Adkomst

Se kartskisse - boligen er merket med til salgs plakat fra Exbo. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har en landlig og usjenert beliggenhet på Ertzeid i Lindesnes kommune. Ca 8 km til Vigeland med flere sentrumsfasiliteter som butikker, idrettsplass, skole, bank, bensinstasjon, rådhus/kulturhus, samt flott badestrand.m.m. Audnaelva i umiddelbar nærhet.

Tomt

Eiet tomt på 2495 kvm. Det foreligger målebrev på eiendommen datert 20.12.06.
Opparbeidet med gruslagt innkjørsel, hage med plen og beplantning. Romslig terrasse med utepeis - forøvrig naturtomt. Bnr 7 er på 2268 kvm og bnr 9 er på 227 kvm.

Adresse

Audnedalsveien 701
4520 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Audnedalsveien 701
4520 Lindesnes

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 246 m2

Finn ID: 149854090

Omkostninger

2 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
65 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 215 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 69
Bruksnr: 7

Parkering

I isolert dobbel garasje på to etasjer tilhørende eiendommen, samt på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område men er i kommunenplanens arealdel avsatt til LNF-område. Det hviler strenge restriksjoner vedrørende endring, flytting og riving. Det er registrert hensynssone over eiendommen, bevaring kulurmiljø.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

I 1.etg er det gang, vindfang, trapperom, baderom/vaskerom, kjøkken, stue og et soverom. 2.etg inneholder gang, stue/soverom, 3 soverom og en wc. Kjelleren er oppusset i 2018 og inneholder baderom, kjøkken, stue og innredet rom. Dette er ikke søkt hos kommunen, så kjeller er ikke godkjent for varig opphold.

Plantegninger mottatt fra kommunen samsvarer ikke med dagens planløsning i kjeller. Der er det foretatt bruksendring som trolig ikke er søkt.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1935, påbygget nyere tid. Innholdsrik bolig med landlig usjenert beliggenhet, solrikt mm. Boligen fremstår vedlikeholdt og med endel nyere bygningsdeler, samtidig også eldre bygningsdeler og konstruksjoner. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. En brukt eiendom vil kunne ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, utidmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Skjønnhetsfeil, overflateslitasje liknende er ikke kommentert. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses

Oppvarming

Vedovn i stue og varmekabler i vindfang og på baderom i 1.etg. Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Privat vann og kloakk. Offentlig vei.
Eiendommen har septiktank med godkjent utslipp for avløp og vann fra borehull på egen eiendom. Septiktank ligger på naboeiendommen gnr. 69 bnr. 2, hvor skriftelig avtale foreligger.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019:
Slamtømming, tjenesten leveres av Maren AS.
Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Standard renovasjon med papirsekker kr. 2.737,-
Brannsyn, feiing Gebyr 427,65,-
Eiendomsskatt kr. 3 208,-
Forfallsdatoene på kommunale avgifter vil bli 20. mars, 20 juni, 20. september og 20. desember.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2004/2915-1/39 Registrering av grunn bnr 9 16.06.2004
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1029 Gnr:69 Bnr:2

1992/3605-1/39 Erklæring/avtale 08.10.1992
rettighetshaver:Knr:1029 Gnr:69 Bnr:7
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vann/kloakkledning

1952/1219-1/39 Registrering av grunn 20.09.1952
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1029 Gnr:69 Bnr:2

2002/3386-1/39 Målebrev 24.06.2002
Veggrunn Gnr 301 Bnr 46
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på tilbygget på eiendommen datert 21.12.04.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 561 052
Som sekundærbolig: kr 2 019 786

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Andreas Natvig , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Pål Ødegård
Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler