Adkomst

Følg riksvei fra Grimstad mot Kristiansand. Ta av til venstre ved avkjørsel Homborsund. Følg veien til den
deler seg, og hold da til venstre. Ta av til høyre inn på Jorvardeveien like overfor butikken. Ta 2. avkjørsel til venstre og du vil se boligen merket til Til salgs plakat fra Exbo.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Homborsund som ligger få minutters kjøretur til både Grimstad og Lillesand.
Homborsund båthavn og bademuligheter i gang og sykkelavstand fra boligen. I tillegg mange flotte turområder (som kalvehageneset) og skjærgård. Skole, barnehage og søndagsåpen butikk og gatekjøkken i umiddelbar nærhet.

Tomt

Eiet tomt på 933 kvm.
Solrik tomt med gruslagt innkjørsel med hage rundt huset. Det er platting ved utgang av stue og plen.

Adresse

Jorvardeveien 25
4888 Homborsund

Informasjon

Adresse:
Jorvardeveien 25
4888 Homborsund

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 147 m2

Finn ID: 144811291

Omkostninger

2 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
78 742,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 778 742,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4202
Gårdsnr: 172
Bruksnr: 168

Parkering

Parkering i interert garasje.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område av satt til bolig under reguleringsplan Jortveit, ikraftsatt 5.9.1983. .

Det er arealplaner under arbeid Plannavn: Jortveit 2, Homborsund Nærmiljøsenter.
Detaljregulering av gang- og sykkelvei langs Homborsundveien, datert 13.03.2019.
Det er også planlagt et større boligfelt i nærheten til denne eiendommen. Se vedlegg i prospekt. Plan under arbeid berører ikke eiendommen direkte. Mer informasjon kan fås hos megler.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Enebolig i populært boligområde i Homborsund. Barnehage, skole og nærbutikk med søndagsåpent i umiddelbar nærhet. Kort vei til bademuligheter og båthavn i området.

1. etasje:
- Stue/spisetue har parkett på gulv. Utgang til terrasse og hage og veranda på fremsiden. Det er vedovn i stue.
- Kjøkken har belegg på gulv.
- Vaskerom har gulv med belegg og malt strie på vegger. Innredning består av utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.
- Bad har fliser på vegger og fliser på gulv med varmekabler. Innredet med vegghengt toalett, baderomsinnredning, badekar og dusjnisje med glassbyggestein.
skyvedør.
- Soverom har parkett på gulv.

Loftetasje:
- Loftstue med teppe på gulv.

Underetasje:
- Vindfang har fliser med varmekabler.
- Hall har parkett på gulv.
- Bad har fliser på gulv med varmekabler og brystpanel og tapet på vegger.Innredning består av toalett, søylevask og dusjnisje i glassfiber med skyvedør.
- 2 soverom med parkett på gulv.
- 3 boder. Varmtvannsbereder fra 2006 er plassert i en av bodene.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Loft er endret i forhold til godkjente tegninger. Tidligere disponible rom er nå endret til loftstue. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Enebolig bygd i 1985. Boligen er oppført i trekonstruksjon på grunnmur av Leca.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Det er utført noe oppussing og enkelte oppgraderinger av boligen.
-De fleste konstaterte tilstandsvekkelser ved boligen er forventet i forhold til boligens alder, vedlikehold og bruk.
-I veranda dekke over garasje er det lekkasje.
-Boligen begynner å bli noen år og inneholder stort sett bygningsdeler fra byggeår.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring og elektrisitet.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør ca. kr. 16.166,04,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer vann/avløp, restavfall, feie/tilsynsgebyr og eiendomsskatt på kr. 5768,04,-. Eiendommen har ikke vannmåler.
Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 12 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1985/1691-2/37 Rettigheter iflg. skjøte, 15.03.1985
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse datert 29.11.1985.
Brukstillatelsen har bemerkelser. Kan sees hos megler.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesands Sparebank.
Hjemmeside: www.byensbank.no
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 719 791 per 31.12.17
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 591 248 per 31.12.17

Andre opplysninger

Vel avgift: I følge selger betales det ikke noe til vel.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre
Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler