Adkomst

Fra rundkjøringen i Spangereid, følg skilting mot Vigeland. Ta til høyre inn i Njerveåsen
like etter avkjørselen mot Lyngdal, følg Njerveåsen ca. 300 meter og hold mot venstre når
veien deler seg. Følg veien ca. 100 meter. Tomten ligger på høyre side.

Beliggenhet

Tomten ligger på en høyde med flott utsikt mot Njervefjorden og havet/skjærgården. Kort
avstand til blant annet restauranten Under, fiskeutsalg, båthavn, barnehage, skole, matvarebutikk,
bensinstasjon. Flotte turområder i umiddelbar nærhet til eiendommen.

Tomt

855 kvm eiet tomt. Tomten er planert og leveres med vann, avløp og vei inn på tomten. Flott natursteinsmur mot sør. Det er kjøpers ansvar å besørge og bekoste tilkobling. Tomten grenser i sørvest mot friområde. Forstøtningsmuren i forkant av tomten er omsøkt kommunen, og det er gitt tillatelse til oppføring datert 16.11.2016.

Adresse

Njerveåsen
4521 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Njerveåsen
4521 Lindesnes

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: m2

Finn ID: 147572891

Omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
--------------------------------------------------------
50 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 040 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 151
Bruksnr: 362

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Tilkobles offentlig. Det er kjøpers ansvar å besørge og bekoste tilkobling.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Servitutter:
2003/4494-1 02.10.2003 ERKLÆRING/AVTALE, Rettighet hefter i: KNR: 1029 GNR: 151
BNR: 25, Bestemmelse vedrørende rett til å hugge trær.
2003/6404-2 31.12.2003 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE, Rettighet hefter i: KNR: 1029 GNR:
151 BNR: 366 Med flere bestemmelser.
2015/163962-3 23.02.2015 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE, Rettighet hefter i: KNR: 1029
GNR: 151 BNR: 366, Bestemmelse om veg.

Konsesjon

Da det er boplikt i Songdalen kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Ligningsverdi

Er rekvirert, men ikke mottatt.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Pål Ødegård
Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler