• Velkommen til visning i Sandvigveien 42!
  • Strandlinje, ca. halve stranden tilhører eiedommen
  • Egen brygge
  • 1. Etasje
Selg med Exbo

Hjem / Sandvigveien 42 / Lillesand

Sandvigveien 42 / Lillesand

Sandviga- Enebolig med fantastisk utsikt og romslig tomt- Strandlinje - Brygge og gode solforhold!- Oppussingsobjekt!

Prisantydning 4 550 000,-
Omkostninger 127 892,-
Totalpris 4 677 892,-
Byggeår 1942
P-rom 54 kvm
Bruksareal 59 kvm
Tomteareal 935 kvm
Soverom 1
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 54 kvm, Bruksareal: 59 kvm

1.Etasje: BRA / P-Rom: 54/54 kvm.
Kjeller: BRA / S-Rom: 5/5 kvm.

Krypkjeller.

1.Etasje: P-rom inneholder: Kjøkken, gang, bad, soverom og stue.

Parkering

Parkering i eget tun.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i regulert område avsatt til kjørevei, jfr. plannavn: Reguleringsplan gang-/sykkelvei Kjerlingland - Dalane, ikraftredelse: 28.03.2007
Og er i kommuneplanen avsatt til Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (utgått),Nåværende.
Det opplyses om at det hviler strenge restriksjoner i forhold til riving/ bygging i LNF-område.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen har et stort potensial og har en fin og solrik beliggenhet med brygge i vannkanten.

Stue: Romslig stue med store vindusflater som gir godt med naturlig lys. Det er god plass til sofa- og spisestueavdeling.

Kjøkken: Eldre kjøkken med plass til spisebord og stoler.

Bad: Baderom med belegg på gulv, dusjkabinett, lys baderomsinredning og toalett.

Kommunen opplyser at det ikke finnes opprinnelige tegninger av boligen. Dagens bruk av rommene kan være endret fra hvordan det opprinnelig var uten at dette er søkt godkjent hos kommunen.

Den lille bua har sunket noe tidligere og må jekkes opp litt av og til.

Standard

Takstmannens oppsummering av avvik:

TG 3- Store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk

Innvendig > Krypkjeller
Det er avvik:
Fjell skrå inn under grunnmur i krypkjeller. I krypkjeller er det fuktig og det samler seg opp vann.
I bjelke i himling ble det målt fukt.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik
med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
Fjell skår mot boligen å videre inn i krypkjeller.

Oppvarming

Vedovn i stue.

Rør ved inngang fra nedgravd oljetank.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det bred politisk enighet om å innføre forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Martin Olsen

Martin Olsen

Eiendomsmegler

982 80 342
mo@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 4 550 000,-
Omkostninger 127 892,-
Totalpris 4 677 892,-
Byggeår 1942
P-rom 54 kvm
Bruksareal 59 kvm
Tomteareal 935 kvm
Soverom 1
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Eierform Selveier
Kommunenr 4215
Gårsnr 50
Bruksnr 6
Meglers referanse 3035649
Finnkode 622000801
Annonseendring 15.08.2022 13:56

Prisinformasjon

Prisantydning 4 550 000,-
Omkostninger 127 892,-
Totalpris 4 677 892,-
4 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
113 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 550 000,-))
--------------------------------------------------------
127 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 677 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 54 kvm, Bruksareal: 59 kvm

1.Etasje: BRA / P-Rom: 54/54 kvm.
Kjeller: BRA / S-Rom: 5/5 kvm.

Krypkjeller.

1.Etasje: P-rom inneholder: Kjøkken, gang, bad, soverom og stue.

Parkering

Parkering i eget tun.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i regulert område avsatt til kjørevei, jfr. plannavn: Reguleringsplan gang-/sykkelvei Kjerlingland - Dalane, ikraftredelse: 28.03.2007
Og er i kommuneplanen avsatt til Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (utgått),Nåværende.
Det opplyses om at det hviler strenge restriksjoner i forhold til riving/ bygging i LNF-område.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen har et stort potensial og har en fin og solrik beliggenhet med brygge i vannkanten.

Stue: Romslig stue med store vindusflater som gir godt med naturlig lys. Det er god plass til sofa- og spisestueavdeling.

Kjøkken: Eldre kjøkken med plass til spisebord og stoler.

Bad: Baderom med belegg på gulv, dusjkabinett, lys baderomsinredning og toalett.

Kommunen opplyser at det ikke finnes opprinnelige tegninger av boligen. Dagens bruk av rommene kan være endret fra hvordan det opprinnelig var uten at dette er søkt godkjent hos kommunen.

Den lille bua har sunket noe tidligere og må jekkes opp litt av og til.

Standard

Takstmannens oppsummering av avvik:

TG 3- Store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk

Innvendig > Krypkjeller
Det er avvik:
Fjell skrå inn under grunnmur i krypkjeller. I krypkjeller er det fuktig og det samler seg opp vann.
I bjelke i himling ble det målt fukt.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik
med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
Fjell skår mot boligen å videre inn i krypkjeller.

Oppvarming

Vedovn i stue.

Rør ved inngang fra nedgravd oljetank.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det bred politisk enighet om å innføre forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no
Hjemmeside: www.byensbank.no

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2020:
Som primærbolig: Kr:  468 403,-
Som sekundærbolig: Kr: 1 686 250,-

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Sandvigveien 42 / Lillesand

Sandvigveien 42 4790 Lillesand

Martin Olsen, Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 42

Enebolig

1942

Gnr. 50 bnr. 6 i Lillesand kommune

6-22-0008

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Fint beliggende eiendom med eget bryggeanlegg i direkte tilknyttning til Vallesverdfjorden. Fine uteplasser og gode solforhold. Fra boligen er det kun 10 km til Sørlandsparken og dyreparken. 9 km til Lillesand sentrum. Eiendommen har gode solforhold og usjenert uteplass. Fra eiendommen har man fantastisk utsikt.

Eiet tomt på 935 kvm.
Flott utsiktstomt med tilhørende brygge ved vannkanten. Veranda med gode solforhold og utsikt. Noen usikre grenser mot veien, avvik kan forekomme. Se vedlagt kart over tomten i salgsoppgaven.