Adkomst

Fra Lillesand kjør gamle E18 i rettning Kristisand, ta 3 avkjørsel i rundkjøring i rettning Høvåg. Følg RV 420 til du kommer til avkjørsel til Høvåg, følg veien til du kommer til Naudesund, ta så til høyre og du ankommer boligen på venstre hånd. Boligen er godt merket med til salgsplakat fra Exbo. Ved felles visninger vil det bli godt skiltet med visningsskilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning og boligopplevelse!

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til like ved Isefjærfjorden og Kirkekilen. Boligen ligger i et boligområde mellom Kristiansand og Lillesand med ca. 2 mil til Kristiansand og ca. 1,5 til Lillesand sentrum. Det er flotte bademuligheter 100 meter fra boligen med liten sandstrand. Sørlandssenteret og dyreparken ligger ca. 12 km unna.

Tomt

Eiet tomt på 920 kvm.
Opparbeidet med gresspen og grus. Tomtearealet er hentet fra matrikkelbrev med noen fiktive grenser, derfor kan det være noe avik.

Adresse

Naudesund
4770 Høvåg

Informasjon

Adresse:
Naudesund
4770 Høvåg

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 160 m2

Finn ID: 90085284

Omkostninger

3 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,-))
9 200,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
97 672,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 587 672,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 926
Gårdsnr: 98
Bruksnr: 11

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplanen Høvåg Kirkested, vedtatt:18.12.1997, godkjent for bolig.

Byggemåte

Oppført i tre, se forøvrig boligsalgsrapport.

Innhold

P-rom:
1. etasje: Entré, bad, stue, kjøkken, vaskerom, 2 soverom. S-rom: Bod.
Loftsetasje: Loftstue,bad og 2 soverom.
Boligen er endret fra opprinnlig godkjente tegninger, dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Stue: Romslig stue malt i lyse fine farger, peis og sofaavdeling.

Kjøkken: Pent kjøkken med lyse fronter, god skap- og benkplass, integrerte hvitevarer. God plass til spisestueavdeling.

Bad 1: Fint bad med baderomsplater på vegger og belegg på gulv med badekar og lys baderomsinnredning.

Bad 2: Flislagt bad med dusj og lys baderomsinnredning.

Boligen har et stort vaskerom, tv-stue på loftet og 4 romslige soverom.

Standard

Takstmannens konklusjon:Enebolig bygd i 2012. Boligen er laget av et Svensk ferdighus firma som levere hus i ferdige seksjoner. Boligen har derfor noen litt annerledes løsninger. Boligen fremtrer i god teknisk stand. Det ble ikke oppdaget tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder. Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Varmeanlegg med varmbåren radiatorsystem i 1. etasje, peis i stue, ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 8 668,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt, feiing, vann og avløp. Det er instalert vanmåler i boligen og kommunale avgifter vil avhenge av forbruk ifølge Lillesand kommune. Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 4 453,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året ifølge Libir

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
15.05.2014 389624 Bestemmelse om veg rettighetshaver:Knr: 0926 Gnr: 98 Bnr: 24.
Eier av gnr.98 bnr.24 i Lillesand kommune skal ha rett til å bruke innkjørsel og vei tilhørende gnr.98 bnr.11 i Lillesand kommune.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest, datert:08.06.2012

Konsesjon

Da det er boplikt i Lillesand kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter D. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2015:
Som primærbolig:
kr 810 129
Som sekundærbolig:
kr 2 268 360

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler