Visning

Visning torsdag 17/10 fra 1700 - 1800

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Solrik, usjenert og meget barnevennlig beliggenhet innerst i blindvei. Gang og sykkelsti til barnehage, skole og sentrum. Fra boligen er det umiddelbar nærhet til flere stier og turområder i nærområdet som byr på ypperlige muligheter for tur og trening. Boligen og tomten er vendt mot vest, slik at du får helt optimale solforhold.

Tomt

Eiet tomt på 710 kvm.

Adresse

Løvollbakken 31 A
4645 Nodeland

Informasjon

Adresse:
Løvollbakken 31 A
4645 Nodeland

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 6
Primærrom: 211 m2

Finn ID: 159953530

Omkostninger

5 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
137 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
148 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 638 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1017
Gårdsnr: 110
Bruksnr: 748

Parkering

Dobbel garasje. God plass til biler i gårdsplass.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til boligformål "Detaljreguleringsplan Nodeland Syd - Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune" datert 17.12.2014.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Dette er en stor, stilren og lekker enebolig med godkjent leilighet. Innvendig holder boligen høy teknisk standard og inneholder flotte detaljer.

1.Etasje: Entre, gang, vaskerom, bad, 2 soverom, boder og garasje med inngang til boligen.

2.Etasje: Kjøkken/stue, 2 soverom og bad.

Utleiedel: Gang, kjøkken/stue, bad, 2 soverom og bod.

Alle rom er P-rom utenom boder og garasje.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig med garasje oppført i 2018. Bygningen er utformet med flat takkonstruksjon. Fasader er oppført med bindingsverk utvendig kledd med kledningsbord og plater. Boligen varmes opp med vedfyring og ellers strøm.

Bygningsmassen er nyere dato og fremstår uten nevneverdig slitasje I forbindelse med befaringen ble det avdekket enkelte feil/mangler/tilstander, aktuelle punkter og mulige tiltak vises til i rapporten. Bygningen som helhet vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen, og kan betraktes som vedlikeholdt under nåværende eiere.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:

-Vedlikeholdt eiendom
-Mindre utbedringer

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Viktig at rapporten leses i helhet. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Lykke til på visning.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring og ellers strøm.
Balansert ventilasjon.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 23 812,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på 9204,-.

Eiendommen er tilknyttet off. vann og avløp. Boligen har vannmåler. Pris pr. m³ vann: Kr. 15,33 inkl. mva + abonnementsgebyr Pris pr. m³ avløp: Kr. 24,06 inkl. mva + abonnementsgebyr. Faktisk gebyr: Vann og avløpsgebyret er regnet ut etter et forbruk vann med grunnlag på 150 m³. Blir forbruket mer må det betales tilsvarende mer, blir forbruket mindre betales tilsvarende mindre. Vannmåleren leses av en gang i året (i desember).

Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 4 275,- Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 4 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2016/694982-3/200 Bestemmelse iflg. skjøte
02.08.2016
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

2016/694982-4/200 Best. om vann/kloakkledn.
02.08.2016
Bestemmelse om gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om overvann
Bestemmelse om radio-/TV-anlegg

2016/694982-5/200 Bestemmelse om gjerde
02.08.2016

2016/694982-6/200 Bestemmelse om bebyggelse
02.08.2016
Tomten må bebygges innen 2 år

2017/952073-2/200 Pantsettelseserklæring
04.09.2017 21:00
BELØP: NOK 2.000
Panthaver:NODELAND SYD VELFORENING
Org.nr: 916882289
2019/948338-2/200 Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 25.04.2019

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017: kr 1 000 000

Andre opplysninger

Plitkitg medlemskap i velforening 350,- i året.
Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Fra 1. januar 2014 er det krav om at radon nivået måles i utleieboliger. Det er ikke foretatt radonmåling av denne boligen. Hvis kjøper ønsker å leie ut, blir det kjøpers ansvar å gjennomføre måling og foreta eventuelle utbedringer som følge av resultatet av målingen.

Kontakt

Preben Molde Rasmussen
Preben Molde Rasmussen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler