• Velkommen til visning i Marnarveien 125
 • Eiendommen ligger på en solrik og usjenert topp
 • Marnarveien_0434
 • Tilhørende eiendommen er det verkstedbygg og vedbod
 • Asfaltert innkjørsel
 • Vedbod til høyre i bildet
 • I tillegg til verkstedbygget er det garasje i boligen
 • Entrè med bad og bod rett frem til bildet
 • I hovedetasjen, omtalt som 1. etasje er det stue, kjøkken, bad og soverom
 • I denne delen av stuen er varmepumpen plassert
 • Hvitevarene på kjøkkenet medfølger i handelen
 • Badet i hovedetasjen
 • Soverom i hovedetasjen
 • Trappegang hvor man ser inn til to soverom og mellomgang inn til vaskerom
 • Soverom 2
 • Soverom 3
 • Soverom 4
 • Verkstedbygget
 • Halve bygget har en tinglyst bruksrett til nabo
 • Marnarveien - 1. Etasje - 3D Floor Plan red
 • Marnarveien - Underetasje - 3D Floor Plan
 • Marnarveien - Loftsetasje - 3D Floor Plan

Visning

 • mandag 6. februar 16:00 til 16:00
Selg med Exbo

Hjem / Marnarveien 125 / Mandal

Marnarveien 125 / Mandal

Enebolig med fin utsikt til Mandalselva og båtplass like ved - 4 soverom - Verkstedbygg og garasje - Solrikt

Prisantydning 3 590 000,-
Omkostninger 103 892,-
Totalpris 3 693 892,-
P-rom 185 kvm
Bruksareal 213 kvm
Tomteareal 2 911 kvm
Soverom 5
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 185 kvm, Bruksareal: 213 kvm

Underetasje: BRA: 46 kvm, Pr-om: 18 kvm, S-rom: 28 kvm
1.Etasje: BRA: 107 kvm, P-rom: 107 kvm
Loftsetasjen: BRA: 60 kvm, P-rom: 60 kvm

Garasje tilknyttet bolig:
BRA: 22 kvm, S-rom: 22 kvm

Vedbod:
BRA: 38 kvm, S-rom: 38 kvm

Verkstedbygg:
BRA: 97 kvm, S: rom: 97 kvm

Arealene er målt med laser på stedet. Mindre avvik vil kunne forekommer grunnet tykkelser vegger, påforing vegger m.m. Trappehullene er
medregnet og trappehull underetasjen har medregnet 2m² som P-rom. Arealene på loft må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av
arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling / lav takhøyde. Arealene er basert på plassmålinger beregnet med utgangspunkt fra
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kravene i Byggforskriftene ikke er sammenfallende
med kravene i retningslinjene, og at det derfor kan forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal. Målbart areal etter
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling betyr derfor nødvendigvis ikke at arealene er godkjent hos bygningsmyndighetene.
Rombenevnelse er betegnet iht dagens bruk, uten hensyn til byggeforskriftens krav. Det er ikke framlagt godkjente byggetegninger.

Parkering

Parkering på egen tomt, i garasje og verksted. Det opplyses at nabo har rett til å benytte halve garasjen, dette er en tinglyst privatrettslig avtale.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 1002-KP1
Navn Kommunedelplan for Mandalselva
Plantype Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 16.09.2010
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1002-KP1/Dokumenter/Planbestemmelser_kommunedelplan2010_Mandalselva-LOW1.pdf
Delarealer Delareal 128 kvm
Arealbruk LNF-område,Nåværende
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 2 604 kvm
Arealbruk
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende
Delareal 179 kvm
Arealbruk Næringsvirksomhet,Nåværende

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201302
Navn Holumsveien med tilhørende gang-/sykkelvei fra Kanten til Vik
Plantype Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 04.09.2014
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/201302/Dokumenter/1002201302_Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 23 m
Formål Annen veggrunn - tekniske anlegg
Feltnavn o_VT08

Reguleringsplaner under arbeid
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201608
Navn Elvehøgda
Status Planforslag
Plantype Områderegulering

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Underetasje: Entre og bad.
1. etasje: Gang, soverom, bad, stue og kjøkken.
Loftsetasjen: Gang, 3 soverom, mellomgang og vaskerom.
S-rom:
Underetasjen: 2 boder og verksted-rom.
Kommunen opplyser: "Det foreligger ingen byggesaksdokumenter i våre arkiv. Bolig er oppført før 1961 i følge ortofoto. Siden bygning er
oppført før bygningslovens virkning av 1965, foreligger det ingen bygningsdokumenter i vårt arkiv. Uthus/garasje og lager er i følge ortofoto satt opp mellom 1965 og 2000. Byggesakssjefen (Kjersti Skiple) opplyser at denne typen bygg oppført før 1985 ikke blir ulovlighetsforfulgt selv om de ikke ble søkt om.
Eiendommen selges som besiktiget og selger vil ikke påta seg ansvar for å endre eller byggemelde nå i ettertid.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig med garasje oppført i 1961 beliggende landlig til men samtidig sentrumsnært ved Sandnes i Mandal. Boligen har usjenerte
omgivelser med flott utsikt utover Mandalselva.
Tomten er romslig og er i matrikkel på 2783m². Rundt boligen er tomten flott opparbeidet med asfaltert innkjørsel, plen, prydbusker, veranda
samt det medfølger romslig verkstedbygning og vedbod til boligen. Eier opplyser og om medfølgende båtplass.
Boligens overflater er blitt normalt modernisert opp igjennom tiden. Det nevnes at taktekking, kledning og bad 1 etasjen er modernisert
rundt 2012, videre er de fleste vinduer/dører fra 1990 tallet og de fleste innvendige overflater er trolig fra 90 tallet med stedvis noe eldre
samt nyere overflater.
Overflatene er funnet med normal slitasje ut ifra dets varierende alder. På befaring ble det registrert noen TG2 og TG3 avvik som må
påregnes utbedret/følges opp, disse er nevnt i rapportsammendraget samt er enkelt beskrevet nedenfor.
TG3:
- Drenering er svekket dette inkluderer og punkt rom under terreng.
- Bad underetasjen må påregnes total renovert grunnet stand/alder.
- Bad 1 etasjen og vaskerom mangler ventilering. Badet har og noen øvrige avvik.
- Boligen mangler snøfangere.
- Balkongdør.
TG2:
- Grunnmur og krypkjeller, boligen mangler og radonsperre som normalt.
- Vinduer/dører samt yttervegger/kledning.
- Nedløp/renner samt takkonstruksjon og loft med avvik.
- Veranda, rekkverk, forstøtningsmur med avvik.
- Ildsted med avvik.
- Avløpsrør, vvs opplegg, elektrisk og vannledning grunnet alder bl.a. Ved modernisering må det påregnes utskiftninger.
- Kjøkken, bad 1 etasjen samt vaskerom.
- Er funnet noen avvik på øvrige overflater som er benevnt.
- Etasjeskillet har skjevheter og knirk, trappen har avvik etter dagens krav, normalt i forhold alder.
Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Romslig bolig med stort potensiale.
- 2 bad, vaskerom og 4 soverom.
- Vedovn, varmepumpe samt varmekabler bad 1 etasjen til oppvarming.
- Boligen har gode lagringsmuligheter.
- Romslig og usjenert tomt.
- Solrik vest-vendt veranda.
- Vedbod og romslig verkstedbygning medfølger. Disse bygningene samt garasjen tilknyttet bolig er kun arealmålt og ikke tilstandsvurdert,
men jeg opplyser kun for informasjon at stedvis vil arbeid måtte påregnes.
- Eier opplyser om medfølgende båtplass.
Rapporten må leses nøye igjennom. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller på mail.
Lykke til på visning!

Oppvarming

Varmekabler på bad i 1. etasje, varmepumpe og vedovn i stue. Forøvrig elektrisk.

Kart

Visning

mandag 6. februar 16:00 til 16:00

Legg inn kalender

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 982 803 44

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Meld deg på visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Siren Skoie

Siren Skoie

Eiendomsmegler

982 803 44
ss@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 3 590 000,-
Omkostninger 103 892,-
Totalpris 3 693 892,-
P-rom 185 kvm
Bruksareal 213 kvm
Tomteareal 2 911 kvm
Soverom 5
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 47
Bruksnr 10
Meglers referanse 3039558
Finnkode 323000601
Annonseendring 30.01.2023 12:59

Prisinformasjon

Prisantydning 3 590 000,-
Omkostninger 103 892,-
Totalpris 3 693 892,-
3 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000,-))
--------------------------------------------------------
103 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 693 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 185 kvm, Bruksareal: 213 kvm

Underetasje: BRA: 46 kvm, Pr-om: 18 kvm, S-rom: 28 kvm
1.Etasje: BRA: 107 kvm, P-rom: 107 kvm
Loftsetasjen: BRA: 60 kvm, P-rom: 60 kvm

Garasje tilknyttet bolig:
BRA: 22 kvm, S-rom: 22 kvm

Vedbod:
BRA: 38 kvm, S-rom: 38 kvm

Verkstedbygg:
BRA: 97 kvm, S: rom: 97 kvm

Arealene er målt med laser på stedet. Mindre avvik vil kunne forekommer grunnet tykkelser vegger, påforing vegger m.m. Trappehullene er
medregnet og trappehull underetasjen har medregnet 2m² som P-rom. Arealene på loft må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av
arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling / lav takhøyde. Arealene er basert på plassmålinger beregnet med utgangspunkt fra
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kravene i Byggforskriftene ikke er sammenfallende
med kravene i retningslinjene, og at det derfor kan forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal. Målbart areal etter
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling betyr derfor nødvendigvis ikke at arealene er godkjent hos bygningsmyndighetene.
Rombenevnelse er betegnet iht dagens bruk, uten hensyn til byggeforskriftens krav. Det er ikke framlagt godkjente byggetegninger.

Parkering

Parkering på egen tomt, i garasje og verksted. Det opplyses at nabo har rett til å benytte halve garasjen, dette er en tinglyst privatrettslig avtale.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 1002-KP1
Navn Kommunedelplan for Mandalselva
Plantype Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 16.09.2010
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1002-KP1/Dokumenter/Planbestemmelser_kommunedelplan2010_Mandalselva-LOW1.pdf
Delarealer Delareal 128 kvm
Arealbruk LNF-område,Nåværende
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 2 604 kvm
Arealbruk
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende
Delareal 179 kvm
Arealbruk Næringsvirksomhet,Nåværende

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201302
Navn Holumsveien med tilhørende gang-/sykkelvei fra Kanten til Vik
Plantype Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 04.09.2014
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/201302/Dokumenter/1002201302_Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 23 m
Formål Annen veggrunn - tekniske anlegg
Feltnavn o_VT08

Reguleringsplaner under arbeid
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201608
Navn Elvehøgda
Status Planforslag
Plantype Områderegulering

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Underetasje: Entre og bad.
1. etasje: Gang, soverom, bad, stue og kjøkken.
Loftsetasjen: Gang, 3 soverom, mellomgang og vaskerom.
S-rom:
Underetasjen: 2 boder og verksted-rom.
Kommunen opplyser: "Det foreligger ingen byggesaksdokumenter i våre arkiv. Bolig er oppført før 1961 i følge ortofoto. Siden bygning er
oppført før bygningslovens virkning av 1965, foreligger det ingen bygningsdokumenter i vårt arkiv. Uthus/garasje og lager er i følge ortofoto satt opp mellom 1965 og 2000. Byggesakssjefen (Kjersti Skiple) opplyser at denne typen bygg oppført før 1985 ikke blir ulovlighetsforfulgt selv om de ikke ble søkt om.
Eiendommen selges som besiktiget og selger vil ikke påta seg ansvar for å endre eller byggemelde nå i ettertid.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig med garasje oppført i 1961 beliggende landlig til men samtidig sentrumsnært ved Sandnes i Mandal. Boligen har usjenerte
omgivelser med flott utsikt utover Mandalselva.
Tomten er romslig og er i matrikkel på 2783m². Rundt boligen er tomten flott opparbeidet med asfaltert innkjørsel, plen, prydbusker, veranda
samt det medfølger romslig verkstedbygning og vedbod til boligen. Eier opplyser og om medfølgende båtplass.
Boligens overflater er blitt normalt modernisert opp igjennom tiden. Det nevnes at taktekking, kledning og bad 1 etasjen er modernisert
rundt 2012, videre er de fleste vinduer/dører fra 1990 tallet og de fleste innvendige overflater er trolig fra 90 tallet med stedvis noe eldre
samt nyere overflater.
Overflatene er funnet med normal slitasje ut ifra dets varierende alder. På befaring ble det registrert noen TG2 og TG3 avvik som må
påregnes utbedret/følges opp, disse er nevnt i rapportsammendraget samt er enkelt beskrevet nedenfor.
TG3:
- Drenering er svekket dette inkluderer og punkt rom under terreng.
- Bad underetasjen må påregnes total renovert grunnet stand/alder.
- Bad 1 etasjen og vaskerom mangler ventilering. Badet har og noen øvrige avvik.
- Boligen mangler snøfangere.
- Balkongdør.
TG2:
- Grunnmur og krypkjeller, boligen mangler og radonsperre som normalt.
- Vinduer/dører samt yttervegger/kledning.
- Nedløp/renner samt takkonstruksjon og loft med avvik.
- Veranda, rekkverk, forstøtningsmur med avvik.
- Ildsted med avvik.
- Avløpsrør, vvs opplegg, elektrisk og vannledning grunnet alder bl.a. Ved modernisering må det påregnes utskiftninger.
- Kjøkken, bad 1 etasjen samt vaskerom.
- Er funnet noen avvik på øvrige overflater som er benevnt.
- Etasjeskillet har skjevheter og knirk, trappen har avvik etter dagens krav, normalt i forhold alder.
Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Romslig bolig med stort potensiale.
- 2 bad, vaskerom og 4 soverom.
- Vedovn, varmepumpe samt varmekabler bad 1 etasjen til oppvarming.
- Boligen har gode lagringsmuligheter.
- Romslig og usjenert tomt.
- Solrik vest-vendt veranda.
- Vedbod og romslig verkstedbygning medfølger. Disse bygningene samt garasjen tilknyttet bolig er kun arealmålt og ikke tilstandsvurdert,
men jeg opplyser kun for informasjon at stedvis vil arbeid måtte påregnes.
- Eier opplyser om medfølgende båtplass.
Rapporten må leses nøye igjennom. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller på mail.
Lykke til på visning!

Oppvarming

Varmekabler på bad i 1. etasje, varmepumpe og vedovn i stue. Forøvrig elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2021:
Som primærbolig: kr 544 595
Som sekundærbolig: kr 1 960 543

Andre opplysninger

Hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen. Vaskemaskin kan medfølge om ønskelig.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Kristian Torland, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Marnarveien 125 / Mandal

Marnarveien 125 4516 Mandal

Siren Skoie, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 44

Enebolig

Gnr. 47 bnr. 10 i Lindesnes kommune

3-23-0006

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen har en solrik beliggenhet på en topp med fin utsikt til Mandalselva.

Eiet tomt på 2911 kvm. Tomten er delt i to teiger, en er rundt boligen og en nede på båtplassen. Se vedlagt kart.
Opparbeidet med asfaltert innkjørsel, plen, prydbusker og veranda med utsikt til elva. I tillegg er det verkstedbygning og vedbod på tomten. Like nedenfor er det en egen teig hvor båtplassen er.