Adkomst

Fra Birkeland kjør gamleveien mot Kristiansand. Etter Tollenessvingen ankommer du boligen på høyre hånd. Boligen er godt merket med til salgsplakat fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet med visningsskilt fra Exbo. På venge av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Enebolig med dobbelgarasje med fin beliggenhet på Birkeland. Eiendommen har stor tomt. Fra boligen har man fin utsikt til Bersevannet. Fra eiendommen er det gang- og sykkelsti til skolene. Kort vei til Birkeland sentrum med butikker, restauranter, apotek, bank og hotel.

Tomt

Eiet tomt på 946 kvm.
Opparbeidet med plen, trær og terrasse.

Adresse

Birkelandsveien 1344
4760 Birkeland

Informasjon

Adresse:
Birkelandsveien 1344
4760 Birkeland

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 142 m2

Finn ID: 113771515

Omkostninger

1 850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 200,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-))
--------------------------------------------------------
56 672,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 906 672,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4216
Gårdsnr: 88
Bruksnr: 637

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i dobbelgarasje. Deler av garasjen står på tomten til naboen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert områder under reguleringsplan Birkeland vest, vedtatt:13.01.1989, godkjent til boligformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Underetasje: Gang, bad, vaskerom og 2 soverom. S-rom: 2 boder.
1. etasje: Bad, stue/kjøkken og soverom

Stue: Romslig stue med plass til spisestue- og sofaavdeling. Stuen er lys og har utgang til solrik terrasse. Fra stuen har man fin utsikt til Bersevannet.

Kjøkken: Praktisk kjøkken med lyse fronter, fliser over benk, god skap- og benkplass.

Bad 1: Pent bad med fliser på gulv, panel på vegger og dusjkabinett.

Bad 2: Flislagt bad med badekar og WC.

Standard

Takstmannens konklusjon: Boligen er oppført på slutten av 80-tallet og består av en planløsning over 2 etasjer. Bygningen er utformet med saltakskonstruksjon tekket med betongtakstein og yttervegger utvendig kledd med kledningsbord. Oppvarming med varmepumpe, vedfyring og strøm. Bygningsmassen er hovedsakelig av eldre dato og derfor må det påregnes forhold som retningsavvik og skjevheter. Boligens alder tilsier at enkelte oppgraderinger kan påventes, eksempelvis utskiftninger av vinduer. Enkelte oppgraderinger/oppussing kan vurderes etter eget ønske og behov. Deler at uteområdet/støttemurer har skjevheter grunnet tidligere flom. Anbefaler å medbringe sakkyndig på visning for kartlegging av omfang og utbedringskostnader.

Hva har betydning for deg som kjøper?
- Flere soverom er pusset opp i 2017.
- Enkelte overflatebehandlinger er av nyere dato.
- Støttemurer med skjevheter
- Utett undertak
- Eldre våtrom
- Generell oppussing/oppgradering

For tilstandsgrader og øvrige kommentarer vises det til rapporten. Viktig at rapporten leses i sin helhet. Det oppfordres i tillegg til en grundig gjennomgang av selgers egenerklæring og øvrig fremlagt salgsdokumentasjon. Noe du lurer på? Ta kontakt da vel. Ring meg på 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat.

Oppvarming

Varmekabler på bad i underetasjen, vedovn og varmepumpe i gang nede, ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Eiendommen har veirett over annenmannseiendom.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 17 425,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 7 804,-, feiing, vann og avløp. Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 2 227,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året ifølge Libir.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1987/5431-1/37 Erklæring/avtale
24.08.1987
Vegvesenets betingelser vedtatt

Rettigheter til eiendom:
1983/452-1/37 Bestemmelse om veg
24.01.1983
rettighetshaver:Knr: 0928 Gnr: 88 Bnr: 637

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest, datert: 04.04.89.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2016:
Som primærbolig:
kr 625 442
Som sekundærbolig:
kr 2 001 414

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler