Adkomst

Fra Kystveien, ta av mot Lillesand sentrum. Kjør til høyre i rundkjøringen, opp bakken, rundt høyresving og du ankommer boligen som 2. bolig på venstre hånd. Boligen er godt merket med til salgsplakat fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet på med visningsskilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Fin enebolig i rolig villaområde uten gjennomgangstrafikk kun 300 m fra byens handlegate. Kort vei til flotte fri- og turområder blant annet Springvannsstemmen med turstier- og vei, bra til rekreasjon og jogging. Meget barnevennlig m/nærhet til populær badeplass og barne-/ungdomsskole. Huset er i en rolig gate, man har utsikt til Springvannsstemmen. Eiendommen ligger høyt, fritt og usjenert med utsikt over by og sjø, litt av innseilingen. Kort vei til jorder som Gåsbakken, hvor det pleies å lage skiløyper, og om vinteren kan man gå på ski fra huset og til Holta. Det er gode naboforhold.

Tomt

Eiet tomt på 573 kvm.
Pen og solrik tomt opparbeidet med asfalt, plen, trær, busker, mange plattinger og usjenerte sittekroker i hagen, ny skiferbelagt veranda over garasjen. Det foreligger ikke målebrev på eiendommen men ifølge Lillesand kommunes hjemmeside er tomten 572 kvm.

Adresse

Bellevue 11
4790 Lillesand

Informasjon

Adresse:
Bellevue 11
4790 Lillesand

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 116 m2

Finn ID: 158275531

Omkostninger

4 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
107 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 290 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
118 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 408 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 926
Gårdsnr: 33
Bruksnr: 690

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i garasje og foran garasjen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Områdeplan for sentrum- Sentrumsplan, ikraftsatt:16.11.2016, godkjent til boligformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1. etasje: Gang, bad, 3 soverom, stue/kjøkken, vaskerom, gang, toalettrom og kontor. S-rom: Bod med garderobe.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger uten at dette er søkt godkjent hos kommunen. Tidligere vindfang er åpnet opp slik at det er en åpen løsning, det samme gjelder på kjøkken. Bad og toalettrom er "slått sammen" til et bad. Ellers er det satt opp enkelte vegger i stue, slik at det er en kontorløsning. Tidligere matbod mot nordvest er endret til toalettrom og kontor(ikke godkjent til varig opphold).

Kjøkken: Pent kjøkken fra Avigo pusset opp i 2009 og oppgradert i 2015 med lyse fronter, integrert ovn, steketopp og oppvaskmaskin. Kjøkkenøy med steinplate, fliser på gulv med åpen løsning mot stue. Selger har forlenget kjøkkenet med grovkjøkken, kombinert vaskerom, slik at det er meget god arbeidsplass.

Stue: Romslig stue med plass til spisestue- og sofaavdeling, store vinduer som gir gode lysforhold, fin utsikt og koselig peis, designer panser dører. Fra stuen har du utgang til veranda og hage.

Bad: Pent og nytt bad med mørke fliser på gulv, fibo trespo plater på veggene, lys baderomsinnredning med overspeil, badekar og toalett. Badet ble pusset opp i 2018.

Boligen har 3 soverom, kontor, samt vaskerom som er oppusset i 2017.

Standard

Takstmannens konklusjon: Enebolig oppført i 1972. Bygningen er utformet med saltak konstruksjon og tekket med betongtakstein. Fasader er oppført med bindingsverk utvendig kledd med stående kledningsbord. Grunnmurer av betongblokker. Boligen varmes opp med vedfyring, varmepumpe og ellers strøm. Nåværende eier har bodd i boligen i 2 år. I denne perioden er det utført flere oppgraderinger: Bad og vaskerom er renovert, kledninger er utbedret og malt, og et par vinduer er byttet. I tillegg ble det utført en del oppgraderinger under forrige eier. Bygningsmassen er imidlertid av eldre dato og derfor må det påregnes forhold som retningsavvik og skjevheter, kommende utskiftninger og generelt vedlikehold. Enkelte vinduer, taktekking og renner/nedløp er aldrende, og vil ha behov for oppgradering på sikt. Bygningen som helhet vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen, og kan betraktes som vedlikeholdt under nåværende eier.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:
- Flere kostbare oppgraderinger er utført i senere år
- Noen aldrende bygningsdeler

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Varmekabler i gang og kjøkken, peis og varmepumpe i stue, ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 13 434,90 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 1 432,-, feiing, vann og avløp ifølge Lillesand kommune. Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 4 454,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året ifølge Libir.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
06.01.2015 9300 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Opprinnelig tinglyst med dokumentnr. 1074/30.03.1971. Feilaktig slettet med dokumentnr. 52616/23.01.2009. Rettet etter tgl § 18 07.01.2015 CW
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

06.01.2015 9300 BESTEMMELSE OM GJERDE
Opprinnelig tinglyst med dokumentnr. 1074/30.03.1971. Feilaktig slettet med dokumentnr. 52616/23.01.2009. Rettet etter tgl § 18 07.01.2015 CW
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert: 20.11.1972.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lillesand kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.
Hjemmeside: www.byensbank.no
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 742 260
Som sekundærbolig: kr 2 672 137

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det er nedgravd en oljetank på eiendom. Det er krav fra kommunen at oljetanker må fjernes innen 01.01.2020.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler