Solgt
 • Velkommen til visning i Kasperboden 5
 • Eiendommen har umiddelbar nærhet til elva
 • Fin utsikt
 • Stue og kjøkken i tilbygget.
 • Kasperboden 5_0003
 • Fra tilbygget i stuen er det utgang til veranda
 • Bad i første etasje i tilbygget
 • I andre etasje på tilbygget er det to soverom og bad. I enden av trappa på veggen til høyre var det tidligere gjennomgang mellom enhetene. Dette må gjøres igjen dersom boligen skal være godkjent
 • Bad i 2. etasje
 • Den opprinnelige delen er på høyre side i bilde
 • Stue og kjøkken
 • I denne delen er det varmepumpe
 • Her var det tidligere gjennomgang mellom enhetene. Det må åpnes opp mellom enhetene for at boligen skal bli godkjent
 • Kasperboden 5 - Planskisse 1 - 3D Floor Plan
 • Kasperboden 5 - Planskisse 2 - 3D Floor Plan
Selg med Exbo

Hjem / Kasperboden 5 / Mandal

(SOLGT) Kasperboden 5 / Mandal

Skinsnes - BUD MOTTATT! Enebolig på solrik tomt med sentral beliggenhet!

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 79 642,-
Totalpris 3 069 642,-
P-rom 113 kvm
Bruksareal 133 kvm
Tomteareal 221 kvm
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 113 kvm, Bruksareal: 133 kvm

Etasje 1: BRA: 85 kvm, P-rom: 84 kvm, S-rom: 1 kvm
Loft: BRA: 48 kvm, P-rom: 29 kvm, S-rom: 19 kvm

Trappearealer er medregnet arealer i begge etasjer. 2. etasje i eldre del er lagt inn som S-rom pga. manglende rømningsveier og godkjente tegninger. Det er også lav takhøyde her som er lite egnet til varig opphold. Utvendig bod på 8 kvm er ikke medregnet i arealoversikt

Parkering

Parkering på egen grunn.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 222 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201803
Navn Helsehus i Lindesnes, Orelunden
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 19.05.2022
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/201803/Dokumenter/201803%20Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 222 kvm
RPHensynsonenavn H320
Faresone Flomfare
Delareal 222 kvm
Formål Annen veggrunn - tekniske anlegg
Feltnavn o_SVT1

I 2022 ble området inkludert denne eiendommen omregulert til formål annen veggrunn -teknisk anlegg under detaljplan: Helsehus i Lindesnes, Orelunden.

Fra kommunen:
Alle tiltak, som oppføring av bolig etter evt brann, tilbygg til bolig, garasje etc, vil være betinget en dispensasjon fra arealformålet som er annen veggrunn - teknisk anlegg.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Etasje 1: Entré, Vindfang, Gang, Gang 2, Soverom, Stue/kjøkken, Bad/vaskerom, Soverom 2, Bad/vaskerom 2, Stue/kjøkken 2
Loft: Gang, Soverom, Soverom 2, Bad

S-rom:
Etasje 1: Bod
Loft: Gang 2, Soverom 3, Bod

Det ble i 2001 søkt og godkjent tilbygg på boligen. Tilbygget er utfra tegninger inndelt slik søkt om, men tilgang mellom enhetene er tettet igjen. Det presiseres at boligen ikke er godkjent slik den er i dag. Kommunen opplyste i godkjenningen at tilbygget skal brukes som del av eks. bolig og ikke som en selvstendig boenhet. Da må dette godkjennes særskilt med brann og lydkrav. Eier kan om ønskelig åpne opp nede i gang eller oppe mellom soverom og trappegang. Dette må det tas forbehold om i budet. Tilbygget er pr. i dag ikke godkjent for varig opphold før det er åpnet mellom i første eller andre etasje.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger andre bygningsdokumenter enn tilbygget i deres arkiv.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Boligen ligger på Skinsnes like ved E 39  nordøst for Mandal sentrum. Ligger med nærhet til alle sentrumsfasiliteter samt korte avstander til skoler og idrettsanlegg. Det er også kort vei kollektivtransport. Boligen er lagt under planområde for nytt helsehus i Mandal.
Bolig er delt inn i to separate leiligheter.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Taktekke på eldre del bør skiftes.
-Det mangler snøfangere på taket.
-Vinduer på eldre del har oppnådd høy alder og ett vindu er punktert i nyere tilbygg.
-Det er høydeavvik på etasjeskille på eldre del av bolig.
-Trapp mangler rekkverk på loftet.
-Det er svært begrenset tilgang til krypkjeller.
-Boligen ligger i flomutsatt område.
-Belegg på gulv våtrom i eldre del har enkelte bobler rundt sluk og har ikke godkjent oppkant.
-Det er uegnet materiale i på vegger i bad i tilbygg.
-Det anbefales el-tilsyn.
-Ukjent alder på utvendige vann og avløpssystem.
-Boligen er godkjent for kun en enhet.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Sentral beliggenhet like ved sentrum av Mandal.
-Nærhet til alle sentrumsfasiliteter.
-Tilsammen 3 bad.
-Romslig terrasse.
-Til sammen 5 soverom fordelt på 2 enheter
-Innvendige overflater på eldre del er nytt i 2019.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.
Lykke til på visning.

Oppvarming

Vedfyring - forøvrig elektrisk. Varmekabler i tilbygg i stue, kjøkken, entrè og begge bad. I hoveddelen er det varmepumpe.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Siren Skoie

Siren Skoie

Eiendomsmegler

982 803 44
ss@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 79 642,-
Totalpris 3 069 642,-
P-rom 113 kvm
Bruksareal 133 kvm
Tomteareal 221 kvm
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 39
Bruksnr 139
Meglers referanse 3039177
Finnkode 322022901
Annonseendring 23.01.2023 11:11

Prisinformasjon

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 79 642,-
Totalpris 3 069 642,-
2 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
65 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
79 642,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 069 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 113 kvm, Bruksareal: 133 kvm

Etasje 1: BRA: 85 kvm, P-rom: 84 kvm, S-rom: 1 kvm
Loft: BRA: 48 kvm, P-rom: 29 kvm, S-rom: 19 kvm

Trappearealer er medregnet arealer i begge etasjer. 2. etasje i eldre del er lagt inn som S-rom pga. manglende rømningsveier og godkjente tegninger. Det er også lav takhøyde her som er lite egnet til varig opphold. Utvendig bod på 8 kvm er ikke medregnet i arealoversikt

Parkering

Parkering på egen grunn.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 222 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201803
Navn Helsehus i Lindesnes, Orelunden
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 19.05.2022
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/201803/Dokumenter/201803%20Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 222 kvm
RPHensynsonenavn H320
Faresone Flomfare
Delareal 222 kvm
Formål Annen veggrunn - tekniske anlegg
Feltnavn o_SVT1

I 2022 ble området inkludert denne eiendommen omregulert til formål annen veggrunn -teknisk anlegg under detaljplan: Helsehus i Lindesnes, Orelunden.

Fra kommunen:
Alle tiltak, som oppføring av bolig etter evt brann, tilbygg til bolig, garasje etc, vil være betinget en dispensasjon fra arealformålet som er annen veggrunn - teknisk anlegg.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Etasje 1: Entré, Vindfang, Gang, Gang 2, Soverom, Stue/kjøkken, Bad/vaskerom, Soverom 2, Bad/vaskerom 2, Stue/kjøkken 2
Loft: Gang, Soverom, Soverom 2, Bad

S-rom:
Etasje 1: Bod
Loft: Gang 2, Soverom 3, Bod

Det ble i 2001 søkt og godkjent tilbygg på boligen. Tilbygget er utfra tegninger inndelt slik søkt om, men tilgang mellom enhetene er tettet igjen. Det presiseres at boligen ikke er godkjent slik den er i dag. Kommunen opplyste i godkjenningen at tilbygget skal brukes som del av eks. bolig og ikke som en selvstendig boenhet. Da må dette godkjennes særskilt med brann og lydkrav. Eier kan om ønskelig åpne opp nede i gang eller oppe mellom soverom og trappegang. Dette må det tas forbehold om i budet. Tilbygget er pr. i dag ikke godkjent for varig opphold før det er åpnet mellom i første eller andre etasje.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger andre bygningsdokumenter enn tilbygget i deres arkiv.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Boligen ligger på Skinsnes like ved E 39  nordøst for Mandal sentrum. Ligger med nærhet til alle sentrumsfasiliteter samt korte avstander til skoler og idrettsanlegg. Det er også kort vei kollektivtransport. Boligen er lagt under planområde for nytt helsehus i Mandal.
Bolig er delt inn i to separate leiligheter.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Taktekke på eldre del bør skiftes.
-Det mangler snøfangere på taket.
-Vinduer på eldre del har oppnådd høy alder og ett vindu er punktert i nyere tilbygg.
-Det er høydeavvik på etasjeskille på eldre del av bolig.
-Trapp mangler rekkverk på loftet.
-Det er svært begrenset tilgang til krypkjeller.
-Boligen ligger i flomutsatt område.
-Belegg på gulv våtrom i eldre del har enkelte bobler rundt sluk og har ikke godkjent oppkant.
-Det er uegnet materiale i på vegger i bad i tilbygg.
-Det anbefales el-tilsyn.
-Ukjent alder på utvendige vann og avløpssystem.
-Boligen er godkjent for kun en enhet.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Sentral beliggenhet like ved sentrum av Mandal.
-Nærhet til alle sentrumsfasiliteter.
-Tilsammen 3 bad.
-Romslig terrasse.
-Til sammen 5 soverom fordelt på 2 enheter
-Innvendige overflater på eldre del er nytt i 2019.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.
Lykke til på visning.

Oppvarming

Vedfyring - forøvrig elektrisk. Varmekabler i tilbygg i stue, kjøkken, entrè og begge bad. I hoveddelen er det varmepumpe.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger kan  ikke tegne boligselgerforsikring iht. vilkår.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2020:
Som primærbolig: kr 622 596
Som sekundærbolig: kr 2 241 347

Andre opplysninger

Vel avgift:

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Leif Vinsjevik, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Kasperboden 5 / Mandal

Kasperboden 5 4515 Mandal

Siren Skoie, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 44

Enebolig

Gnr. 39 bnr. 139 i Lindesnes kommune

3-22-0229

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen ligger sentralt i Mandal med umiddelbar nærhet til Mandalselva. Kort avstand til byens fasiliteter og kollektivtransport. Her kan man nevne, kulturhus, Furulunden, Sjøsanden, kjøpesenter, matbutikker, restauranter, mm.

Eiet tomt på 221 kvm. Det opplyses at deler av terrasse og utebod/bygg på terrassen er bygd over tomtegrensen, dette er søknadspliktig. Se vedlagt eiendomskart som viser grenser med noe unøyaktighet.
Eiendommen har fått tillatelse fra kommunen til å bruke arealet på nordsiden av gangvei - E39 til benyttelse til lagerplass for ved og til oppstillingsplass for bil. Det er ikke godkjent oppføring av bygget. Det er nå Statens Vegvesen som eier grunnen iflg. kommunen, og disponering av grunn må tas opp med grunneier.

Tomten er opparbeidet som delvis gruslagt og med plen, en romslig veranda med beplantning og hekk i fremkant.