Adkomst

Se kartskisse - boligen er merket med til salgsplakat fra Exbo. Det vil bli skiltet til fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i etablert boligfelt på Sølvberget like vest for Vigeland sentrum. På Vigeland har man det meste av servicetilbud som ulike butikker, bank, kulturhus, skoler og idrettsanlegg.

Avstanden til Mandal og Kristiansand er h.h.v på ca 15 minutter og 50 minutter i bil.

Tomt

Eiet tomt på 1191 kvm.
Pent opparbeidet med gressplen og beplantning. Ellers er innkjørselen gruslagt og det ligger klart rør i grunnen for garasje.

Adresse

Sølvbergveien 34
4520 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Sølvbergveien 34
4520 Lindesnes

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 161 m2

Finn ID: 82855837

Omkostninger

3 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
9 200,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
77 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
87 922,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 187 922,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 57
Bruksnr: 451

Parkering

Parkering på tomt. Det foreligger godkjente byggetegninger også for en garasje. Vedtaket ble godkjent 12.06.2014 og har en varighet på 3. år. Denne er nå utgått og søkeprosessen må derfor gjøres på nytt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Sølvberget vedtatt 23.09.83, sist revidert 06.03.85 og under reguleringsbestemmelser vedtatt 20.09.85, avsatt til boligformål.

Byggemåte

Se tilstandsrapport.

Innhold

Enebolig med flotte løsninger, hel-integrert kjøkken med benkeplate i granitt. Det er spotter i tak, luftig takhøyde i del av stue/kjøkken og 2 flotte fliselagte bad med balansert ventilasjon. Det er vannbåren varme i gulv i hele huset, inkludert soverom og bod. Vinduene er lydisolerte, de store vinduene i front er av typen selvvask vindu.

Boligen går over 2 etasjer med følgende innhold:

1. etasje:
P-rom: Hall, trapperom/stue, vaskerom, bad og kjøkken.

Underetasje:
P-rom: Kjellerstue/trapperom, bad og 3 soverom.
S-rom: Bod

Standard

Takstmanns konklusjon:
Enebolig over 2 plan på Sølvberget like ved Vigeland sentrum. Boligen er oppført i 2015 og har høy standard. Bygget et oppført med betongsåle og enkelte kjellervegger i betong. Restende vegger er oppført av tre med liggende utvendig kledning. Taket er tekket med betongtakstein. Innvendig i boligen er de fleste gulvflater fliselagt. Vegger og himlinger er platekledde med malt overflate. Boligen fremstår i god teknisk stand og har lite bruksslitasje. Følgende punkter antas å ha størst betydning i en eventuell salgsituasjon. Utvendige overflater av tre vil ha et normalt vedlikeholdsbehov i kommende fremtid. Det er registrert "bom" under fliser på gulv i bad u. etg., vaskerom og i kjellerstue. TG: 2 Benkeplate på kjøkken har sprekk like ved koketopp. TG: 2 Tilstandsrapporten må leses i sin helhet.

Spørsmål ang tilstandsrapporten skal rettes til Takstingeniør Roy Grimestad på tlf 918 55 309, hverdager mellom kl 08:00 og kl 16:00.

Oppvarming

Vannbåren varme i alle gulv og vedfyring. Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019:
Vann Gebyr 2263,-
Avløp Gebyr 3915,-
I tillegg til ovennevnte priser kommer der forbruk vann og kloakk med hhv kr. 19,33,- og kr. 42,40,- pr.m3, samt vannmålerleie kr. 180,64,- pr. år.
Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Standard renovasjon med papirsekker kr. 2.737,-
Brannsyn, feiing Gebyr 427,65,-
Eiendomsskatt kr. 4034,20,-
Forfallsdatoene på kommunale avgifter vil bli 20. mars, 20 juni, 20. september og 20. desember.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
GRUNNDATA
27.12.2006 654694 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1029 / 57 / 5 / /
EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på boligen datert: 21.08.2015.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 673 394
Som sekundærbolig: kr 2 424 218,-

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Siren Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler