Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig til på Breland i Marnardal, omtrent 14 km øst for Øyslebø og ca 11 km vest for sentrum av Nodeland. Boligen ligger høyt og fritt med flott utsikt over Brelandsvannet. Her er det fine plasser for bading, fisking og området byr også på flotte turområder. Boligen ligger omtrent 200 meter vest for gamle Breland togstasjon, hvor toget med stopp 2 ganger pr. dag (1 stopp hver vei). Har man barn i skolepliktig alder går disse på Øyslebø skole / Marnar ungdomsskole som ligger ca 13 km unna.

Tomt

Eiet tomt på 1679 kvm. I henhold til matrikkelen er det noe usikre grenser, ved oppmåling kan avvik forekomme.
Romslig tomt med gruslagt innkjørsel, hage med plen, hekk og beplantning og noe fjell. Boligen ligger høyt og fritt i kupert terreng med balkong på hoveddsoverom og utgang fra stue til terrasse og hage. Tilhørende redskapsbod/lekehytte og drivhus på tomten. I følge matrikkelen er det noe usikre grenser, ved oppmåling kan avvik forekomme.

Adresse

Brelandsveien 1357
4534 Marnardal

Informasjon

Adresse:
Brelandsveien 1357
4534 Marnardal

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 192 m2

Finn ID: 170321237

Omkostninger

1 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
53 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 743 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4205
Gårdsnr: 658
Bruksnr: 32

Parkering

I frittliggende dobbel garasje, samt gruslagt parkering i front av garasjen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under bestemmelser til kommuneplan for Marnardal kommune 2015-2017, vedtatt 29.06.2015 avsatt til spredt boligbebyggelse område LSB5. Sikringssone - Nedslagsfelt drikkevann H110.

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Romslig, innholdsrik enebolig på fin utsiktstomt. Moderniseringsbehov.

P-rom:
Underetasje: Entrè/gang, vaskerom, soverom, wc, baderom, kjøkken, tv-stue og hobbyrom.
1.etg: Entrè, gang, 3 soverom, wc, baderom, kjøkken og stue

S-rom:
Underetasje: Vedbod, bod på baderom, matbod.
Garasje

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. Etter godkjente tegninger er det tegnet inn brendsel der det nå er kjøkken i underetasjen, samt at matbod og soverom er slått sammen til et større soverom i underetasje.
Rom innredet som kjøkken, hobbyrom og peisestue i underetasjen er ikke godkjent for varig opphold.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig opprinnelig oppført i 1973/4, ferdigstilt i 1975. Beliggende på Breland mellom Øyslebø og Nodeland.
Det medfølger dobbel garasje til boligen oppført i 1975.

Utvendig er det opparbeidet med plen, skifer og belegningstein samt gruslagt lagt oppkjørsel.
Det er oppført ett drivhus og en lekestue på tomt, samt veranda mot vest.

De utvendige og innvendige overflatene fremstår for det meste fra opprinnelig byggeår med en del elde og slitasje.
Det er blitt gjort stedvis noen moderniseringer opp igjennom tiden, man må påregne normalt vedlikehold på disse samt en del oppgraderinger/moderniseringer på de eldre overflater grunnet slitasje og elde.

Viktige elementer for deg som kjøper kan være:
- Tak, ytterdører, vinduer fra opprinnelig byggeår. Drenering antas også opprinnelig byggeår
- Noen vinduer/dører har fått nye glass i eldre opprinnelige karmer.
- Utvendig kledning oppgradert og utført i plast/pvc.
- Oppvarming ved vedfyring, varmekabler og panel ovner. - Badene er moden for modernisering.
- Privat vann/avløp. - VVS og elektro av eldre dato, det meste antas fra opprinnelig byggeår.
- Innvendige overflater fremstår en del slitte.

Rapport må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellige tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden.
Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076.

Lykke til på visning!

Oppvarming

Vedovn i stuen i hovedetasjen. Varmekabler på begge baderom samt på et soverom og entrè i underetasjen - forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei. Privat vann og kloakk.
Eiendommen har septiktank og godkjent utslipp. Sept.tømming stand. tank / Slamavskiller (4 m³ ) kr. 936,- pr. år. Levert av Maren AS, tømming hvert 2.år.
Tomten grenser til fylkesvei og har tinglyst rett til felles avkjørsel med nabotomt. Vann kommer fra felles brønn.

Offentlige avgifter

Skattelister ikke tilgjengelig ennå i henhold til kommunen - eiendomsskatt for 2020 blir sendt ut 2 ganger pr.år. Første utsendelse 24.03.20.
Feier: kr. 414,- pr. pipe
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 3 337,- for standard renovasjon med 2 kammer. Levert av Maren AS.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1973/1788-2/39 Rettigheter iflg. skjøte
21.06.1973
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:658 Bnr:32
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vannrett

1973/1408-1/39 Registrering av grunn
14.05.1973
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4205 Gnr:658 Bnr:13

2020/1479326-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
01.01.2020 00:00

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen datert 28.01.1975.
Denne har merknader, kontakt megler for videre informasjon.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2018:
Som primærbolig: kr 411 695
Som sekundærbolig: kr 1 482 101

Andre opplysninger

Kun integrerte hvitevarer på kjøkken følger med dersom ikke annet blir avtalt mellom partene.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Kristian Torland, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det er lagt opp til fiber til eiendommen.

Kontakt

Maiken Skoie
Maiken Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler