Adkomst

Se kartskisse - boligen er merket med til salgsplakat fra Exbo. Det vil være skiltet til fellesvisning!

Beliggenhet

En beliggenhet av de sjeldne. Lang strandlinje, stor brygge med plass til flere båter.Eiendommen har en fantastisk beliggenhet, helt i strandkanten ! Bynært og samtidig landlig, solrik flat tomt med sandstrand. Nydlig sjøutsikt fra huset og tomta. Helt usjenert og solrik tomt. Her er det barnevennlig, sentralt og solrikt. Båtmarina 100 meter fra brygga. Kort vei til Mandal sentrum, barnehager, skoler og Furulunden med strender skog og sjø.

Tomt

3.630 kvm eiet tomt. Usikre grenser og areal. Opparbeidet med plen, asfaltert innkjørsel, hekk og buskbeplantning. Pent opparbeidet og solrik tomt. Godkjent brygge med sen kveldssol og plass til flere båter.

Adresse

Ospelunden 27
4513 Mandal

Informasjon

Adresse:
Ospelunden 27
4513 Mandal

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 229 m2

Omkostninger

8 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
210 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 400 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
221 122,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 621 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 75
Bruksnr: 116

Parkering

I dobbel garasje ellers rikelig med parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område under områdereguleringsplan for Sånum vedtatt 11.05.2006, avsatt til boliger. Deler av eiendommen er regulert til friluftsområde. For reguleringsbestemmelser kontakt megler.

Byggemåte

Oppført i tre og mur. Se tilstandsrapport for ytterligere opplysninger.

Innhold

I underetasjen er det bad/vaskerom, gang og stue/soverom. I ytre del av underetasje er det stue og innredet rom som fungerer som utestue med flott utsikt over sjøen.. 1.etasje inneholder bad, gang, kjøkken, 2 stuer, spisestue, 3 soverom og wc.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1964, påbygget 1984. Innerst i blindvei, unik beliggenhet med egen bryggeplass, solrikt, stor tomt mm. Boligen har hovedsaklig eldre bygningsdeler og overflater og er å anse som et renoveringsobjekt. Taktekking og noe beslagsløsninger av nyere årgang. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. En brukt eiendom vil kunne ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, utidmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Skjønnhetsfeil, overflateslitasje liknende er ikke kommentert. Det er kun boligen som inngår i rapporten. Garasje, lekehytter, utvendige boder etc. er ikke kontrollert. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Privat vei, tinglyste rettigheter og vedlikeholdes plikt vedrørende felles vei.

Offentlige avgifter

MANDAL 2019
Vann: kr. 1 506,25,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,50,- pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,88,- pr. m3
Feier: kr. 426,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018: kr. 7 434,-
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 825,-
Fakturering for faste avgifter og eiendomsskatt skjer to ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1965/1827-1/39 Rettigheter iflg. skjøte
26.10.1965
rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:75 Bnr:116
Bestemmelse om veg

1957/1615-1/39 Rettigheter iflg. skjøte
02.11.1957
rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:75 Bnr:116
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkrenseanlegg
Med flere bestemmelser

1983/3838-1/39 Sammenslått med denne matrikkelenhet:
10.10.1983
Gnr. 75 bnr. 168 og 191

1957/1611-1/39 Registrering av grunn
02.11.1957
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1002 Gnr:75 Bnr:20

1977/2465-3/39 Rettigheter iflg. skjøte
15.08.1977
rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:75 Bnr:119
Bestemmelse om adkomstrett

1967/937-1/39 Erklæring/avtale
24.05.1967
Bestemmelse om bebyggelse

1967/571-1/39 Erklæring/avtale
22.03.1967
rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:75 Bnr:132
Bestemmelse om bebyggelse

1957/1615-2/39 Rettigheter iflg. skjøte
02.11.1957
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen i henhold til Mandal Kommune.

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 793 298
Som sekundærbolig: kr 2 855 873

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen selges for dødsbo, og arvinger har i begrenset grad kunne supplere denne salgsoppgave. Det oppfordres interessenter til å oppsøke eiendommen med fagmann.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler