Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet på Grim, like vest for sentrum. I nærområdet finnes butikk, buss, skole, barnehage, idrettsanlegg mm. Gåavstand til Kvadraturen hvor man forøvrig finner alle fasiliteter. Kort vei til Baneheia med flott turterreng, lysløype og badevann.
Gode bussforbindelser like i nærheten.

Tomt

Eiet tomt på 146 kvm.

Adresse

Møllevannsveien 31
4616 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Møllevannsveien 31
4616 Kristiansand S

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 115 m2

Finn ID: 155804950

Omkostninger

3 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
98 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 588 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 151
Bruksnr: 1429

Parkering

Det er 1 parkeringsplass for en liten bil på egen tomt.
Ellers parkering i gate etter gjeldene bestemmelser for området.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan: Vestsiden, vedtatt 26.10.42.

Reguleringsformål: Bolig.

Ny plan under arbeid: Brønnstykket, Møllevannsveien og Bellevue, saksbeh. Solheim 381080027.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.etg.: Hybel 1: Stue/kjøkken, soverom, vindfang, bad. Hybel 2: Stue/kjøkken, soverom, gang, bad.
2.etg.: Stue, kjøkken, bad, gang, 2 soverom.

S-rom:
Kjeller: Trapper, kjeller-rom.
1.etg.: Felles trapperom.
2.etg.: Felles trapperom.
Loft: Trapperom, kott, gang, bad, soverom, kjøkken.

2.etasje er noe endret fra opprinngelige bygningstegninger. Det er blant annet kommet bad inn her. Det vites ikke om dette er søkt godkjent hos kommunen.
Loftsetasjen er innredet, dette er ikke søkt godkjent hos kommunen og er ikke godkjent for varig opphold.

Standard

Enebolig med populær beliggenhet. 3 godkjente boenheter. Gode utleiemuligheter.

Takstmannens konklusjon:
Flermannsbolig på Grim. Boligen har vært utleid i 4 seksjoner. Loftsetasjen er ikke godkjent for utleie. Boligen er oppført i 1912. Det er utført oppussing og noen oppgraderinger av noen rom.
Boligen fremstår i vanlig teknisk stand. Den er vedlikeholdt og vurdert ut i fra alder og normal bruk. Noen bygningsdeler i fra byggeår kan ha behov for vedlikehold og normale oppgraderinger. Våtrom har nådd forventa levetid. Taktekkingen har nådd forventa levetid. Det er ikke drenert rundt boligen. Vinduer av eldre dato. Noen rom trenger vanlig oppussing.
Forøvrig må rapporten leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Varmekalbel på gulv i alle bad.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 13 156,30 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 4 599,90,-.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 7 774,72,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 4 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1922/911746-1/93 Best. om adkomstrett, datert 17.06.1922.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra byggeår.
Det foreligger ferdigattest for bruksendring fra butikk til innredning av to hybler i 1.etasje. Datert 31.03.99.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:

Som primærbolig: kr 956 660,-.
Som sekundærbolig: kr 3 443 975,-.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Henrik Løvdal, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Kontakt

Ken Morten Egenes
Ken Morten Egenes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler