Adkomst

Fra Vigeland: Kjør mot Spangereid (veien mot Lindesnes fyr) til Svennevik. Sving av til venstre ved innkjøringen til Lussevika og Svenneviksbukta og ta første til høyre inn på Stråndeveien. Kjør ca 400 meter og boligen ankommer opp en stikkvei på venstre side og vil være merket med til-salgs-skilt i fra Exbo eiendom. Se kart-skisse. Det vil være godt skiltet ved fellesvisning

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert boligområde på vakre Svennevik med sjøutsikt mot Svennevikbrukta hvor det også følger med både båtplass og sjøbod. Her har man fine utearealer med lune og usjenerte kroker. Det er godt bomiljø og beboere i alle aldrer. Lekeplass i nabolaget. 10 minutter til Vigeland og 25 minutter til henholdsvis Mandal og Lyngdal sentrum. Flotte turområder og bademuligheter i nærområdet, og kun ca 10 minutter til Njervestranden og Båly.

Tomt

Eiet tomt på 1060 kvm. opparbeidet med innkjørsel, carport og garasje, en flott solrik tomt med opparbeidet hage og beplantninger av eple, kirsebær og plommetrær samt grøntområder.

Selger eier 1/9 av tomt gnr 135 bnr 148 og 2/3 av gnr 135/144. Dette er båtplass og sjøboden samt fellestomt rundt sjøboden.

Adresse

Stråndeveien 28
4521 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Stråndeveien 28
4521 Lindesnes

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 125 m2

Omkostninger

3 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
81 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 250 000,-))
--------------------------------------------------------
92 372,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 342 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 134
Bruksnr: 105

Parkering

Parkering på egen tomt. Carport og garasje.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område i planen 28 B Svennevik, regulert til boliger stadfestet 22.06.1983.
Det er på reguleringskart regulert inn turveg ved siden av tomten og rundt på baksiden.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen inneholder:
1. Etajse: hall m/trapp, bad/vaskerom, soverom, stue og kjøkken med utgang til terrasse.
2. Etasje: Loftstue m/trapp og utgang til balkong, to soverom samt et stort rom brukt som soverom.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. ene soverommet i 2. etasje er på godkjente tegninger betegnet som bad. Dette er ikke søkt godkjent og endret hos kommunen. Det vites derfor ikke om rommet tilfredstiller kravet til varig opphold.

Verandadøren ut fra kjøkkenet og veranda er på opprinnelige godkjente tegninger satt inn på motsatt side av hva det er i dag. Overbygd over terrasse er ikke meldt endret hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1996. Etablert område med mange gode kvaliteter. Usjenert bolig, solrikt og innholdsrik. Boligen fremstår i normal/god teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av mindre alders og bruksslitasje på bygningsdeler. Det er påpekt enkelte mindre merknader som fremkommer i rapporten, hovedsaklig vedrørende baderom. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Varmekabler i stue, kjøkken og bad. Peis i stue. Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Privat stikkvei opp til boligen som blir delt med 3 andre boliger. Veien er privateid og er eid av Lindesnes Gårdsutvikling. Det foreligger ingen skriftlig avtale om bruk eller vedlikehold av veien og har ikke vært noen kostnader i forbindelse med vegen. Selger oppylser om at veien har blitt brøytet. Fremtidige utgifter til vedlikehold og brøyting må kunne påregnes.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2018
Vann: kr. 1519,- + forbruk i følge vannmåler kr. 13 pr. m3
Avløp: kr. 3419,- + forbruk i følge vannmåler kr. 37 pr. m3
Brannsyn, feier: kr. 416,- pr. pipe.
Vannmålerleie: kr. 176,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendommen har vannmåler.
Eiendomsskatt: kr. 2168 ,-

Renovasjon: Ekstern leverandør Maren AS. Standard renovasjon kr. 2.808,-

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2002/5754-1/39 Erklæring/avtale 25.10.2002
rettighetshaver:Knr:1029 Gnr:135 Bnr:144
Bestemmelse om garasje/parkering
Kan ikke slettes uten samtykke fra Lindesnes kommune

2006/4110-2/39 Bestemmelse iflg. skjøte 14.08.2006
Bruksrett Rettighetshaver: STENSLAND BJØRG F: 17.03.1940

Tinglyst på gnr 135 bmr 144, sjøboden:
2002/5755-2/39 Erklæring/avtale 25.10.2002
Med flere bestemmelser

2002/5754-1/39 Erklæring/avtale 25.10.2002
rettighetshaver:Knr:1029 Gnr:135 Bnr:144
Bestemmelse om garasje/parkering
Kan ikke slettes uten samtykke fra Lindesnes kommune

2002/5755-1/39 Erklæring/avtale 25.10.2002
rettighetshaver:Knr:1029 Gnr:135 Bnr:144
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser

2002/3505-4/39 Urådighet 28.06.2002

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest ihht Lindesnes kommune datert 25.06.1996
Det er etter vedtak for garasje ikke stilt krav til ferdigattest, men kun varsling til kommunen.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 477 561 per 2017
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 719 218 per 2017

Ligningsverdi for sjøbod er kr 78 150. Det må kunne forventes at det vil kunne bli påregnet eiendomsskatt av sjøbod.

Andre opplysninger

Utgifter i forbindelse med sjøbod og båtplass: Det utgjør ca 1500-2000 kr årlig. Dette dekker del av fellesstrøm, vann og felles forsikring i anlegget.
Selgere har brukt boligen som fritidsbolig og har ikke bebodd eiendommen på fulltid. Det er bo-plikt i Lindesnes kommune.
Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler