Adkomst

Fra Mandal følger du E39 vestover mot Lindesnes. Når du kommer til en rundkjøringen med Lindesnes fyr i midten, tar du til høyre og føler riksvei 460 i ca. 1 km. Sving deretter til høyre på Langfjellveien. Kjør så rett frem og følg så veien helt til toppen, boligen ligger på venstre side, merket med "Til salgs"-plakat Exbo eiendom.

Beliggenhet

Huset har en sentrumsnær beliggenhet, med kort vei til skoler, barnehage og idrettsanlegg. Tomten ligger i en blindgate i et rolig boligområde. På Vigeland finner du dagligvareforretning, strand, frisør og restaurant m.m.

Tomt

Eiet tomt på ca. 528 kvm. Meget pent opparbeidet og solrik tomt. Plen, beplantning og terrasser på fremsiden av boligen og asfaltert innkjørsel.

Adresse

Langfjellveien 10
4520 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Langfjellveien 10
4520 Lindesnes

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 176 m2

Finn ID: 90858062

Omkostninger

2 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
--------------------------------------------------------
75 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 065 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 58
Bruksnr: 155

Parkering

I garasje eller på tomten.

Reguleringsforhold

Området er regulert til boligformål, reguleringsbestemmelser for Vallemoen øst, vedtatt 25.06.98, sak 60/98.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Roy Grimestad. Tre og mur forøvrig.

Innhold

Innholdsrik enebolig:
1.Etasje: Hall, bad, vaskerom, gang, stue, kjøkken, kjølerom, utvendig bod. Bortsetningsloft.
Loftsetasje: P-rom: Loftstue, bad, 4 soverom samt innredet rom.
Garasje: S-rom: Innredet rom på loft.
Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Det er ikke søkt godkjenning av tilbygg hos kommunen.

Standard

Boligen holder god standard. Takstmannens konklusjon:
Enebolig på 2 plan med garasje.
Boligen er oppført i tre med liggende trepanel utvendig med malte overflater.
Innvendig i boligen er det i hovedsak trepanel på vegger og himlinger.
Taket er tekket med takstein av betong.
Garasjen er oppført i lik utførelse som boligen og er innredet med plater på vegger og himling.
Boligen er ikke renovert etter byggeår. fremstår i god teknisk stand.
Følgende punkter antas å ha størst betydning i en eventuell salgsituasjon.
Fuktskader i undertak på utvendig bod.
Svertesopp i gesims og på kledning rundt ventil fra bad i 2 etg.
Bad 1 etg. har 2 stk fliser med sprekk på gulv i dusj.
Feil utførelse av dampsperresjikt på flere punkter i boligen.
Innvendige overflater er utsatt for store mengder sigarettrøyk.
Det må påregnes arbeid med overflater på furugulv.
Avslutning rundt vannrør under vasker må tettes.
Garasjeport har rustskader.
Rapporten må leses i sin helhet.
Spørsmål ang tilstandsrapporten skal rettes til Takstingeniør Roy Grimestad på tlf 918 55 309

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Varmekabler på baderommene, gangen og vaskerom.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019:
Vann Gebyr 2263,-
Avløp Gebyr 3915,-
I tillegg til ovennevnte priser kommer der forbruk vann og kloakk med hhv kr. 19,33,- og kr. 42,40,- pr.m3, samt vannmålerleie kr. 180,64,- pr. år.
Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Standard renovasjon med papirsekker kr. 2.737,-
Brannsyn, feiing Gebyr 427,65,-
Eiendomsskatt kr. 3958,30
Forfallsdatoene på kommunale avgifter vil bli 20. mars, 20 juni, 20. september og 20. desember.

Servitutter

Ingen servitutter registrert på eiendommen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 31.08.2000.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Pr. 2013:
Primærbolig666 174
Sekundærbolig1 332 348

Andre opplysninger

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er søkt om redskapsbod/tilbygg i nordre ende.
Det er fiber innlagt i boligen.
Hvitevarer medfølger i handelen.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport Roy Grimestad, samt selgers egenerklæring

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Pål Ødegård
Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler