Adkomst

Se kartskisse, det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i eldre boligstrøk i Mandal. Sentralt med gangavstand til alle sentrumsfasiliteter.

Tomt

Eiet tomt på 59 kvm. Grensekvaliteten i matrikkelen er lav, ved en arealoppmåling kan arealet avvike.

Adresse

Store Elvegate 85
4514 Mandal

Informasjon

Adresse:
Store Elvegate 85
4514 Mandal

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 28 m2

Finn ID: 149495904

Omkostninger

1 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
41 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 231 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 160
Bruksnr: 1136

Parkering

Soneparkering etter gjeldende regler i området. Eier har valgt å si opp avtalen med parkering i Halsefidja, ny kjøper kan kjøpe denne for ca. 151 000,- av Mandal parkering. Årlig utgifter for vedlikehold, strøm m.m. er kr. 1900,- pr. 2019. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Reguleringsforhold

Områdereguleringsplan: Mandal sentrum, vedtatt: 14.09.2006. Planformål: Bolig. Bevaringsområde: Ja
Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Bad, entré, stue/kjøkken, soverom.

Det er i tillegg en hems m/oppgang fra kjøkken.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. Deler av badet er tegnet inn som gang. Kjøkkenet er blitt åpnet opp mot stue og gang.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Mandals kanskje minste enebolig, sentrumsnært og med mange gode kvaliteter et steinkast unna.
Boligen ble modernisert ca 2006 og endel bygningsdeler er fra da. Samtidig også eldre bygningsdeler utsatt for tidens tann.
Boligen har etterslep vedlikehold.
Boligen er oppført etter eldre byggeskikk og med de forskrifter og regler som var på byggetidspunktet eller når boligen var
prosjektert. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima, innemiljø mm. er strengere enn de som var på oppføringstidspunktet.
Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir
satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke
"eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt
bygningsdelen er.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Varmekabler i alle gulv, foruten soverom og hems, forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

MANDAL 2019
Vann: kr. 1 506,25,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,50,- pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,88,- pr. m3
Feier: kr. 426,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018: kr. 1 968,-
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 825,- Det er ikke egne søppelbokser, det er felles for område. Nærmeste er ved parkeringsplassen ved kirka.
Fakturering for faste avgifter og eiendomsskatt skjer to ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

0/903748-1/39 Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930

2011/805021-1/200 Bestemmelse om parkering 05.10.2011 rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:160 Bnr:1136 Disposisjonsretten følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne uten skriftelig samtykke fra Mandal parkering AS. Med flere bestemmelser.
Denne avtalen er sagt opp av eier, heftelsen vil bli slettet 15. oktober 2019.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 205 307
Som sekundærbolig: kr 739 106

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Vegghengt ovn under "barbord/benk" på kjøkken medfølger ikke i handelen.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Siren Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler