Adkomst

Følg E-39 fra Lyngdal og vestover. Etter at man har passert Skolandsvannet på høyre side tar man inn til høyre mot Skoland, og holder skarpt til høyre like etter at man tar av fra E-39. Følg veien opp til boligen. Boligen vil være merked med til-salgs-skilt i fra Exbo eiendom. Det vil være godt skiltet ved fellesvisning. Se kart-skisse på finn.no for nærmere detaljer.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i flotte landlige omgivelser på Skoland med en deilig usjenert og solrik tomt. Det er ca 5 km. til Lyngdal sentrum med alt av fasiliteter og til handelsparken på Rom.

Tomt

Eiet tomt på 7999 kvm. Tomten består av to bruksnummer. Bnr. 43 har et areal på 5.757 m2 og er hovedtomten hvor boligen står. Bnr. 40 har et areal på 2.242 m2 og er ubebygd. Her er det noe usikre grenser og avvik kan forekomme.
Bnr 43 består av to teiger, hvor av det er en liten flekk på nabotomt med fiktive grenser. Se vedlagt kart over tomten.

Det er opparbeidet en pen hage rundt boligen, samt en stort tun/parkeringsplass. I tillegg består en stor del av tomten av naturtomt som er bevokst med blandt annet trær.

Adresse

Skolandsveien 1
4580 Lyngdal

Informasjon

Adresse:
Skolandsveien 1
4580 Lyngdal

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 243 m2

Finn ID: 164420683

Omkostninger

2 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
81 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 871 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1032
Gårdsnr: 143
Bruksnr: 43

Parkering

Parkering i garasje eller på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i området sonet som LNRF-område, nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næring, i gjeldende kommuneplan. Alle tiltak på bebygd tomt vil kreve dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen. Unntaksbestemmelser fra plankravet kan fås ved henvendelse til megler.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Stor og innholdsrik enebolig som går over 3 etasjer. Boligen har modernisert bad i 2. etasje, kjøkken og overflater. Boligen er innholdsrik og har en deilig stor tomt
Boligen inneholder:
1. etasje: Bad, hall m/trapp, vaskerom, soverom samt Bod 1, bod 2 og garasjerom.
2. etasje: Bad, hall m/trapp, moderne stue/kjøkken med utgang til terrasse, soverom, samt wc.
Loft: Gang, stue, trapperom, 2 soverom samt Bod/tidligere wc.

Alle rom er betegnet som P-rom med unntakt av boder og garasje som er betegnet som S-rom.
Boligen er endret fra opprinnelige godkjente tegninger. En del av stua på loftet er på tegninger betegnet som WC.

Standard

Selger opplyser om at følgende er gjort:
- Gang i U.etasje er fløtet med flytemasse for avretting, lagt fliser fjernet dør mellom entre og gang for mer dagslys i gang. Malt og byttet lister.
- Satt inn ny ytterdør på vaskerom
- Helt ny garasjeinnredning
- I stue/spisestue/tv stue har vi fjernet gamle varmelister og satt på vanlige profilerte lister. Alle stikkontakter/brytere er byttet ut i hovedetasjen til nye Elko +. Samt en del i di to andre etasjene også.
- Kjøkken er byttet ut til nytt Ikea kjøkken, samt fjernet vegg mellom kjøkken og stue for åpen løsning. Lagt inn ny kurs til platetopp.
- Fjernet badekar m/dusj på bad i hovedetasjen. og satt inn Vikingbad dusjdører.
- I 2etg. har vi totalrenovert soverom. Revet ut teppe, lagt gulv. Malt og byttet til profilerte lister.

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1984. Landlig usjenert beliggenhet, stor tomt, innholdsrik bolig. Boligen har modernisert baderom 2 etasje, kjøkken, overflater mm. Ellers er det meste av bygningsdeler som taktekking, vinduer, kledning mm fra byggeår. Dette tilsier oppsyn, vedlikehold og utskiftninger fremtid. Det er påpekt merknader i rapport. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt
bygningsdelen er. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Varmekabler på badet og i underetasjen.
Varmepumpe i trapp og loftstue.
Det er peisløsning i stue og i loftstue.
Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Privat vann, avløp og vei.
Eiendommen har vanntilførsel fra egen brønn.
Eiendommen har septiktank.
Privat stikkvei vei inn til bolig fra hovedvei.
Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknyttningsforhold til vann og avløp. Kjøper må påberegne at pålegg om tilkobling til offentlig vann/avløpsnett kan forekomme hvis kommunen i fremtiden legger til rette for dette.

Offentlige avgifter

Lyngdal 2019
Slamtømming: kr. 1583,9,-
Standard renovasjon: kr. 3338,-
Branntilsyn/feiing kr. 493,-
Eiendommen har ikke vannmåler

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Ingen servitutter tinglyst

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det finnes ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ihht. Lyngdal kommune.

Konsesjon

Siden eiendommen er over 2 Dekar plikter kjøper å undertegne grønt skjema om konsesjon.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 711 124 per 2017
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 560 047 per 2017
Det var ikke mulig å innhente ligningsverdi på gnr 140, bnr 40.

Andre opplysninger

Kommunen bestitter ikke opplysninger om byggeår. I følge selger og tidligere salgsoppgave er byggeår 1984.
Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Ny hovedvei mellom Lyngdal og Ålgård er planlagt å bli flyttet fra dagens E39 og vil bli flyttet
Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler