Adkomst

Følg Strandgata til endes utover langs havna til Kokkenes. På høyre side passerer vi park med badeplasser. Like før avkjørsel mot Noan Chr. Gauslaasgt ligger eiendommen som den siste på venstre side. Boligen vil være merket med Til salgs plakat fra Exbo.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et meget attraktivt strøk av Lillesand sentrum. Kokkenes er et meget attraktivt boligområde pga. historie med eldre bebyggelse. Området ligger like ved havna, og en har panorama utsikt inn mot byen og gjestehavna, samt til innseilingen til Lillesand og Saltholmen fyr. Det er kort vei til butikker, skole, bussforbindelse, offentlige kontorer o.l. I Orreholla like i nærheten er det flott friommråde ved sjøen.

Tomt

Eiet tomt på 904 kvm.
Eiendomesgrensene er mindre nøyaktige.

Det vil bli foretatt en grensejustering på tomten før overtagelse. Dvs. at tomten blir noe mindre en hva som er opplyst. Kart som skal justeres er som vedlegg i prospektet og tilfaller nabo.

Mindre deler av boligen ser ut til å være bygget over nabogrensen.

Opparbeidet med hage, murer, gjerde. platting, fjell og bed.

Adresse

Kokkenes 19
4790 Lillesand

Informasjon

Adresse:
Kokkenes 19
4790 Lillesand

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 127 m2

Finn ID: 162696821

Omkostninger

6 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
167 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 690 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
178 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 868 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 926
Gårdsnr: 47
Bruksnr: 212

Parkering

Parkeringsmuligheter på baksiden av boligen med innkjørsel på egen vei.

Reguleringsforhold

Reguleringsplaner
Id 20010026
Navn Verneplan Lillesand sentrum A
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 07.11.1996
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0926/20010026/Dokumenter/plan26.pdf
Delarealer Delareal 904 m
Formål Frittliggende småhusbebyggelse

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter)
Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 300 meter fra eiendommen.

I kommuneplankartet er området under Faresone: Brann- / eksplosjonsfare og
Hensynssone Bevaring Kulturmiljø.

Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Betydelig oppusset enebolig med nydelig utsikt og romslig tomt i populært boligområde. Boligen ligger i bevaringsområde og området har til felles eldre arkitektur og detaljer. I boligen er det bevart mye av sjarmen fra byggeår. Boligen strekker seg over 3 etasjer og en større del på baksiden benyttes som lagring.

Boligen er delt opp i:
1.etasje: Trappegang, stue, spisestue, kjøkken, gang/stue, bad, entré.
Loft: Trappegang, loftstue, 3 soverom, alkove, uinnredet loft, wc, kott.
Kjeller: Kjellerrom, 2 boder, wc.

Rombetegnelse er satt ut fra dagens bruk. Kjeller har lav takhøyde. Det er kun kjellerrom og deler av den ene boden som er medregnet i arealene. I 1 etasje har bod lav takhøyde. I loftsetasjen er alkove, wc, kott og en del av uinnredet loft ikke medregnet i arealene på grunn av for lav takhøyde. Det foreligger ikke originale tegninger på eiendommen. Det er gjort endringer i selgers eie, som endring av rominndeling av loft. Dette er ikke søkt godkjent via kommunen.


I følge selger:
- Ny opparbeidet hage. smijernsgjerde rundt hagen og i trapp.
- Ny mur rund hele hagen og ny murplatting. Søkt og godkjent av kommunen.
- Alt nytt av elektrisk.
- Alt nytt vvs /rør i rør.
- Fiber
- Isolert i etasje skiller og tak. Foret ut og isolert vegger innvendig.
- Byttet alle vinduer og ytterdører. Er ikke søkt kommunen, men er vinduer og dører som følger kravene til SEFRAK registrerte bygninger.
- Nytt kjøkken
- Nytt bad
- Varmekabler i ganger og bad 1. etasje.
- Varmepumpe
- Nye ovner og peiser. Der var fyringsforbud da vi kjøpte. Det ble revet 30 % av pipen og førte ned rør, er alt nå ok iflg. feier.
- Ny pipe over tak, rør i pipa
- Eikegulver fra boen bruk i kjøkken, tv stue, peisrom
- Villeroy og Boch fliser i ganger og bad 1 etg.
- Slipt, beiset og lakket originalgulv i stua, originale gulvlister i stue, peisrom.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Enebolig bygd i 1830. Boligen er oppført i tømmer og trekonstruksjon på grunnmur.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:

-Boligen er renovert og fremtrer i ok teknisk stand.
-Fløy/utbygg på baksiden er ikke renovert, av eldre dato og har slitasje.
-De fleste konstaterte tilstandsvekkelser ved boligen er forventet i forhold til boligens alder, vedlikehold og bruk.
-Boligen er gammel og inneholder eldre bygningsdeler som blant annet tømmer/trekonstruksjoner.
-I tømmer/trekonstruksjoner i yttervegger, bjelkelag og takkonstruksjon er det angrep av borebiller som er blitt behandlet av Rentokil.
-I kjeller i rom under terreng er det fukt.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring, elektrisitet og varmepumpe.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Vei inn fra Noan Chr. Gausllasgt. er privat, og eies av denne eiendommen.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 10.427,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer vann/avløp, feiing og eiendomsskatt på kr. 2682,-.
Renovasjon fra LIBIR kommer i tillegg og utgjør kr. 4454,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2014/445994-1/200 Bestemmelse om veg, 03.06.2014
rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:47 Bnr:569

2014/445994-2/200 Best. om vann/kloakkledn., 03.06.2014
rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:47 Bnr:569
Bestemmelse om telefonledning/telesentral
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

1967/2290-1/37 Bestemmelse om veg, 22.09.1967
rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:47 Bnr:422
Med flere bestemmelser

2006/286577-1/200 Bestemmelse om parkering, 19.06.2006
rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:47 Bnr:233
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser

1889/908646-1/37 Bestemmelse om vannrett, 01.06.1889
RETTIGHETSHAVER: Carl August Corneliussen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukkstillatelse.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lillesand kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 633 534 per 31.12.17
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 280 721 per 31.12.17

Andre opplysninger

Vel avgift: Det er ikke pliktig medlemskap i vel.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Følger ikke med handelen:
- 3 taklamper i 1 etasje.
- skatoll og bokhyller i 1. etasje.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre
Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler