Adkomst

Fra E-39 tar man inn Steinbergveien, som er første vei til høyre etter rundkjøringen mot Kr.sand. Følg Steinbergveien ca. 250 m, og boligen ligger inn til høyre inne på tunet og vil være merket med tilsalgsplakat i fra EXBO. Adkomsten inn til boligen er felles for 6 boliger.
Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Meget sentral og solrik beliggenhet på Romsletta. Kort avstand til Handelsparken med alt av fasiliteter, kafeer m.m. Kort vei til både barnehage og skole. Det er idrettshall og lekeplasser i nærheten. Det er ca. 3 km til Lyngdal sentrum.

Tomt

Eiet tomt på 194 kvm. Opparbeidet med terrasse og biloppstillingsplass.
Steinbergveien 10 E Gnr 162, Bnr 408 er eier av 1/6 Gnr: 162 Bnr: 409 i et realsameie. Dvs at innkjørselen og fellesarealet er eid av de 6 eiendommene som ligger i tunet.

Adresse

Steinbergveien 10E
4580 Lyngdal

Informasjon

Adresse:
Steinbergveien 10E
4580 Lyngdal

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 107 m2

Finn ID: 168433152

Omkostninger

3 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
82 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 300 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
94 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 394 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4225
Gårdsnr: 162
Bruksnr: 408

Parkering

Parkering i egen garsje som ligger vegg i vegg med boligen. I tillegg er det parkeringsmuligheter på felles biloppstillingsplass.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for boliger på Rom vedtatt 31.08.2006.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Stilren og flott enebolig i kjede over to etasjer i et rolig barnevennlig område.
Boligen inneholder:

1. etasje Bad/vaskerom, gang/stue, 2 soverom. Det er i tillegg Kott under trapp , bod i garasje samt garasjerom
2. etasje Stue/kjøkken, wc og rom/del av stue innredet som soverom.

Det er gjort mindre endringer med boligen i forhold til kommunale tegninger. Stuen i 1. etasje er opprinnelig tenkt som soverom men i dag brukt som tv-stue. Det er i tillegg satt opp vegger og etablert et ekstra soverom oppe. Dette er opprinnelig tenkt som stue. Se vedlagte tegninger i salgsoppgaven

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig i rekke, bygget 2017, dagens eier har bodd der siden ferdigstilt. Godt utnyttet bolig og planløsning, moderne farge og materialvalg mm. Boligen fremstår i normal teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av mindre normal alderslitasje på bygningsdeler. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra
vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Varmekabler i gang og bad i 1. etasje.
Forøvrig elektrisk

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Lyngdal 2019
Vann: kr. 1215,- + forbruk i følge vannmåler kr. 11,57 pr. m3
Avløp: kr. 1455,- + forbruk i følge vannmåler kr. 12,48 pr. m3
Standard renovasjon: kr. 3338,40,-
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendommen har vannmåler.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2013/1111852-1/200 Bruksrett 20.12.2013
Rettighetshaver: Knr:1032 Gnr:162 Bnr:386
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/1111217-1/200 Opprettelse av realsameie 20.12.2013
Denne matrikkelenhet har andel i:
Knr:1032 Gnr:162 Bnr:409

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest ihht. Lyngdal kommune datert 25.04.2017

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 648 332 per 2018
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 330 393 per 2018

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler