Visning

Visning onsdag 12/12 fra 1800 - 1830

Adkomst

Fra Alleen sentrum kjør ca. 5 km retning Svenevig. Ved skilt til Tranevåg, kjør rett fram. Etter å ha passert innkjørsel til Svenevig boligfelt, kjør ca. 100 m og boligen vil ligge på venstre side opp en bakke. Boligen vil være merket med til-salgs-skilt fra Exbo eiendom. Det vil være godt skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne og landlige omgivelser i Svenevig. Flott turterreng sommer som vinter rett utenfor døra. Fra boligen er det ca. 4,5 km til Alleen sentrum som har alt av butikker, banker, kirker, bakeri, restauranter, skoler i alle trinn m.m. Kort vei til Sørlandsbadet. Kort vei også til sjøen med gode fiskemuligheter og rikt båtliv.

Tomt

Eiet tomt på 1218 kvm. opparbeidet med gruslagt innkjørsel, plen og grøntområder.
En del av privat vei på tomten som ligger rundt boden/tidligere garasje ligger over på naboens tomt.

Adresse

Svenevigsveien 200
4580 Lyngdal

Informasjon

Adresse:
Svenevigsveien 200
4580 Lyngdal

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 189 m2

Omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
60 872,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 050 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1032
Gårdsnr: 62
Bruksnr: 35

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i området sonet som nåværende LNFR-område i gjeldene kommuneplan. Alle tiltak på bebygd tomt vil kreve dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen.
Det opplyses om at det hviler strenger bestemmelser når det kommer til rivning/bygging i LNFR-område.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

En flott bolig som inneholder i 1. etasje: stue, vaskerom, bad, gang, tre soverom. 2. etasje: bad, stue/kjøkken samt to soverom. Alle rom er betegnet som P-rom. I tillegg er det utvendig bod/garasje. Rommets betegnelse er tatt fra takstmannens rapport og ikke fra de godkjente tegninger.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. I 1 etasje er det gjort en del endinger i forhold til opprinnelige godkjente tegninger. Soverommene i under etasjen er omgjort fra kjøkken til soverom, ett tidligere soverom, er delt opi 2 mindre soverom. Det vites ikke om soverommene i under etg tilfredsstiller kravene for soverom. I under etg er bod omgjort til deler av badet, dette er ikke søkt hos kommunen og ikke godkjent for varig opphold. I dagens løsning er det vindfang, hall, gang og vaskerom som stemmer overens med tegningene. Resten har blitt endret. I 2. etasje er dagens bad på opprinnelige tegninger betegnet som tre separate rom, WC, bad og soverom. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. Det er på de originale tegninger tegnet inn en hybel. Se vedlagte tegninger.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1975, dagens eier har eid siden 2007. Usjenert beliggenhet i rolig område. Boligen fremstår vedlikeholdt og modernisert med årene. Nyere baderom, kjøkken, endel vinduer, taktekking mm. Samtidig også enkelte eldre bygninsgdeler som vinduer, kledning mm som tislier oppsyn, vedlikehold og utskiftninger fremtid. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Det er påpekt enkelte merknader som
fremkommer i rapporten. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Selger opplyser om at følgende er gjort:

Bad i 1. etasje er nytt med fliser på vegg og gulv, varme i gulv og rør-i-rør system.
Alle eksisterende kobberrør i huset ble byttet ut med rør-i-rør.
Det er lagt drenering langs baksiden (vestsiden) av huset og kortsiden mot sør. I tillegg ble sokkelen på samme områder påført impregnering.
Det er lagt nytt tak på garasjen.
Nytt kjøkken fra HTH
Vaskerommet er nyoppusset med ny vaskeromsinnredning.

Oppvarming

Det er elektrisk gulvvarme i gang og begge bad, i tillegg varmepumpe og vedovn i stue.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei frem til tomt. Privat stikkvei inn til boligen.
Det er privat vann og avløp. Eiendommen har septiktank, og vann fra egen brønn.
Kommentar i fra kommunen: Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.
Ved privat vann og avløp: Kjøper må påberegne at pålegg om tilkobling til offentlig vann/avløpsnett kan forekomme hvis kommunen i fremtiden legger til rette for dette.

Offentlige avgifter

Lyngdal 2018
Standard renovasjon: kr. 3120
Slamtømming kr. 1472 ,-
Brannsyn, feier: kr. 493,- pr. pipe

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest i henhold til Lyngdal kommune datert 20/6 - 1975.
Denne har følgende kommentarer:
1. Garasjen ikke ferdig.
2. Ventilasjon over tak fra bad og WC mangler
3. Ferdigattest for hybelleilighet senere. Den er derfor ikke blitt godkjent for varig opphold.

Boligen har blitt endret fra den opprinnelige ferdigatteten. Se kommentar under innhold i salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E. Energiattesten kan fås ved henvendelse til meglerKonsesjon
Det er ikke boplikt i Lyngdal kommune.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 512 725 per 2017
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 845 808 per 2017

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Boligen har siden dagens eier kjøpte den i 2007 blitt brukt som fritidsbolig.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler