Visning

Visning torsdag 27/02 fra 1630 - 1700

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen har en flott og landlig beliggenhet på øvre Foss i Lindesnes kommune. Med en stor solrik tomt er det perfekt om du er glad i å være ute. Det er en kort kjøretur til Vigeland med alt av fasiliteter som dagligvareforretninger, bank, barnehage samt barne og ungdomsskole. Ønsker du å bo landing til men likevel med kort vei til sentrum er denne boligen kanskje perfekt for deg.

Tomt

Eiet tomt på 1130 kvm. Eiendommen ligger landlig til i fine og solrike omgivelser.
Tomten er opparbeidet med asfaltert og gruslagt innkjørsel, plen, bed, busker og trær. Grensene er noe usikre og avvik kan forekomme.

Adresse

Lelandsveien 62
4520 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Lelandsveien 62
4520 Lindesnes

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 154 m2

Finn ID: 167352754

Omkostninger

1 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
44 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
56 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 846 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4205
Gårdsnr: 365
Bruksnr: 63

Parkering

Parkering på tomten eller i garasje.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område med satt av til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Innholdsrik enebolig i rolige og fine omgivelser som inneholder:
U-etg: Trappegang, kjellerstue, 2 soverom, bad, vaskerom, kontor/soverom.
1. etasje: Entre, gang, bad, soverom, tv-stue, kjøkken og stue.

Alle rom er betegnet som P-rom.
Det er i tillegg garasje på ca 25 kvm og en stor utvendig bod/påbegynt hagestue på ca 30 kvm.

Kommunen besitter ikke tegninger av huset eller garasjen. Det vites derfor ikke om dagens bruk samsvarer med opprinnelig tenkt bruk.

Selger opplyser om i egenerklæring under punkt 19. at de har utført arbeid i kjelleren. Det foreligger ikke søkand eller bruksendring i kommunen arkiver. Man må gjøre regning med at rommene i u-etg ikke er godkjent for varig opphold og er godkjent som kjeller og bod.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Bolig beliggende på Foss på Vigeland antatt fra 1957, med tilhørende garasje. Boligens tomt er fint opparbeidet med asfaltert og gruslagt innkjørsel, plen, bed, busker og treer. Boligen har blitt en del modernisert opp igjennom tiden, senest med nytt garasjetak og dekke veranda. Overflatene generelt fremstår med dets naturlige elde og slitasje som man må forvente ut ifra oppnådd alder, og det må påregnes noen moderniseringer på sikt.
Viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Drenering eldre dato.
- Det er blitt skiftet en del vinduer i 2003, samt noen gjenstående fra 1987 eller eldre.
- Tak er blitt skiftet i nyere tid.
- Vaskerom og bad underetasjen er modent for modernisering.
- Registrert hulrom under fliser entre, samt trappegang.
- Oppvarming ved vedfyring, varmepumpe og varmekabler.
- Privat brønn og septiktank.
Det opplyses om at underetasjen har noe lav takhøyde, rett i overkant av 2m, samt at det ikke foreligger tegninger eller søknader fra kommunen på eiendommen.
Rapport må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellig tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden.
Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076.
Lykke til på visning!

Oppvarming

Det er varmekabler på bad. Varmepumpe og vedovn. Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei,
Det er privat vann og kloakk. Eiendommen har i dag septiktank og har godkjent utslipp. Det foreligger per dags dato ingen krav om endring av tilkobling. Kjøper må påberegne at det kan komme pålegg om tilkobling til offentlig vann/avløpsnett hvis kommunen i fremtiden legger til rette for dette.

Vann i boligen kommer i fra to kilder.
1. Egen brønn
2. Grislevann

Det er foretatt vannanalyse av selger. Her er det registrert noe høyere klimtall og lavere surhetsgrad enn norm. Se vedlagt vannprøve. Det er gitt et ti

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019
Sept.tømming standard tank/Slamavskiller (4m3) kr. 1818,-
Standard renovasjon ved Maren: kr. 2737,-
Brannsyn, feier: kr. 427,65,- pr pipe.
Eiendomsskatt kr. 2072 ,-

Det gjøres oppmerksom på at oppgitte avgifter er fra 2019 før sammenslåing av kommunene. Nye avgfiter må påregnes.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1994/2445-1/39 Målebrev 08.06.1994
Veggrunn gnr.305 bnr.9
Gjelder denne registerenheten med flere

2017/1074766-1/200 Jordskifte
02.10.2017 21:00
Sak 16-146602REN-JKRI FOSS
Marnar jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kommunen besitter ingen informasjon om brukstillatelse eller ferdigattest.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 411 089 per 2018
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 479 919 per 2018

Andre opplysninger

Byggeår er antatt 1957 opplyser selger.
Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kristian Torland, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler