Adkomst

Fra Lillesand sentrum, følg Jernbanegata opp under viadukten, og ta av til venstre opp på RV420. Følg denne veien ca 3 km, og ta av til venstre igjen like etter Bama/Asko. Følg denne veien inn bak Bama/Asko, opp over bakketoppen og rundt høyresving og du ankommer boligen på høyre hånd. Boligen er merket med til salgsplakat fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet med visningsskilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et attraktivt boligområde nær sjøen, ca. 4 km. vest for Lillesand sentrum. Nydelig utsikt til Skallefjorden og Blindleia. Området er rolig, med kort vei til sjøen og gode bademuligheter. Det er også to lekeplasser og andre fasiliteter som volleyballbane, fotballbane og flotte turområder i nærområdet. Kun 300-400 meter til matbutikk. Eiendommen har fine og lettstelte utearealer og har gode solforhold.

Tomt

Eiet tomt på 589 kvm.
Pent opparbeidet med asfalt, flere plattinger rundt boligen som gir flere solplasser og plen.

Adresse

Ørnefjell 26
4790 Lillesand

Informasjon

Adresse:
Ørnefjell 26
4790 Lillesand

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 6
Primærrom: 242 m2

Finn ID: 141475959

Omkostninger

5 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
142 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 700 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
153 622,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 853 622,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4215
Gårdsnr: 18
Bruksnr: 338

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i garasje og i innkjørsel.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Ørnefjell/Skuggevik, sist revidert:09.01.1985 godkjent til frittliggende småhusbebyggelse. Utvendige farger, herunder farge på tak, skal godkjennes av bygningsrådet. Inngjerding må meldes til bygningsrådet som skal godkjenne høyde, konstruksjon og farge. Det er igangsatt planlegging av regulering av Skuggevik gård.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Underetasje: Gang, kjøkken, bad, stue og soverom. S-rom: Bod
1. etasje: Entre, gang, bad, vaskerom, kjøkken, stue og soverom.
Loftsetasje: 3 soverom, bad og walk in garderobe
Hybel: Gang, bad, stue, kjøkken og soverom. S-rom: Bod
Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Kjøkken: Pent kjøkken med lyse fronter, fliser over benk, god skap- og benkplass, kjøkkenøy med stoler. Kjøkkenet ble pusset opp i 2009.

Stue: Stuen er malt i lyse fine farger, store vindusflater som gir gode lysforhold og utsikt.

Boligen har 6 soverom.

Standard

Takstmannens konklusjon: Enebolig med garasje oppført i 1987. Planløsning over tre etasjer. Bygningen er utformet med saltak konstruksjon og tekket med betongtakstein. Fasader er oppført med bindingsverk utvendig kledd med liggende kledningsbord. Grunnmurer av støpt betong. Boligen varmes opp med vedfyring og varmepumpe/strøm. Bygningsmassen er hovedsakelig fra byggeåret, og derfor må det påregnes forhold som retningsavvik og skjevheter, kommende utskiftninger og generelt vedlikehold. Enkelte bygningsdeler er aldrende og vil trenge ettersyn og eventuelle oppgraderinger på sikt. Aktuelle forhold vises til i rapporten. Boligen som helhet vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:
- Noen overflater/installasjoner oppgradert
- Noe vedlikehold/utbedringer/oppgraderinger kan påregnes

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat.

Oppvarming

Varmepumpe på kjøkkenet, vedovn i stue, varmekabler på alle bad, ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 18 603,3 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 1118,-, feiing, vann og avløp ifølge Lillesand kommune. Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 6 521,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året ifølge Libir.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1987/4454-2/37 Bestemmelse om veg
10.07.1987
Bestemmelse om vann/kloakkledning
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert: 24.04.1990

Konsesjon

Da det er boplikt i Lillesand kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 1 197 751
Som sekundærbolig: kr 4 311 904

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Fra 1. januar 2014 er det krav om at radon nivået måles i utleieboliger. Det er ikke foretatt radonmåling av denne boligen. Hvis kjøper ønsker å leie ut, blir det kjøpers ansvar å gjennomføre måling og foreta eventuelle utbedringer som følge av resultatet av målingen.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler