Visning

Visning etter avtale med megler.

Adkomst

Fra Mandal sentrum kjører du Bryggegata/ Nygata for så å ta inn på Fritjof Nansensvei. Ta til venstre inn Bankeveien hvor man følger veien over broen til Sånum. Følg dennen veien til avkjørsel til Nesehaven. Se kartskisse - boligen er merket med til salgs plakat fra Exbo. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen har en nydelig beliggenhet på Sånum/Nesehaven ca 3,5 km fra Mandal sentrum. Beliggende i rolig og meget populært boligområde. Solrikt og flott sjøutsikt. Eget båthus kun få meter fra boligen med plass til båter opp til 35 fot. Innlagt vann og strøm samt bobleanlegg slik at man kan ha båten liggende der på vinteren. Tomten er usjenert og solrik. Kort vei til strender og fine turområder.

Tomt

Eiet tomt på 1513 kvm. Grensekvaliteten i matrikkelen er lav i henhold til Mandal kommune, ved oppmåling kan avvik forekomme.
Opparbeidet med asfaltert innkjørsel, plen og buskbeplantning. Tomten er flott opparbeidet og velstelt.

Adresse

Nesehaven 7
4513 Mandal

Informasjon

Adresse:
Nesehaven 7
4513 Mandal

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 233 m2

Finn ID: 150541801

Omkostninger

5 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
142 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 700 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
154 022,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 854 022,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 76
Bruksnr: 32

Parkering

I garasje eller på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område under kommuneplanens arealdel 2018-2030 vedtatt 31.01.19. Avsatt til boligbebyggelse, nåværende.

Byggemåte

Oppført i tre og mur. Se boligsalgsrapport for ytterligere opplysninger.

Innhold

1.Etasje: Vindfang, hall m/trapp til 2.etg, romslig kjellerstue med peis, vaskerom, wc, 4 boder og 2 garasjer.
2.Etasje: Entré, hall, baderom, 4 soverom, kjøkken og stue. Utgang fra stuen til terrasse og usjenert hage.

Båthus like ved boligen med plass til båt opp til 35 fot.
Det er innlagt vann og strøm, samt bobleanlegg slik at man kan ha båten liggende der på vinteren.
Plass til båt intill 35 fot med en mindre justering av gulvet.

Standard

Info fra selger:
Deler av terrasse og platting er ikke byggemeldt.

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1968, dagens eier har bodd der siden 1986. Etablert område med mange gode kvaliteter. Usjenert, solrikt , stor tomt , innholdsrik bolig mm. Boligen fremstår noe modernisert med årene. Baderom 2001, endel vinduer rundt om byttet mm, samtidig endel eldre
bygningsdeler hvor det må påregnes normalt oppsyn, vedlikehold og utskiftninger med tiden.
Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Boligen er oppført etter eldre byggeskikk og med de forskrifter og regler som var på byggetidspunktet eller når boligen var prosjektert. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima, innemiljø mm. er strengere enn de som var på oppføringstidspunktet.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.
Det er oljefyr i huset, og nedgravd oljetank på tomten. Eventuelle pålegg i forhold til å sikre/fjerne tanken er kjøpers ansvar. Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger og andre bygninger. Oljetanker vil da gå ut av bruk og må fjernes.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

MANDAL 2019
Vann: kr. 1 506,25,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,50,- pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,88,- pr. m3
Feier: kr. 426,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018: kr. 7 203,-
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 825,-
Fakturering for faste avgifter og eiendomsskatt skjer to ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1969/400-1/39 Registrering av grunn 27.02.1969
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1002 Gnr:76 Bnr:9
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 12.03.1970.

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 768 408
Som sekundærbolig: kr 2 766 267

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.
Det er 1 årlig dugnad for Nesehaven Båthuslag. Kontigent er ca 2.500,- pr år for båthus. Båthuset står på gnr og bnr til grunneier.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.
Båthuset som medfølger til boligen kan ikke selges uten huset, kun til andre beborere på Nesehaven.
Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Årskontigent i båthuslaget er 2000kr pr år. Det er en årlig dugnad.

Kontakt

Pål Ødegård
Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler