bnr. 14, vedtatt: 09.12.1975, godkjent til boligformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1. etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, 2 ganger og bad

Underetasje: Vindfang, entrè, toalettrom, bad, badstue, kjølerom og vaskerom. S-rom: Bod, bod(ved garasje) og garasje.

Underetasje (Praktikantdel): Gang, bad, stue, kjøkken og soverom.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. I underetasjen er det som i dag er vaskerom tidligere sportsbod, badstuen er tidligere vaskerom, bad er tidligere matbod, gang i hybel er tidligere mat- og sportsbod.

Stue: Romslig stue med fin utsikt utover Birkeland. Det er god plass til sofa- og spisestueavdeling. Fra stuen er det utgang til solrik terrasse.

Kjøkken: Stort flislagt kjøkken med lyse fronter og integrerte hvitevarer. Her er det god plass til spisebord og stoler.

Bad: Praktisk bad med belegg på gulv og panel på vegger, dusjkabinett og lys baderomsinnredning med skuffer og overspeil.

Hoveddelen har toalettrom, badstue og eget vaskerom med innredning, stort hobbyrom, samt 2 soverom.

Praktikantdel:

Bad: Flislagt bad med toalett og badekar med vegg.

Stue: Flislagt stue med murvegger og god plass til sofaavdeling.

Kjøkken: Pent kjøkken med lyse fronter, god skap- og benkplass.

Standard

Takstmannens konklusjon: Enebolig med utleiedel og garasje oppført i 1980. Bygningen er utformet med saltak konstruksjon og tekket med betongtakstein. Fasader er oppført med bindingsverk utvendig kledd med liggende kledningsbord samt teglstein. Grunnmurer av støpt betong. Boligen varmes opp med vedfyring, varmepumpe og ellers strøm. Taktekking og enkelte installasjoner og overflater på våtrom er oppgradert i nyere tid. Kjøkken i utleiedel er også relativt nytt. Bygningsmassen, overflater og installasjoner for øvrig er i all hovedsak av eldre dato og fremstår med noe aldringstegn. Samtlige våtrom er aldrende men funksjonelle. Eiendommen vil ha behov for utbedringer/oppgraderinger. Anbefaler å medbringe sakkyndig på visning for kartlegging av omfang og utbedringskostnader. I forbindelse med befaringen ble det avdekket noen avvik, aktuelle punkter og mulige tiltak vises til i rapporten.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:
- Nyere taktekking
- Utleiedel
- Aldrende men funksjonelle våtrom
- Flere aldrende bygningsdeler

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Viktig at rapporten leses i helhet. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no. Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Peisovn i kjellerstuen og på kjøkkenet. Varmepumpe i stuen. Ellers er det varmekabler i de fleste oppholdsrom, både i 1 og 2 etg. Varmekabler i innkjørselen.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 17 633,5 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 7 029,- feiing, vann og avløp ifølge Birkenes kommune. Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 6 521,25,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året ifølge Libir.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1980/7129-2/37 Rettigheter iflg. skjøte
31.12.1980
Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen.

Rettigheter i annen eiendom:
1981/2390-1/37 Bestemmelse om bebyggelse
15.05.1981
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:85 Bnr:24

1989/8048-1/37 Grensejustering
27.11.1989
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert: 28.05.80 og for garasje og veranda 11.09.81.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.
Hjemmeside: www.byensbank.no
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 773 248
Som sekundærbolig: kr 2 783 692

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Fra 1. januar 2014 er det krav om at radon nivået måles i utleieboliger. Det er ikke foretatt radonmåling av denne boligen. Hvis kjøper ønsker å leie ut, blir det kjøpers ansvar å gjennomføre måling og foreta eventuelle utbedringer som følge av resultatet av målingen.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler