• Velkommen til visning hos Exbo - Husk å melde deg på visningen i god tid
  • 1. Etasje
  • 2. Etasje
Selg med Exbo

Hjem / Brekkeveien 16 / Moi

Brekkeveien 16 / Moi

Nyere enebolig | Gode sol- og utsiktsforhold | 5 soverom | Sentral beliggenhet | Påmeldingsvisning

Prisantydning 2 750 000,-
Omkostninger 93 192,-
Totalpris 2 843 192,-
Byggeår 2010
P-rom 167 kvm
Bruksareal 204 kvm
Tomteareal 777 kvm
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter B

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 167 kvm, Bruksareal: 204 kvm

1.Etasje: BRA / P-Rom: 104/67 kvm.
2.Etasje: BRA / P-Rom: 100/100 kvm.

Parkering

Garasje og gårdsplass.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i reguleringsplanen "Strada " og er regulert til boligbebyggelse.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:

1. Etasje: Bad , Hall , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Vaskerom og vindfang.
2. Etasje: Bad , Stue/kjøkken , Soverom og Soverom 2.

Standard

Takstmannens beskrivelse:

Eiendommen er opparbeidet med gårdsrom, og det er terrasse på baksiden. Bygningen er oppført i tre- og betongkonstruksjon og er over to etasjer samt kryploft.

Bygning virker solid bygget, og fremstår i god stand. Som det  fremgår av rapporten er det registrert symptomer på avvik  fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene.

Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i byggeåret.

For utfyllende beskrivelse se boligsalgsrapport.

Oppvarming

Varmepumpe, vedovn i stue.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Kai Birger Amundsen

Kai Birger Amundsen

Eiendomsmegler

911 57 935
kba@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 750 000,-
Omkostninger 93 192,-
Totalpris 2 843 192,-
Byggeår 2010
P-rom 167 kvm
Bruksareal 204 kvm
Tomteareal 777 kvm
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter B
Eierform Selveier
Kommunenr 1112
Gårsnr 23
Bruksnr 149
Meglers referanse 3034830
Finnkode 221009601
Annonseendring 01.06.2022 11:39

Prisinformasjon

Prisantydning 2 750 000,-
Omkostninger 93 192,-
Totalpris 2 843 192,-
2 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-))
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
93 192,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 843 192,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 167 kvm, Bruksareal: 204 kvm

1.Etasje: BRA / P-Rom: 104/67 kvm.
2.Etasje: BRA / P-Rom: 100/100 kvm.

Parkering

Garasje og gårdsplass.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i reguleringsplanen "Strada " og er regulert til boligbebyggelse.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:

1. Etasje: Bad , Hall , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Vaskerom og vindfang.
2. Etasje: Bad , Stue/kjøkken , Soverom og Soverom 2.

Standard

Takstmannens beskrivelse:

Eiendommen er opparbeidet med gårdsrom, og det er terrasse på baksiden. Bygningen er oppført i tre- og betongkonstruksjon og er over to etasjer samt kryploft.

Bygning virker solid bygget, og fremstår i god stand. Som det  fremgår av rapporten er det registrert symptomer på avvik  fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene.

Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i byggeåret.

For utfyllende beskrivelse se boligsalgsrapport.

Oppvarming

Varmepumpe, vedovn i stue.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Flekkefjord Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Gul med oppvarmingskarakter B. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2019:
Som primærbolig: Kr: 725 681,-
Som sekundærbolig: Kr: 2 612 452,-

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven. Lampetter i stue og diverse elfa hylle systemer medfølger ikke handelen.
Kjølehjørne i boden i 1.etasje medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av André Tveida, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Brekkeveien 16 / Moi

Brekkeveien 16 4460 Moi

Kai Birger Amundsen, Eiendomsmegler
Mob: 91 15 79 35

Enebolig

2010

Gnr. 23 bnr. 149 i Lund kommune

2-21-0096

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggende på solsiden på Moi. Kort vei til sentrum og diverse fasiliteter.

Eiet tomt på 777 kvm.
Opparbeidet med asfaltert tun, terrasse på fremsiden og baksiden av boligen.