• Hjertelig velkommen til visning i Audnedalsveien 60 og 62
  • En stor og romslig eiendom med flere bygg
  • Disponiblet rom i kjeller
  • Disponibelt rom 2 i kjeller
  • Gang i kjeller hvor det er boder til venstre og bad/vaskerom rett frem
  • Fritidsboligen med stall og carport
  • Audnedalsveien 60 - Planskisse 1 - 3D Floor Plan
  • Audnedalsveien 60 - Planskisse 2 - 3D Floor Plan
  • Audnedalsveien 60 - Planskisse 3 - 3D Floor Plan
  • Audnedalsveien 60 - Planskisse 4 - 3D Floor Plan
Selg med Exbo

Hjem / Audnedalsveien 60 og 62 / Lindesnes

Audnedalsveien 60 og 62 / Lindesnes

Fritidsbolig og meget stor enebolig med hybler på landlig og solrik eiendom - Stall - Romslig hage - God parkering

Prisantydning 3 990 000,-
Omkostninger 113 892,-
Totalpris 4 103 892,-
P-rom 501 kvm
Bruksareal 714 kvm
Tomteareal 6 480 kvm
Soverom 12
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 501 kvm, Bruksareal: 714 kvm

HOVEDHUS
Loft: BRA: 112 kvm, P-rom: 108 kvm, S-rom: 4 kvm
Etasje 1: BRA: 175 kvm, P-rom: 175 kvm
Etasje 2: BRA: 167 kvm, P-rom: 167 kvm,
Kjeller: BRA: 169 kvm, S-rom: 169 kvm

Trappeareal er medregnet areal i alle etasjer.
Kjelleretasje har lav takhøyde og er lite egnet for varig opphold men dette er likevel akseptert mht. boligens alder. Har uansett
lagt inn alle rom i kjeller som S-rom da dette ikke er godkjent i kommunen til varig opphold.
Arealmål loft kan variere noe da knevegger varierer på plassering.
Bakinngang/ Biinngang er medregnet areal i kjelleretasje samt 4 kvm i 1 etasje.

Se ytterligere informasjon under innhold og ferdigattest.

FRITIDSBOLIG
1.etasje: BRA: 31 kvm, P-rom: 28 kvm, S-rom: 3 kvm
2.etasje: BRA: 23 kvm, P-rom: 23 kvm

Godkjente tegninger stemmer overens med dagens bruk.

STALL
1.etasje: BRA: 37 kvm, S-rom: 37 kvm

Parkering

God parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
BNR 47
Id: 1029201910
Navn: Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019 - 2030
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 05.09.2019
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1029201910/Dokumenter/1029-201910%20Bestemmelser1.pdf
Delarealer: Delareal 162 kvm
KPAngittHensyn Hensyn landbruk
KPHensynsonenavn: H510
Delareal: 4 804 kvm
KPHensynsonenavn: H310
KPFare: Ras- og skredfare
Delareal: 4 804 m
Arealbruk: Boligbebyggelse,Framtidig
Områdenavn: B26
Delareal: 162 kvm
Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende.
Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Kommuneplaner
BNR 152
Id: 1029201910
Navn: Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019 - 2030
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 05.09.2019
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1029201910/Dokumenter/1029-201910%20Bestemmelser1.pdf Delarealer: Delareal 1 511 kvm
KPHensynsonenavn: H310
KPFare: Ras- og skredfare
Delareal: 1 511 kvm
Arealbruk: Boligbebyggelse,Framtidig
Områdenavn: B26
Delareal: 2 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Id: 1029107
Navn: Vallemoen 58/17,27 m.fl
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 11.12.2009
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1029107/Dokumenter/1029107%20Bestemmelser.pdf
Delarealer: Delareal 2 kvm
Formål: Kjørevei
Feltnavn: VEG

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

HOVEDHUS
P-rom:
Loft: Stue , Kjøkken , Trapperom , Stue 2, Kjøkken 2, Bad/vaskerom , Kjøkken 3, Stue 3, Gang.
Etasje 1: Trapperom , Kjøkken , Stue , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Vindfang , Gang , Bad , Hall m/trapp
Etasje 2: Gang , Gang 2, Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Soverom 5, Soverom 6, Bad/vaskerom , Bad/vaskerom 2, Soverom 7, Gang 3
Kjeller:  Denne er ikke godkjent for varig opphold pr. d.d. Her må det en utredning vedrørende sikker bruk.

S-rom:
Loft: Bod
Kjeller: Trapperom, Wc , Gang, Kjøkken, Gang 2, Soverom, Gang 3, Soverom 2, Soverom 3, Stue, Gang 4, Bad/vaskerom, Bod , Bod 2. Det presiseres at dagens bruk som soverom ikke er godkjent av kommunen i denne etasjen. Takstmann har omtalt rommene slik de brukes i dag, men kommunen godkjenner kun bruk av rommene slik de ble søkt inn på 80-tallet. Da var det småkjøkken, undervisningskjøkken, lager, boder, garderoberom, dusjrom og toalettrom. Soverom 1-3 er kun godkjent som lager, garderobe, og dusjrom.

Vinduer i 2. etasje, samt loftsetasje er ikke rømningsgodkjente etter dagens forskrifter. Takhøyde i kjeller er under dagens standard og er lite egnet for varig opphold. høyde varierer fra 2 meter til 2,15 meter.

Det oppfordres til grundig gjennomgang av godkjente plantegninger og slik det er inndelt pr. i dag. Det er enkelte rom som ikke er godkjent for varig opphold, et eksempel er kjelleren, her er det ikke søkt om oppholdsrom. Kommunen opplyser at underetasje tillattes ikke tatt i bruk til rom for varig opphold uten at det foreligger utredning vedrørende sikker bruk av dette. Lindesnes kommune opplyser videre at bruken slik den ble søkt om på tidlig 80-tallet er ok.
Det spesifiseres at det kun er godkjenning for en boenhet, men det er lov å leie ut rom i egen bolig.
Kontakt megler for mer utfyllende informasjon dersom noe er uklart.

FRITIDSBOLIG
P-rom:
1.etasje: Stue/kjøkken, bad/vaskerom
2.etasje: Gang, soverom, soverom 2

S-rom:
1.etasje: Bod

STALL
Hele stallen er S-rom

Standard

Takstmannens konklusjon på fritidsbolig:
I forbindelse med befaringen ble det avdekket enkelte avvik/tilstander, aktuelle forhold og mulig tiltak vises til i rapporten. Se rapporten for ytterligere kommentarer.
UTVENDIG
Taktekking med tegltakstein og plater. Alder på tekkingen er ukjent. Øvrige bygningsdeler er i tre. Takrenner, nedløp og beslag av eldre dato. Yttervegger er utvendige kledd med kledningsbord. Bygningen er bygget med saltak. Vinduer og dører ble oppgradert i 2003. Ett vindu er fra 2016. Terrasse ved loftsetasjen. Gulv med terrassebord og trekkverk i tre. Rekkverk med høyde med 83 cm. Tretrapp til terrasse. Carport og stall.
INNVENDIG
Gulv med fliser og parkett. Vegger med tapet, malte overflater og panelplater. Himlinger med malte overflater og panelbord. Etasjeskillere av trebjelkelag mellom etasjer. Støpt betong mot mark i 1. etasje. Trappekonstruksjoner i tre mellom etasjer.
VÅTROM
Bad/vaskerom. Badet er fra 2003. Gulv med fliser. Vegger med plater. Malt himling. Installasjoner med dusjkabinett, servant, innredning, speil og toalett. Opplegg for vaskemaskin. Naturlig ventilasjon av rommet.
KJØKKEN
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Åpne løsninger for plassering av hvitevarer. Avtrekk er montert over kokestedet.
TEKNISKE INSTALLASJONER
Rør i rørsystem. Avløpsrør er ikke kontrollerbart. Varmtvannstank fra 2001. Tanken er plassert i boden. Sikringsskap med automatsikringer. Røykvarslere og brannslukningsapparat er montert.
TOMTEFORHOLD
Grunnen er bygget opp med løsmasser/jordsortering. Bygningen ligger i svakt skrånende terreng.
Annet
Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Viktig at rapporten leses i helhet. Ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat.
Lykke til på visning.


Takstmannens konklusjon på hovedhuset:
Boligen ligger i ett etablert spredt boligområde langs Audnedalsveien nord for Vigeland i Lindesnes kommune. Ligger med kort kjøretur til sentrum av Vigeland med skoler, butikker , barnehage og idrettsanlegg.
Boligen er etter befaring ferdig godkjent som en boenhet.
Boligen er tidligere husmorskole og er innredet med flere leiligheter i de forskjellige etasjer og er
i så henseende svært innholdsrik med flere kjøkken, stuer og bad.
Det er også etablert verandaer mot øst og vest samt stor hage og uteområde.
Bemerker at boligen er omfattende og er ikke omsøkt til flere enheter men har potensiale til flere leiligheter hvis
alle godkjenninger foreligger.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Alle baderom trenger oppgraderinger til dagens standard og krav.
- Drenering er fraværende eller eldre.
-Det er funnet fukt i kjellervegger.
-El anlegg trenger gjennomgang av fagfolk.
-Det er manglende rømningsveier i 3 etasje.
-Flere vinduer er fra byggeår.
-Det er spor av borebiller på krypeloft.
-Det er funnet noe fuktmerker  i overganger på krypeloft.
-Membran på verandadekke mot øst er av ukjent kvalitet.
-Det mangler rekkverk i flere trapper samt utvendig bakinngangstrapp.
-Avtrekk på kjøkken og bad  i 3 etasje er kun ført opp til krypeloft.
-Store deler av kledning er fra byggeår.
-Ukjent årstall på yttertak.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Svært innholdsrik bolig.
-Kort vei til sentrum av Vigeland med skoler og idrettsplass.
-5 bad
-5 kjøkken av nyere årgang.
-Verandaer etablert mot øst og vest
-Store uteområder og romslig med parkeringsplasser.
Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.
Lykke til på visning.

Oppvarming

Hovedhuset: Varmepumpe, vedovn og varmekabler. Forøvrig elektrisk.
Fritidsbolig: Varmekabler og elektrisk

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Siren Skoie

Siren Skoie

Eiendomsmegler

982 803 44
ss@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 3 990 000,-
Omkostninger 113 892,-
Totalpris 4 103 892,-
P-rom 501 kvm
Bruksareal 714 kvm
Tomteareal 6 480 kvm
Soverom 12
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 358
Bruksnr 152
Meglers referanse 3036114
Finnkode 322003801
Annonseendring 14.11.2022 10:19

Prisinformasjon

Prisantydning 3 990 000,-
Omkostninger 113 892,-
Totalpris 4 103 892,-
3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
--------------------------------------------------------
113 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 103 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 501 kvm, Bruksareal: 714 kvm

HOVEDHUS
Loft: BRA: 112 kvm, P-rom: 108 kvm, S-rom: 4 kvm
Etasje 1: BRA: 175 kvm, P-rom: 175 kvm
Etasje 2: BRA: 167 kvm, P-rom: 167 kvm,
Kjeller: BRA: 169 kvm, S-rom: 169 kvm

Trappeareal er medregnet areal i alle etasjer.
Kjelleretasje har lav takhøyde og er lite egnet for varig opphold men dette er likevel akseptert mht. boligens alder. Har uansett
lagt inn alle rom i kjeller som S-rom da dette ikke er godkjent i kommunen til varig opphold.
Arealmål loft kan variere noe da knevegger varierer på plassering.
Bakinngang/ Biinngang er medregnet areal i kjelleretasje samt 4 kvm i 1 etasje.

Se ytterligere informasjon under innhold og ferdigattest.

FRITIDSBOLIG
1.etasje: BRA: 31 kvm, P-rom: 28 kvm, S-rom: 3 kvm
2.etasje: BRA: 23 kvm, P-rom: 23 kvm

Godkjente tegninger stemmer overens med dagens bruk.

STALL
1.etasje: BRA: 37 kvm, S-rom: 37 kvm

Parkering

God parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
BNR 47
Id: 1029201910
Navn: Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019 - 2030
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 05.09.2019
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1029201910/Dokumenter/1029-201910%20Bestemmelser1.pdf
Delarealer: Delareal 162 kvm
KPAngittHensyn Hensyn landbruk
KPHensynsonenavn: H510
Delareal: 4 804 kvm
KPHensynsonenavn: H310
KPFare: Ras- og skredfare
Delareal: 4 804 m
Arealbruk: Boligbebyggelse,Framtidig
Områdenavn: B26
Delareal: 162 kvm
Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende.
Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Kommuneplaner
BNR 152
Id: 1029201910
Navn: Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019 - 2030
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 05.09.2019
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1029201910/Dokumenter/1029-201910%20Bestemmelser1.pdf Delarealer: Delareal 1 511 kvm
KPHensynsonenavn: H310
KPFare: Ras- og skredfare
Delareal: 1 511 kvm
Arealbruk: Boligbebyggelse,Framtidig
Områdenavn: B26
Delareal: 2 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Id: 1029107
Navn: Vallemoen 58/17,27 m.fl
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 11.12.2009
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1029107/Dokumenter/1029107%20Bestemmelser.pdf
Delarealer: Delareal 2 kvm
Formål: Kjørevei
Feltnavn: VEG

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

HOVEDHUS
P-rom:
Loft: Stue , Kjøkken , Trapperom , Stue 2, Kjøkken 2, Bad/vaskerom , Kjøkken 3, Stue 3, Gang.
Etasje 1: Trapperom , Kjøkken , Stue , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Vindfang , Gang , Bad , Hall m/trapp
Etasje 2: Gang , Gang 2, Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Soverom 5, Soverom 6, Bad/vaskerom , Bad/vaskerom 2, Soverom 7, Gang 3
Kjeller:  Denne er ikke godkjent for varig opphold pr. d.d. Her må det en utredning vedrørende sikker bruk.

S-rom:
Loft: Bod
Kjeller: Trapperom, Wc , Gang, Kjøkken, Gang 2, Soverom, Gang 3, Soverom 2, Soverom 3, Stue, Gang 4, Bad/vaskerom, Bod , Bod 2. Det presiseres at dagens bruk som soverom ikke er godkjent av kommunen i denne etasjen. Takstmann har omtalt rommene slik de brukes i dag, men kommunen godkjenner kun bruk av rommene slik de ble søkt inn på 80-tallet. Da var det småkjøkken, undervisningskjøkken, lager, boder, garderoberom, dusjrom og toalettrom. Soverom 1-3 er kun godkjent som lager, garderobe, og dusjrom.

Vinduer i 2. etasje, samt loftsetasje er ikke rømningsgodkjente etter dagens forskrifter. Takhøyde i kjeller er under dagens standard og er lite egnet for varig opphold. høyde varierer fra 2 meter til 2,15 meter.

Det oppfordres til grundig gjennomgang av godkjente plantegninger og slik det er inndelt pr. i dag. Det er enkelte rom som ikke er godkjent for varig opphold, et eksempel er kjelleren, her er det ikke søkt om oppholdsrom. Kommunen opplyser at underetasje tillattes ikke tatt i bruk til rom for varig opphold uten at det foreligger utredning vedrørende sikker bruk av dette. Lindesnes kommune opplyser videre at bruken slik den ble søkt om på tidlig 80-tallet er ok.
Det spesifiseres at det kun er godkjenning for en boenhet, men det er lov å leie ut rom i egen bolig.
Kontakt megler for mer utfyllende informasjon dersom noe er uklart.

FRITIDSBOLIG
P-rom:
1.etasje: Stue/kjøkken, bad/vaskerom
2.etasje: Gang, soverom, soverom 2

S-rom:
1.etasje: Bod

STALL
Hele stallen er S-rom

Standard

Takstmannens konklusjon på fritidsbolig:
I forbindelse med befaringen ble det avdekket enkelte avvik/tilstander, aktuelle forhold og mulig tiltak vises til i rapporten. Se rapporten for ytterligere kommentarer.
UTVENDIG
Taktekking med tegltakstein og plater. Alder på tekkingen er ukjent. Øvrige bygningsdeler er i tre. Takrenner, nedløp og beslag av eldre dato. Yttervegger er utvendige kledd med kledningsbord. Bygningen er bygget med saltak. Vinduer og dører ble oppgradert i 2003. Ett vindu er fra 2016. Terrasse ved loftsetasjen. Gulv med terrassebord og trekkverk i tre. Rekkverk med høyde med 83 cm. Tretrapp til terrasse. Carport og stall.
INNVENDIG
Gulv med fliser og parkett. Vegger med tapet, malte overflater og panelplater. Himlinger med malte overflater og panelbord. Etasjeskillere av trebjelkelag mellom etasjer. Støpt betong mot mark i 1. etasje. Trappekonstruksjoner i tre mellom etasjer.
VÅTROM
Bad/vaskerom. Badet er fra 2003. Gulv med fliser. Vegger med plater. Malt himling. Installasjoner med dusjkabinett, servant, innredning, speil og toalett. Opplegg for vaskemaskin. Naturlig ventilasjon av rommet.
KJØKKEN
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Åpne løsninger for plassering av hvitevarer. Avtrekk er montert over kokestedet.
TEKNISKE INSTALLASJONER
Rør i rørsystem. Avløpsrør er ikke kontrollerbart. Varmtvannstank fra 2001. Tanken er plassert i boden. Sikringsskap med automatsikringer. Røykvarslere og brannslukningsapparat er montert.
TOMTEFORHOLD
Grunnen er bygget opp med løsmasser/jordsortering. Bygningen ligger i svakt skrånende terreng.
Annet
Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Viktig at rapporten leses i helhet. Ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat.
Lykke til på visning.


Takstmannens konklusjon på hovedhuset:
Boligen ligger i ett etablert spredt boligområde langs Audnedalsveien nord for Vigeland i Lindesnes kommune. Ligger med kort kjøretur til sentrum av Vigeland med skoler, butikker , barnehage og idrettsanlegg.
Boligen er etter befaring ferdig godkjent som en boenhet.
Boligen er tidligere husmorskole og er innredet med flere leiligheter i de forskjellige etasjer og er
i så henseende svært innholdsrik med flere kjøkken, stuer og bad.
Det er også etablert verandaer mot øst og vest samt stor hage og uteområde.
Bemerker at boligen er omfattende og er ikke omsøkt til flere enheter men har potensiale til flere leiligheter hvis
alle godkjenninger foreligger.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Alle baderom trenger oppgraderinger til dagens standard og krav.
- Drenering er fraværende eller eldre.
-Det er funnet fukt i kjellervegger.
-El anlegg trenger gjennomgang av fagfolk.
-Det er manglende rømningsveier i 3 etasje.
-Flere vinduer er fra byggeår.
-Det er spor av borebiller på krypeloft.
-Det er funnet noe fuktmerker  i overganger på krypeloft.
-Membran på verandadekke mot øst er av ukjent kvalitet.
-Det mangler rekkverk i flere trapper samt utvendig bakinngangstrapp.
-Avtrekk på kjøkken og bad  i 3 etasje er kun ført opp til krypeloft.
-Store deler av kledning er fra byggeår.
-Ukjent årstall på yttertak.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Svært innholdsrik bolig.
-Kort vei til sentrum av Vigeland med skoler og idrettsplass.
-5 bad
-5 kjøkken av nyere årgang.
-Verandaer etablert mot øst og vest
-Store uteområder og romslig med parkeringsplasser.
Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.
Lykke til på visning.

Oppvarming

Hovedhuset: Varmepumpe, vedovn og varmekabler. Forøvrig elektrisk.
Fritidsbolig: Varmekabler og elektrisk

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

2020:
BNR 47
Som primærbolig: kr 520 889
Som sekundærbolig: kr 1 875 199

BNR 152
Som primærbolig: kr 1 288 250
Som sekundærbolig: kr 4 637 698

Andre opplysninger

Traktorklipper medfølger.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapporter utført av Leif Vinsjevik (hovedhus) og Fredrik Flaen (fritidsbolig og stall) , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Audnedalsveien 60 og 62 / Lindesnes

Audnedalsveien 60 og 62 4520 Lindesnes

Siren Skoie, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 44

Enebolig

Gnr. 358 bnr. 152 i Lindesnes kommune

3-22-0038

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommnen har en særdeles solrik og romslig beliggenhet med gode tur og rekreasjonsmuligheter i nærområdet. Velkjente Audnaelva er like ved og byr på gode fiskemuligheter. Herfra er det kort vei til Vigeland sentrum.

Eiet tomt på 6480 kvm bestående av to tomter 152/47. Tomten rundt eneboligen (husmorskolen, bnr 47) har usikre grenser og avvik kan forekomme. Arealet opplyst til 4966,2 kvm, men grensene er ikke oppmålt etter dagens standard og kjøper må kunne forvente avvik i både areal og grenser. Grensen langs vannkant, vei og naboeiendom brn 117 er usikre/fiktive. Eiendommen med bnr 152 har sikre grenser, areal 1513,8 kvm.