Adkomst

Fra Vigeland sentrum. Kjør over broen, ta til venstre mot Vigmostad. Følg veien i ca 800 meter og boligen er beliggende på høyre side og er merket med "til-salgs" skilt fra Exbo eiendom. Se kart-skisse i annonse på finn.no.

Beliggenhet

Boligen har en flott og landlig beliggenhet på Nylund/Vallemoen i Lindesnes kommune. Med en stor solrik tomt er det perfekt om du er glad i å være ute. Det er kun en ca 5 minutters sykkeltur til Vigeland med alt av fasiliteter som dagligvareforretninger, bank, barnehage samt barne og ungdomsskole. Ønsker du å bo sentralt men likevel landlig med kort vei til sentrum er denne boligen kanskje perfekt for deg.

Tomt

Eiet tomt på 1449 kvm.
Tomten er opparbeidet med stor gårdsplass med plass til flere biler, terrasse samt en fin og velholdt hage med plen og beplantninger.

Adresse

Audnedalsveien 95
4520 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Audnedalsveien 95
4520 Lindesnes

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 193 m2

Finn ID: 148509419

Omkostninger

2 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
68 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 358 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4205
Gårdsnr: 358
Bruksnr: 163

Parkering

Parkering på egen tomt. Stor gårdsplass med plass til flere biler.

Reguleringsforhold

Eiendommen er i gjeldende kommuneplan for Lindesnes 2011-2022 avsatt til LNF-område og ligger under hensynsområde Landbruk/friluftsliv/bevaring kulturmiljø. Det presiseres at det hviler strengere bestemmelser ved rivning og bygging i LNF-område. For nærmere informasjon om hensynssone kontakt Lindesnes kommune.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Fin innholdsrik enebolig som inneholder:
1. etasje: Hall m/trapp, stue, soverom, vaskerom og WC samt et rom innredet med seng. I tillegg er det bod 1, bod/kjølerom, utvendig enkel bod, utvendig bod/tidligere del av garasjen.
2. etasje: gang, kjøkken, stue, 3 soverom og bad samt garderobe.
Alle rom er betegnet som P-rom med unntak av bodarealer i 1. etasje og garderobe i 2. etasje. Disse er regnet som S-rom.

Det er utgang til stor solrik veranda fra stuen.
Boligen har avvik i fra opprinnelige godkjente tegninger. En del av kjellerstuen er på tegninger godkjent som brensel. Det minste rommet innredet som soverom i 1. etasje står merket som del av hall. Dette er ikke søkt godkjent og er ikke godkjente for varig opphold.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1968, dagens eier overtok 2009. Romslig tomt og bolig, landlig og usjenert med mange gode kvaliteter. Boligen er modernisert med årene. Nyere taktekking, baderom, kjøkken, endel vinduer og ytterdører, overflater mm. Samtidig også eldre bygningsdeler som tilsier oppsyn, vedlikehold og utskiftninger i fremtid. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. En brukt eiendom vil kunne ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, utidmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Skjønnhetsfeil, overflateslitasje og liknende er ikke kommentert.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Det er varmekabler på bad i 2. etasje i tillegg til varmekabler i gangen og soverom i 1. etasje. Varmepumpe i stue. Vedfyrt sentralfyringsanlegg, samt peis i kjellerstue. Forøvrig elektrisk.
Nedgravd oljetank på tomten. Eventuelle pålegg i forhold til å sikre/fjerne tanken er kjøpers ansvar. Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger og andre bygninger. Oljetanker vil da gå ut av bruk og må fjernes.

Vei, vann, kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og vei.
Det er septiktank på eiendommen.
Kjøper må påberegne at pålegg om tilkobling til offentlig avløpsnett kan forekomme hvis kommunen i fremtiden legger til rette for dette.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019
Vann: kr. 2263,- + forbruk i følge vannmåler kr. 19,33 pr. m3
Sept.tømming standard tank (4m3) kr. 1818,-
Standard renovasjon: kr. 2901,-
Brannsyn, feier: kr. 855,30,- pr pipe. Eiendommen har to pipeløp.
Vannmålerleie: kr. 180,64,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendommen har vannmåler.
Eiendomsskatt kr. 2093 ,-

Servitutter

Det er ingen servitutter tinglyst på eiendommen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på originaltegninger ihht. Lindesnes kommune. Dette anses som normalt.
Det foreligger ferdigattest på bruksendring av garasje til soverom og bod datert 27.04.18
Det foreligger ferdigattest på veranda og bod ihht. Lindesneskommune vedtatt 21.06.2012 og mottatt 23.05.2019

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 802 118 per 2017
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 887 625 per 2017

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler