Adkomst

Fra Arendal kjører man RV 42 mot Froland og Evje. Ta første avkjørsel i rundkjøringen ved Blakstadbroen og boligen ligger som første hus på venstre side.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca. 1 km. fra Froland sentrum Osedalen, og ca. 7 km. fra Stoa. Det er kort vei til skole og idrettsanlegg. Det er fine turområder i nærheten. Ikke langt unna har man både badeland og treningssenter.

Tomt

Eiet tomt på 7927 kvm.
Opparbeidet med hage, garasje og bebyggelse. Noen usikre grenser, avvik kan forekomme. Eiendommen består av 3 teiger, se vedlagt kart.

Adresse

Bøylestadveien 11
4820 Froland

Informasjon

Adresse:
Bøylestadveien 11
4820 Froland

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 105 m2

Finn ID: 159920660

Omkostninger

1 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
42 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 292 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4214
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 25

Parkering

Dobbelt garasje i tillegg til biloppstillingsplass på egen tomt.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i uregulert område, men er i kommundelplanen for Froland kommune 2011-2021 avsatt til "boligbebyggelse nåværende" på delen av tomten der boligen er, delen av tomten som er mot elven er avsatt til "LNRF nåværende," "Bane" og KpHensynssone grense." Delen av tomten som ligger på andre siden av fylkesveien er avsatt til " LNRF nåværende" og "Forbundsgrense vassdrag" Det er ikke registrert pågående planarbeid på eiendommen eller i nærheten av eiendommen.
Eiendommen er SEFRAK registrert og ligger i et område avsatt til bevaring av bygninger og anlegg. Det hviler strenge restriksjoner vedr. riving/bygging i slike områder.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Espen Martinsen, datert 18.09.2019.

Innhold

P-rom:

Loftsetasje: Trappegang, mellomgang og 2 soverom.
Hovedetasje: Entré/trappegang, trapperom, toalettrom, kjøkken og stue
Underetasje: Trappegang, kjellerstue, vindfang og kombinert bad/vaskerom.

Det foreligger ikke plantegninger av boligen fra opprinnelig byggetid. Boligen kan derfor være endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Kjelleren er mest sannsynlig innredet i senere tid og endringen av bruk er ikke søkt godkjent hos kommunen.
Overbygget del av terrasse er ikke utført med omsluttende konstruksjon og derfor utelatt fra arealberegningen. Det overbygde arealet utgjør om lag 17 m2.

Standard

Velkommen til Bøylestadveien 11!
Eldre enebolig innredet med stue med utg. til veranda, kjøkken og wc. Fra stuen og verandaen har du utsikt til elven.
2. etasje er innredet med to romslige soverom og en alkove, i gangen er det godt med lagringsplass. I underetasjen finner man bad/vaskerom og en kjellerstue. Godt med lagringsplass.
Romslig hage og godt med parkeringsmuligheter.

Takstmannens konklusjon:
Enebolig fra perioden 1875-1899.
Deler av de innvendige overflatene er kosmetisk oppusset i senere tid.
Påløpte aldringssvekkelser i kombinasjon med tekniske løsningsvalg medfører at boligen vurderes som renoveringsklar.
Vurderingen omfatter også garasjebygningen.
Byggetekniske merknader og anbefalte undersøkelser er kommentert i rapportens enkelte avsnitt.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk, varmepumpe i stue og vedfyring.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr.15 195 pr. år for 2019. Kommunale avgifter inkluderer standard abonnement, restavfallsgebyr, feie-/tilsynsgebyr, vann abonnement, vann forbruksgebyr stipulert, avløp abonnement bolig og avløp forbruksgebyr stipulert. Det er 3 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

Bestemmelse om veg
20.09.1894
Bnr.13 har rett til å legge egen last i Aaleborgbekken.

Utskifting
19.03.1901
Gjelder denne registerenheten med flere

Erklæring/avtale
05.12.1904
Ekspropriasjon

Erklæring/avtale
09.12.1905
Overekspropriasjon

Erklæring/avtale
15.12.1908
Ettertakst

Bestemmelse om beiterett
07.09.1909

Erklæring/avtale
20.11.1957
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

Målebrev
08.03.1995
Fradeling av gnr. 2 b nr. 156 fra bl.a.d.ed.
Gjelder denne registerenheten med flere

Grensejustering
18.02.1997
Gjelder denne registerenheten med flere

Jordskifte
28.06.2016
Aust-Agder jordskifterett
Sak 0900-2014-0060 Nedre Nidelv Eleveeierlag
Gjelder denne registerenheten med flere.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Konsesjon

Kjøper plikter å undertegne egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: Kr: 356 662
Som sekundærbolig: Kr: 1 283 984

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Espen Martinsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Caroline Dalene
Caroline Dalene

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler