Adkomst

Se kartskisse - boligen er merket med til salgs plakat fra Exbo. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har en bra beliggenhet i et nyere boligfelt på Sånum, i et rolig og barnevennlig område. Gode solforhold med kort avstand til sjøen, strender, barnehage, lekeplass og flotte turområder i nærheten. Området/feltet består i hovedsak av eneboliger bygd de siste 5-10 årene.

Tomt

Eiet tomt på 670 kvm.
Opparbeidet med en romslig plen, forøvrig grus. Solrik eiertomt.

Adresse

Ronatunet 16
4513 Mandal

Informasjon

Adresse:
Ronatunet 16
4513 Mandal

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 193 m2

Finn ID: 139376735

Omkostninger

4 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
109 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 390 000,-))
--------------------------------------------------------
120 872,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 510 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 75
Bruksnr: 352

Parkering

Rikelig med parkering på egen tomt ved boligen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område under bebyggelsesplan for Sånum B9-11 vedtatt 11.05.06. Avsatt til boliger.

Byggemåte

Oppført i tre og mur. Det er ikke tilstandsrapport på eiendommen pga boligens alder. Det er i overkant av 3 år igjen av garanti på boligen. (5 års garanti)

Innhold

I 1.etg er det entrè med garderobe, gang/trapp, 3 soverom, stue og bad/vaskerom med dusjkabinett, samt en bod. I 2.etg er det soverom, baderom med badekar og dusjkabinett og stue, kjøkken med integrert stekeovn, mikro og kjøleskap, samt induksjon platetopp med barnesikring.
Alle rom har lys grå laminat gulv forutenom baderom og bod. Utgang fra stuen til vestvendt solrik terrasse. Det er lagt vekt på store vindusflater som gir mye lys.

Standard

Opplysninger fra selger.
Varme:
Varmekabler - vindfang, gang, TV stue og begge bad.
Varmepumpe
Klart til å installere peisovn

Kjøkken:
Integrert ovn og micro
Induksjonsplatetopp, med barnesikring
Integrert kjøleskap

Bad:
Fliser på gulv
Badekar (kun oppe)
Dusjkabinett
Bidé (kun oppe)

Gulv, lys grå laminat over alt, utenom bad og bod.

Ytterligere info:
Ingen spikerhull eller andre merker i vegger.
Alle soverom har en vegg som er klar for å tapetsere.
Tomten har en liten plenflekk. Resterende tomt er grus.

Nærme turområder, barnehage, lekeplass og strand.
Helt flat vei for å komme seg til sentrum.
Utrolig barnevennlig område, med masse barn i nabolaget.

Oppvarming

Varmekabler - vindfang, gang, TV stue og begge baderom. Varmepumpe og klart opplegg til installasjon av vedovn. Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Vann: kr. 1 506,25,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,50,- pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,88,- pr. m3
Feier: kr. 426,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018: kr. 9 762,-
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 825,-
Fakturering for faste avgifter og eiendomsskatt skjer to ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2012/228042-1/200 Registrering av grunn
20.03.2012
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1002 Gnr:75 Bnr:328

2017/187941-3/200 Bestemmelse om bebyggelse
02.03.2017
Rettighetshaver:Konsmo Fabrikker AS
Org.nr: 950167866

2017/187941-2/200 Best. om vann/kloakkledn.
02.03.2017
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om telefonledning/telesentral
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om gjerde

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 12.10.2017

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter A. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 1 007 970
Som sekundærbolig: kr 3 628 690

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Pål Ødegård
Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler