Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet på Grim, like vest for sentrum. I nærområdet finnes butikk, buss, skole, barnehage, idrettsanlegg mm. Gåavstand til sentrum hvor man forøvrig finner alle fasiliteter. Kort vei til Baneheia med flott turterreng, lysløype og badevann.

Tomt

Eiet tomt på 211 kvm.
Opparbeidet med egen innkjørsel. Det er to terrasser med gode solforhold tilhørende boligen.

Adresse

Møllevannsveien 7
4616 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Møllevannsveien 7
4616 Kristiansand S

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 5
Primærrom: 149 m2

Finn ID: 118538342

Omkostninger

3 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 200,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
94 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 790 000,-))
--------------------------------------------------------
105 172,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 895 172,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 151
Bruksnr: 1390

Parkering

Det er 2 parkeringsplasser på egen tomt. En ved siden av boligen og en foran boligen.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan: Vestsiden, vedtatt 26.10.42.
Reguleringsformål: Bolig.

Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1. etasje P-rom: Entrè/trapp, 2 bad, 3 soverom,
stue, kjøkken.
Det ene soverommet i denne etasje er ikke godkjent som soverom i henhold til kommunale bygningstegninger.

2. etasje P-rom: Trappegang, 3 soverom, stue,
kjøkken, bad.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Flott enebolig med godkjent hybel/sokkelleilighet.

Takstmannens konklusjon: Enebolig som er delt inn som 2 leiligheter. Boligen ligger på Grim. Boligen er oppført første gang i 1894, men så brandt den ned. Den ble bygget opp igjen i ca. 1999. Etter det er utført vanlig opp-pussing.
Boligen fremstår i ok teknisk stand. Den er vedlikeholdt og vurdert ut i fra alder og normal bruk. Boligen begynner å bli noen år. Noen bygningsdeler i fra byggeår kan ha behov for vedlikehold og normale oppgraderinger.
Forøvrig må rapporten leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen oppvarmes med vedovn. Ellers elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Privat vei.
Bnr. 1390 har rett til kjørevei/manøvreringsareal på bnr. 1388 for personbil frem til parkeringsplassen.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 15 443,60 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 6 344,-.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 5 079, 60,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 4 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1894/900068-1/93 Bestemmelse om veg, datert 02.10.1894.
Bestemmelse om bebyggelse.

1984/15372-1/93 Erklæring/avtale, datert 07.11.1984.
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold av kloakk, septiktank m.v.

2016/1075692-1/200 Bestemmelse om veg, datert 21.11.2016
Bestemmelse om parkering.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest for bad foreligger, datert 05.01.63. Ellers finnes ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiv.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2016:
Som primærbolig:
kr 854 903,-.
Som sekundærbolig:
kr 2 735 689,-.

Andre opplysninger

Hele boligen leies per i dag ut. Under ser man en oppsummering av leieinntekter per i dag, opplyst av selger.
1.etg.: kr. 9 000,- inkludert strøm og internett.
Hybel 1.etg.: kr. 5 000,- inkludert strøm og internett.
2.etg.: kr. 8 500,- inkludert kun internett. Leietakerne har sin egen strømavtale.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Henrik Løvdal, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Ken Morten Egenes
Ken Morten Egenes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler