Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Øyslebø i Marnardal kommune, og har en fin og barnevennlig beliggenhet i byggefeltet Brendebakke. Avstand til Mandal er 19 km og Kristiansand 42 km. I nærheten er det skole, butikk og bank. I nærområdet er det flere flotte naturstier, liten sandstrand og lekeplass. Mandalselva som renner gjennom Marnardal er en av landets beste lakseelver.

Tomt

690 kvm eiet tomt. Pent opparbeidet tomt med god utsikt, stor usjenert terasse, stenbelagt inngangsparti og gressplen. Drivhus i hagen.
Deler av tomten er avmerket med faresone ras-og skredfare. Drivhuset står oppført delvis på naboens eiendom.

Adresse

Brendebakke 17
4532 Øyslebø

Informasjon

Adresse:
Brendebakke 17
4532 Øyslebø

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 202 m2

Finn ID: 163638886

Omkostninger

2 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
81 522,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 881 522,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1021
Gårdsnr: 82
Bruksnr: 82

Parkering

I garasje eller på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område under detaljreguleringsplan Brendebakke vedtatt 16.06.2014 og kommuneplan Marnardal kommune 2015-2027 vedtatt 26.06.2015, avsatt til boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse.
Deler av tomten er avmerket med faresone ras-og skredfare.

Byggemåte

Boligen er oppført i tre og mur. Se tilstandsrapport for ytterligere opplysninger.

Innhold

Innholdsrik og romslig enebolig med tre etasjer. Gang, stue/kjøkken i åpen løsning med utgang til terrasse med flott utsikt, vaskerom, trapperom og wc i 1.etasje. I 2.etasje er det baderom, stue og 3 soverom. I underetasjen er det egen inngang fra garasje til baderom/vaskerom, gang, kjøkken, stue, trapperom og soverom samt bod og garasjerom.

Rominndeling i underetasjen samsvarer ikke med godkjente tegninger. Kjøkken, gang og trapp er kun godkjent som bod er ikke godkjent for varig opphold.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 2004, dagens eier har bodd der siden 2017. Etablert nyere område med mange gode kvaliteter. Innholdsrik bolig med muligheter. Det meste av bygningsdeler fremstår med normal bruks, alder og værslitasje, men det er påpekt mindre merknader som fremkommer i rapporten. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Varmepumpe, varmekabler i gang og toalett i hovedetasjen, gang og baderom i underetasje samt på baderom i loftsetasje, vedovn i stue - forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

MARNARDAL 2019
Vann kr. 2.599,- + forbruk ifølge vannmåler kr. 20 pr. m3
Avløp kr. 3.721,- + forbruk ifølge vannmåler kr. 28,75 pr. m3
Feieravgift kr. 498,-
Vannmålerleie kr. 320,-
4 terminer årlig; mars, juni, september og desember.
Renovasjon, standardløsning beholder med 2 kammer kr. 2.737,- levert av Maren AS.

Det må påregnes endringer i kommunale avgifter og innføring av eiendomsskatt eller kommunal sammenslåing i 2020.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2003/3362-1/39 Registrering av grunn 04.08.2003
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1021 Gnr:82 Bnr:55

2003/5087-2/39 Rettigheter iflg. skjøte 28.10.2003
Bestemmelse om bebyggelse
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt

1994/1769-3/39 Rettigheter iflg. skjøte 25.04.1994
Refusjonsplikt til kommunen
Overført fra: 1021-82/55
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 31.03.2004.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2018:
Som primærbolig: kr 555 758
Som sekundærbolig: kr 2 000 728

Andre opplysninger

Kun integrerte hvitevarer på kjøkken følger med dersom ikke annet blir avtalt mellom partene.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Pål Ødegård
Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler